Селското стопанство

Информация за наети на работа, идващи от чужбина, които работят в селското стопанство

Възнаграждение в селското стопанство

От януари 2021 за заетите в селското стопанство в Германия важи законово установена минимална почасова ставка от 9.50 евро бруто.

Законово установената минимална почасова ставка се покачва:

 • от 1-ви юли 2021 на 9.60 евро бруто на час
 • от 1-ви януари 2022 на 9.82 евро бруто на час
 • от 1-ви юли 2022 на 10.45 евро бруто на час

Това заплащане важи за всички, които работят в Германия, независимо от коя страна идват те. Също и в случай, че Вашият работодател от чужбина Ви е изпратил на работа в Германия, този работодател трябва да Ви плаща минимално установената ставка.

Работа на акорд и работа на парче

Заплащането на акорд и на парче са допустими форми на заплащане. Те обаче не бива да бъдат по-ниски от валидната минимална ставка, която иначе бихте получили за всеки отработен час.

Трудов договор

Поискайте от Вашия работодател трудов договор в писмен вид. Ако работодателят не Ви даде трудов договор в писмен вид, то въпреки това той е задължен до един месец след постъпване на работа да състави в писмен вид най-важните трудови условия и да Ви ги връчи.

Важно: Не подписвайте нищо, което не разбирате.

Ако работите в селското стопанство и искате да станете член на профсъюз в Германия, свържете се с Профсъюза на индустрията „Строителство-Селско стопанство-Околна среда”, на немски: ИГ БАУ / IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). Профсъюзът ще Ви подкрепи при трудово-правни конфликти.

Ето къде ще получите повече информация за членство:

+49 391 4085-105 на английски/немски

+49 391 4085-106 на български

+49 391 4085-107 на румънски

+49 391 4085-108 на полски

+49 391 4085-114 на босненски-хърватски-сръбски

+49 391 4085-921 на руски

+49 391 4085-922 на унгарски

Можете да изпратите и имейл на: mobil@igbau.de (на който и да е език)

Един трудов договор трябва да съдържа:

 • Вашето име и адрес, също така и името и адреса на работодателя Ви
 • Начало и продължителност на трудовите взаимоотношения
 • Месторабота
 • Описание на дейностите
 • Размер на работната заплата и на надбавките (ако са предвидени), а също така и в какви срокове да бъдат извършвани плащанията.
 • Договорено работно време
 • Продължителност на отпуска
 • Срокове за прекратяване на трудовите взаимоотношения
 • Препращане към валидните колективни трудови договори

Документиране на отработеното време

Записвайте си всеки ден началото, края и продължителността на работното Ви време, включително почивките. Отбелязвайте си имената на свидетели за това. Постарайте се този попълнен от Вас часови график да бъде потвърден с подпис от отговорник на работното място, или поне от колега.

Beispiel: Stundenzettel

В случаи на заплащане на акорд: Записвайте си броя на предадените щайги или друг вид количества за отчитане.

Кога трябва да се плаща заплатата?

Трябва да получите фиш за заплатата. Заплатата трябва да бъде изплатена най-късно в края на следващия месец на този, в който е свършена работата. Тогава трябва да бъдат заплатени всички реално отработени часове. Ако сте се договорили с работодателя, цялата Ви заплата да се плати едва в края на сезонната работа, в такъв случай изисквайте седмични или месечни междинни отчети.

Извънредни часове

Ако работите шест дни, в селското стопанство нормираната работна седмица може да бъде 48 часа. Между две смени е предвидено време за почивка от 11 часа.

Всички отработени часове – тоест и извънредните часове - трябва да бъдат заплатени. Времето за достигане от едното поле до другото се счита за работно време и трябва да бъде заплатено.

В случай на спор

Ако работодателят не Ви заплати за извънредните часове, ще трябва да докажете, че тези извънредни часове са били изискани, одобрени, или толерирани от работодателя Ви. И по тази причина: Документирайте в писмен вид отработените от Вас часове и се постарайте те да бъдат подписвани от свидетел.

Храна и квартира

Настоящите разпоредби за безопасност на труда предвиждат максимум 8 души да бъдат настанени в обща стая. При това всеки от тях трябва да има поне по 6 m2 на разположение.

Направете снимки на помещенията, ако те не отговарят на договорените условия!

Ако храната и квартирата се предоставят не от Вашия работодател, а от трета страна, следва да Ви се предостави за подписване договор за наем или за предоставяне на услуги. Ако не получите такива договори, попитайте в началото на сезона работодателя Ви, каква сума ще Ви бъде начислена на края за храна и квартира.

Ако Вашият работодател Ви удържа от заплатата за храна и квартира, това трябва да бъде ясно представено и отчетено в платежният фиш.

Внимание: Само ако заплатата Ви е над така наречения минимум за налагане на възбрана, се допуска разходите за храна и квартира да бъдат удържани пряко от заплатата. Този минимум зависи от това, колко души издържате.

Пример 1: Ако сте сам/а и без деца. Ако чистия Ви доход е под 1.179,99 евро, нищо не може да Ви се удържа за такива нужди. От 1-ви юли 2021 обаче, не може да Ви се удържа нищо до доход 1.259,99 евро.

Пример 2: Имате брак, с две деца сте, тоест отговаряте за издръжката на още трима души. Ако чистият Ви доход не надхвърля 2.109,99 евро, нищо не може да Ви се удържа от заплатата за храна и квартира. След 1-ви юли 2021 не може нищо да Ви се удържа за такива нужди, ако чистият Ви доход не надхвърля 2.249,99 евро. Едва когато чистият Ви доход надхвърли тази граница, работодателят Ви може да Ви начисли разходи за храна и квартира.

За храна през 2021 година е допустимо да бъдат отчитани следните максимални суми:

На месец: за закуска 55.00 евро, за обяд 104.00 евро и за вечеря 104.00 евро. Това възлиза на обща сума от 263.00 евро месечно.

На ден: за закуска 1.83 евро, за обяд 3.47 евро и за вечеря 3.47 евро. Това възлиза на обща сума от 8.77 евро дневно.

За квартира са допуска да се удържат максимално 237.00 евро месеч- но. Ако сте настанени с няколко души в стая, трябва да Ви се удържа по-малко. Ако става въпрос за двама души, максимално може да се удържат 142.20 евро, при трима души, 118.50 евро, и при над трима души, съответно, 94.80 евро.

Безопасност на труда, оборудване и вода

Всички инструменти за работа и личните предпазни средства трябва да Ви бъдат предоставяни безплатно от работодателя. Те включват ръкавици, съобразени с характера на работата, а така също и слънчеви очила и облекло за защита от дъжда. При работа в горещо време трябва да бъде предоставено и достатъчно количество вода.

Проверете внимателно в първият платежен фиш, за да се уверите, че не Ви е удържано нищо от заплатата за горе опоменатите неща.

Мерките по безопаснст на труда в условията на Коронавирус, които са в сила в момента, гласят, че и по време на работа трябва да се спазва разстояние от поне 1.5 метра. Работата следва да се провежда в постоянни групи от не повече от четирима души. Само ако работата с определена машина безусловно налага това, на нея могат да работят до 15 души в една група.

Здравно осигуряване

Ако работите в Германия 70 дни годишно и не вършите тази работа професионално, Вие се считате за краткосрочно наети. В такъв случай за Вас не се плащат социални осигуровки.

От тази година тази разпоредба беше променена на 102 дена годишно.

Ако обикновено сте социално осигурен/а в страната, откъдето идвате, трябва да удостоверите това със сертификат А1. С него през първите 102 дни, в които работите в Германия се считате за социално и здравно осигурени в родината си. Уверете се, че имате удостоверение за здравно осигуряване, което да е валидно в Германия.

Ако сте краткосрочно наети на работа и нямате удостоверението А1, е възможно в Германия да сте осигурени само в случай на трудова злополука. Попитайте земеделския стопанин, дали за Вас е била сключена частна здравна застраховка.

Ако искате да удължите работата си повече от 102 дни, тогава работодателят Ви трябва да Ви регистрира в германската социалноосигурителна система. Проверете, за да се уверите, че това е така! Попитайте Вашия работодател и поискайте да Ви дадат регистрацията за социални осигуровки.

Ако се разболеете и имате удостоверение за болнични, издадено от лекар, ще продължите да получавате заплатата по време на заболяването, ако сте работили повече от четири седмици в същото предприятие.

 

Дата: 04/2021 г.

Файлове за сваляне