Работа в Германия

Тук ще намерите полезна информация за работа в Германия. Обезателно се свържете и потърсете съвет от бюро за консултация близо до Вас, ако имате въпроси, касаещи трудовото правоотношение. Може да отстоявате правата си само, ако ги знаете!

Добре е да помислите, дали да станете член на един от осемте синдиката, членуващи в Германската конфедерация на профсъюзите (съкращение на немски: DGB). Профсъюзите в Германия са организирани по браншове. Можете да се обърнете към DGB или бюрата за консултация, за да разберете, кой е отговарящия за Вас синдикат. Членският внос се изчислява според брутното месечно възнаграждение на стойност по правило 1 % от доходите ви. Членският внос намалява, ако сте безработни. Синдикатите подкрепят членовете си в много области и предлагат след тримесечно членство безплатна правна защита. Правната защита може да ползвате при спорове, свързани с трудовата дейност. При други проблеми, например свързани със социалното осигуряване, помага социално-правната защита – също безплатна за членове на синдикатите.

Имате също така подкрепа в Германия, ако сте член на български синдикат. Вземете със себе си членската карта, ако искате да станете член на германски синдикат.

 

юли 2021