Здравна осигуровка

В Германия сами можете да изберете с коя каса да сключите здравна осигуровка. В момента, в който узнаете кой е Вашият работодател, можете да подадете молба за членство в здравноосигурителна каса по Ваш избор. Още преди да започнете работа, работодателят ще попита в коя каса сте здравноосигурени и ще Ви регистрира в здравна каса, ако нямате здравна застраховка. Ще получите здравноосигурителен номер по пощата.

С този номер можете веднага да посетите лекар. Приблизително четири седмици след това ще получите здравна карта, която трябва да носите със себе си при посещение на лекар. Някои здравни каси в Германия изискват удостоверение за здрав ноосигурителен статус в България чрез електронен формуляр Structured Electronic Document SED 040 или SED 041 (преди Е 104).

В този случай контактирайте Националната агенция по приходите (НАП): https://nra.bg

Важно: Ако напускате Германия, трябва обезателно да прекратите членстовото си в здравноосигурителната каса в Германия. Членстовото не се прекратява автоматично след като работодателят е съобщил на касата края на трудовото правоотношение: В този случай Вашата осигуровка преминава в т.нар. задължително осигуряване. При задължителното осигуряване Вие сте задължени сами да си плащате вноските.

Внимание: Ако не прекратите членството си, ще се натрупят задължения към здравната Ви каса в Германия!

Повече информация можете да прочетете тук:

https://www.krankenkassen.de/ausland/versicherungspflicht/

 

юли 2021