Download

Вашите права като строителен работник в Германия

Временна заетост (Leiharbeit) – знаете ли правата си?

Въведение

Какво трябва да направите най-напред?

Командировани работници? Вие имате права!

Не Ви изплащат заплатата? Проявете лична активност!

Не ми изплащат заплатата – Как да внеса съдебен иск?

Работа в кланицата

Работа като самонаето лице

Работите в сферата на строителството и сте командировани в Германия - какви права имате?

Работно време

Самостоятелна дейност – само привидна ли?

Селското стопанство

Станете член на синдикат – струва си!

Търсите работа

Уволнение – реагирайте бързо!

Често задавани въпроси Коронавирус и трудово право

Често задавани въпроси помощник за събиране на реколта и Корона

Шофьор на ТИР