Пенсионно осигуряване

Работодателят Ви регистрира в пенсионната каса. Ще Ви издадат социално-осигурителен номер, който трябва да пазите много добре. Номерът няма да се измени, ако смените работодателя.

 

Някои работодатели отказват да заплащат с аргумента, че не сте им дали социално-осигурителен номер. Това е грешно! Работодателят е длъжен да Ви регистрира в пенсионната каса. Ако не стори това, се обърнете към бюро за консултация или синдиката.

Когато се завърнете в България вземете със себе си документите от германската пенсионна каса и ги предайте в българската пенсионна служба. Това е важно, тъй като по този начин пенсионните вноски и стажът Ви в Германия ще бъде пренесен в България.

Ако имате въпроси може да се обърнете директно към Германската пенсионна каса (на немски: Deutsche Rentenversicherung) под телефон за услуги: 0800 1000 4800.

 

юли 2021