Работа в кланицата

Вашите права в месната промишленост в Германия

За да се съхраняват заплатите колкото може по-ниски в кланиците често се възлагат поръчки на германски или чуждестранни фирми подизпълнители.
Но: И за Вашето трудово отношение важат определени разпоредби и закони – без значение в коя страна се намира седалището на Вашия работодател.

Колко дълго работите?

Съгласно закона

  • по принцип максималната продължителност на работния ден от 10 часа съотв. 48 часа/седмица не бива да бъде превишавана,
  • най-късно след 6 часа работа имате право на почивка,
  • ако редовно работите повече часове, отколкото е договорено, те трябва да Ви се заплащат като извънреден труд.

Какви са условията във Вашето жилище?

Вашето жилище не бива да бъде прекалено скъпо, особено в случай, че делите жилището си с няколко души. Има разпоредби за това с колко души е разрешено да се нощува в едно помещение. Като командирован работник не бива да ви се отчисляват разноски за жилище!

Заплащат ли Ви справедлива заплата?

Постоянно назначен и квалифициран месар може да печели в Германия около 15 евро на час. Фирми- подизпълнители плащат значително по-малко. Дали за Вашите трудово правни отношения има валиден колективен трудов договор може да научите в синдиката NGG. От юли 2014 г. в месната промишленост е в сила браншов тарифен договор с минимална работна заплата. В момента тази минимална работна заплата възлиза на 8,75 евро на час.

Имате ли здравна осигуровка?

Като командирован/а работник/работничка трябва да сте здравноосигурен в  своята страна, от която идвате. Трябва да представите формуляр A1 и Европейската здравноосигурителна карта, за да може да бъдете лекуван безплатно от лекар. Ако сте командирован за по-продължителен срок в Германия можете да се регистрирате с помощта на формуляр S 1 в една от германските здравноосигурителни каси. Тогава имате право на всички медицински услуги в Германия. Съответните формуляри трябва да Ви бъдат предоставени от Вашата здравна осигуровка в страната от която сте командирован. Ако сте назначен в германска фирма, то тя е длъжна да се погрижи за Вашата здравна осигуровка.

Сигурно ли е Вашето работно място?

В кланиците са в сила особени разпоредби за сигурността и хигиената във Ваша защита и в защита на потребителите. Вашият работодател е длъжен да Ви снабди с нужното работно и защитно облекло.

За това облекло той не бива ди ви прави удръжки от заплатата. Вашият работодател отговаря за Вашата сигурност на работното място.

the goatmen/ shutterstock

 

Дата: април 2017 г.