Ugostiteljstvu

Niste dobili pisani ugovor o radu od svog poslodavca.

I usmeni ugovor o radu je pravomoćan, ali samo s pisanim ugovorom možete dokazati dogovoreno.

Poslodavac Vam najkasnije mjesec dana nakon početka radnog odnosa mora uručiti osnovne radne uvjete u pisanom obliku (plaća, radno vrijeme, vrsta djelatnosti, ...). Taj dokument ne predstavlja ugovor o radu! Zahtijevajte stoga pisani ugovor o radu!

Vaš poslodavac želi da radite bez pisa-nog ugovora o radu. Na kraju mjeseca Vam daje novac u gotovini. Što možete učiniti?

Oprez, ako Vam poslodavac ne želi dati pisani ugovor o radu i ako Vam isplaćuje plaću u gotovini! Vaš poslodavac vjerojatno ne plaća porez i ne uplaćuje doprinose za socijalno osiguranje. To se zove “rad na crno”.

“Rad na crno” je nezakonit. Može se dogoditi da ćete mo-rati platiti kaznu. Vaš poslodavac će također morati snositi pravne posljedice za “rad na crno”. Ako sumnjate da Vas poslodavac nije prijavio, obratite se nekom savjetovalištu ili Vašem sindikatu.

Kako možete znati je li Vas poslodavac prijavio?

Vaš poslodavac Vas mora prijaviti u sustav njemačkog mirovinskog osiguranja (njem. Deutsche Rentenversiche-rung). To se mora učiniti već prvog dana Vašeg zaposlenja. Zahtijevajte dokaz o toj prijavi!

Kolika je plaća u ugostiteljstvu?

U Njemačkoj je od 1.10.2022 godine na snazi minimalna plaća iznosu od 12,00 € bruto po satu. Napojnice nisu dio plaće. Njih dobivate dodatno.

Kolektivnim se ugovorima mogu predvidjeti i veće satnice. Raspitajte se kod Vašeg sindikata je li za Vas vrijedi kolek-tivni ugovor.

Za djelatnosti kvalificiranih radnika trebaju se plaćati više plaće. Vodite računa o tome da budete pravedno plaćeni!

Radite 10 sati dnevno. I vikendom. Je li to zakonito?

Po zakonu ne smijete raditi više od osam sati dnevno. Pri tome se ne računaju pauze. Dnevno radno vrijeme se ponekad može produljiti na deset sati. No, u prosjeku se ne smije prekoračiti osam sati dnevno u razdoblju od šest kalendarskih mjeseci ili 24 tjedna.

U ugostiteljstvu se smije raditi nedjeljom i praznicima. Međutim, morate imati najmanje deset neradnih nedjelja u godini.

Ako između 23.00 sata i 6.00 sati radite duže od dva sata, to se računa kao noćni rad. Po odrađenom satu imate po pravilu pravo na dodatak od 25 %.

Važno: Precizno zapišite svoje radno vrijeme. Što ste radili? Tko Vam može biti svjedok? To je važno ako dođe do pravnog spora.

Radno vrijeme možete na jednostavan način evidentiratipomoću ove tablice:
 

https://www.faire-integration.de/arbeitszeit-tabelle

https://www.faire-integration.de/arbeitszeit

Na što morate obratiti pozornost ako radite sa skraćenim radnim vremenom?

Nemate fiksno radno vrijeme? Onda Vam poslodavac najkasnije četiri dana ranije mora reći kada trebate raditi. Ako se s poslodavcem niste dogovorili oko određenog broja sati tjedno, računa se da je ugovoreno 20 sati tjedno. Znači da morate biti plaćeni za tih 20 sati.

Imate tzv. “mini posao” (njem. Minijob). Kakva su Vaša prava i na što trebate obratiti pozornost?

U okviru mini posla smijete zarađivati maksimalno 520 € mjesečno. Stoga smijete raditi samo mali broj sati. I u okviru mini posla imate na gotovo svim područjima ista prava kao i drugi zaposlenici. Imate na primjer pravo na:

  • minimalnu plaću u iznosu od 12,00 € bruto po satu
  • plaću utvrđenu kolektivnim ugovorom, ako vrijedi kolektivni ugovor
  • obračun plaće
  • godišnji odmor
  • naknadu plaće u slučaju nezgode (na radu), za vrijeme praznika, rodiljnog dopusta i u slučaju bolesti (ali uglavnom bez prava na naknadu osobnog dohotka nakon 42 dana bolovanja)
  • dodatke, npr. za rad praznicima koje dobivaju i Vaše kolegice i kolege

Problemi u vezi s otkazom ili drugim pitanjima tijekom pandemije koronavirusa?

Dodatne informacije možete naći ovdje:

https://www.faire-integration.de/de/topic/157.corona-wichtige-informationen.htmlili

Potrebno Vam je savjetovanje na materinskom jeziku?

Prva kontaktna mjesta su sljedeći projekti:

Pravedna integracija (njem.Faire Integration)
(za izbjeglice i druge migrante koji ne dolaze iz Europske unije)

www.faire–integration.de/beratungsstellen

www.facebook.com/Faire-Integration

Pravedna mobilnost (njem. Faire Mobilität)
(za osobe koje dolaze iz jedne od država članica Europske unije)

www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen www.facebook.com/DGBFaireMobilitaet

Tko Vam može pomoći ako imate pro-blema na području radnog prava?

Podršku Vam ne pružaju samo gore navedena savjetovališta. Dodatne mogućnosti savjetovanja nude i sindikati koji su neovisni o političkim strankama. Sindikati pružaju pravnu pomoć, zastupaju u pravnim sporovima i savjetuju zaposlenike koji su članovi sindikata, npr. na području radnog prava. Za ugostiteljstvo je nadležan Sindikat zaposlenih u ugostiteljstvu i prehrambenoj industriji (njem. NGG).

Najbliži ured Sindikata zaposlenih u ugostiteljstvu i prehrambenoj industriji (njem. NGG) možete naći ovdje: www.ngg.net/vorOrt

Radite za lanac brze hrane?

www.facebook.com/ffwunited/

Dostavljate hranu za pružatelja usluga dostave hrane?

www.facebook.com/liefernamlimit

Stand: Juni 2022