Download

Вашите права като строителен работник в Германия

Въведение

Какво трябва да направите най-напред?

Не Ви изплащат заплатата? – Проявете активност!

Работа в кланицата

Работа в хотелиерство и ресторантьорството

Работа като самонаето лице

Работите в сферата на строителството и сте командировани в Германия - какви права имате?

Работно време

Самостоятелна дейност – само привидна ли?

Селското стопанство

Станете член на синдикат – струва си!

Съвместно управление на работното място в Германия

Търсите работа

Уволнение – реагирайте бързо!

Управлявате ли камион в ЕС?

Често задавани въпроси и дежурни телефонни линии за сезонни работници на различни езици