Работа в кланицата

Вашите права в месната промишленост в Германия

Доволни ли сте от условията, при които работите?

За да се запазят ниски заплатите, често в кланиците се възлагат поръчки за изпълнение на работа към германски или чуждестранни подизпълнители. Но: За всяко трудово правоотношение са в сила определени правила и закони – независимо от това, дали работите за подизпълнител, или седалището на Вашия работодател е базирано в чужбина.

Колко дълго работите?

По закон

  • дневното работно време не може да надвишава 10 часа, а седмичното не може да бъде повече от 48 часа на седмица.
  • след не повече от 6 часа работа имате право на почивка.
  • почивката може да се използва само за отдих.

Получавате ли справедливо заплащане?

Назначените на постоянен трудов договор работници в месопреработвателната промишленост в Германия печелят средно по 17 евро (бруто) на час, но подизпълнителите плащат значително по-малко. Условията на труд в Германия - напр. заплатата, надбавките към нея или премиите - са регламентирани чрез колективни трудови договори. За да научите дали за Вашия трудов договор е в сила колективен трудов договор, се обърнете към Синдиката на работниците и служителите в хранително-вкусовата промишленост и ресторантьорството (Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, NGG).

Минималнoто почасово заплащане в месопреработвателната промишленост се основава на законната минимална почасова ставка. През 2019 тя e 9,19 евро на час, a от януари 2020 г. e 9,35 евро на час.

Ако сте работник във фирма за временна заетост, имате право на 9.79 евро на час (9.96 евро от 1.10.2019 г.) в западните провинции и 9.49 евро на час (9.66 евро от 1.10.2019 г.) в източните провинции.

Консултирайте се със Синдиката на работниците и служителите в хранително-вкусовата промишленост и ресторантьорството (Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, NGG) относно това, на каква минимална работна заплата имате право от 2018-та година!

Почасовото възнаграждение се заплаща за всеки действително отработен час, включително за извънреден труд. Винаги си записвайте отработеното от Вас време! В случай на спор тези записки ще Ви бъдат необходими!

Законът регулиращ условията на труд в месопреработвателната промишленост и върховният германски съд по трудовите въпроси, постановяват следното:

  • След като се изисква хигиенно или защитно облекло и Вие трябва да носите такова по време на работа, времето за преобличане се зачита като работно време и се заплаща!
  • Времето за придвижване в рамките на фабриката, напр. от съблекалнята до поточната линия, също се включва в работното време и следва да бъде заплащано. Същото се отнася и за подготвителните дейности, напр. заточването на ножовете.
  • Почистването на работното облекло е отговорност на работодателя. Той няма право да удържа разходите за почистването му от Вашето възнаграждение!
the goatmen/ shutterstock

По закон работодателят трябва да Ви предостави Вашето работно, защитно или хигиенно облекло, както и необходимото Ви оборудване (ножове, ръкавици и т.н.). Ако въпреки това той поиска пари за тях, можете да изискате възстановяване на заплатената сума!

Били сте ощетени при записването на отработените часове или незаконно са били правени удръжки от дължимото Ви възнаграждение?

В такъв случай потърсете възможно най-бързо център за консултации. Ние ще Ви подкрепим в борбата за Вашите права, дори ако Вашето трудово правоотношение вече е приключило.

Важно: Работодателят е длъжен да Ви предостави писмен трудов договор и всеки месец да Ви дава писмени фишове за получаваното от Вас възнаграждение. Не подписвайте документи, чието съдържание не разбирате!

Вашият работодател Ви е уволнил (устно, без предизвестие)?

Уволненията винаги се извършват в писмена форма. Освен това трябва да бъде спазен срока за предизвестие. Уволнението без предизвестие може да окаже негативен ефект върху правото Ви на получаване на обезщетения за безработица. Не подписвайте заповедта за уволнение!

Ако сте получили заповед за уволнение, се обърнете незабавно към център за консултации!

Какви са условията в жилището, в което сте настанени?

Жилището, в което сте настанени, не може да бъде неоправдано скъпо. На много места има разпоредби относно това, колко хора могат да бъдат настанявани заедно и с какъв размер трябва да бъде жилищната площ. Също така има и правила относно душовете, тоалетните, местата за готвене и т.н. за всяко жилище.

Ако бъдете заплашени, че повече няма да Ви бъде осигурявано настаняване или че то ще бъде насилствено прекратено, се обърнете възможно най-бързо към център за консултации!

Известни ли са Ви възможностите за посещаване на спонсориран курс по немски език в близост до Вас?

Това често е възможно. Информирайте се!

Известни ли са Ви шансовете да получите стажантско място или постоянна позиция в германска фирма?

Днес много кланици или други фирми търсят квалифициран персонал. Нерядко работата на постоянен договор Ви предлага по-добри условия на заплащане и работа и по-добра перспектива за интеграция.

Информирайте се своевременно за правата си и се свържете с нас! Консултациите с нас са безплатни и поверителни.

 

Дата: 07/2019 г.