Работно време

В Германия е регламентирано със закон, колко часа на ден и седмица е разрешено най-много да се работи. Според него работното време е най-много осем часа на ден. То може да бъде продължено най-много до десет часа, ако не надвишава осем часа средно за период от 24 седмици или шест месеца.

Важно: В строителството е в сила колективен договор, който регламентира друго работно време през зимата и лятото. През месеците декември, януари, февруари и март работното време е 38 часа седмично. През април до ноември седмичното работно време е 41 часа.

Надработеното време трябва да е наредено от работодателя и трябва да бъде заплатено.

Важно: За работно време се счита всеки час, през който сте били на разположение на работодателя си! Към това време се числи и времето на чакане на доставка на строителни материали на строежа, на освобождаване на стаята за почистване в хотела. Работно време е и дежурството: времето, през което сте в близост на разположение при повикване за полагане на грижи за болни или възрастни хора. Информирайте се при бюро за консултации!

Съвет: Записвайте всеки ден изработените часове и почивките и най-добре оставете да се подпише началника/отговорника на обекта и смяната или друг свидетел!

Тук можете да изтеглите и отпечатате на български език календар за работно време: http://www.faire-mobilitaet.de/-/Nic

 

юли 2021

Файлове за сваляне