Здравна осигуровка

В Германия сами можете да изберете с коя каса да сключите здравна осигуровка. В момента, в който узнаете кой е Вашият работодател, можете да подадете молба за членство в здравноосигурителна каса по Ваш избор. Още преди да започнете работа, работодателят ще попита в коя каса сте здравноосигурени и ще Ви регис-трира в здравна каса, ако нямате здравна застраховка. Ще получите здравноосигу-рителен номер по пощата.

С този номер можете веднага да посетите лекар. Приблизително четири седмици след това ще получите здравна карта, която трябва да носите със себе си при посещение на лекар. Някои здравни каси в Германия изискват удостоверение за здрав-ноосигурителен статус в България чрез електронен формуляр Structured Electronic Document SED 040 или SED 041 (преди Е 104).В този случай контактирайте Националната агенция по приходите (НАП): https://nap.bg/page?id=352

октомври 2019