Трудова злополука и осигуряване срещу трудова злополука

Всеки работник и служител е осигурен срещу злополуки на работното място, на път до или от работа в Професионално сдружение (на немски: Berufsgenossenschaft). Работодателят е длъжен да Ви регистрира в Професионалното сдружение щом започнете работа.

Важно: Ако претърпите трудова злополука и отидете на лекар, трябва обезателно да уведомите, че злополуката и нараняването са станали на работното място.

Внимание: Ако работодателят, началникът или ръководителят на обекта и смяната Ви съветват да кажете в болницата, че не става въпрос за трудова злополука, по всяка вероятност работодателят не Ви е регистрирал в Професионалното сдружение. Свържете се с бюро за консултация или се посъветвайте със синдиката. Може да става въпрос за измама!

Ако не владеете достатъчно немски, попитайте в болницата, дали някой говори Вашия език.

 

юли 2021