Самостоятелна дейност – само привидна ли?

Проверете Вашето трудово правоотношение!

Вие работите в Германия и не знаете, дали извършвате самостоятелна дейност или сте заети? Проверете сами: Зает или (псевдо)самостоятелен?

Извършващите самостоятелна дейност са собствените си
шефове. Те не получават указания и решават сами, как ще изпълнят приетата поръчка.

Заетите имат работодател. Те получават указания и им се казва, кога и къде какво да правят.

Извършващите самостоятелна дейност получават възнаграждение за определено дело, а не за положено работно време. За цената на Вашето дело Вие преговаряте с възложителя.

 

Служителите получават от работодателя си фиксирано почасово заплащане. От 2015 г. в Германия е в сила минимална работна заплата, която понастоящем е 12,41 евро бруто на час (2024 г.). Информираите сеприсиндикатите, консултативните центрове или проверете в интернет: www.mindestlohn.de

Извършващите самостоятелна дейност издават фактури. Те знаят печалбата си, едва след като са приспаднали
данъка общ доход, данъка върху оборота и корпоративния данък, вноските за здравното и  пенсионното осигуряване и осигуряването от  злополука, както и вноските за членството в
браншовия съюз. Когато на извършващите самостоятелна
дейност не им се заплати за дадена поръчка, те поемат загубите.

Заетите получават месечна или седмична заплата и получават от работодателя си  фиш за заплатата. Работодателят се грижи и за заплащането на данъците и на вноските за здравното и социалното осигуряване. Заетите имат право на заплатата си, дори  при положение, че работодателят претърпи загуби.

Извършващите  самостоятелна дейност или тяхната фирмата поемат  гражданска отговорност за труд с недостатъци. Това и години по-късно може да им коства много
пари.

Заетите получават заплатата си и при труд с недостатъци - освен ако щетите са  причинени по грубо невнимание или умишлено.

Извършващите самостоятелна дейност не получават от възложителя си болнични, нито добавки за годишен отпуск. Те решават сами, кога ще  излязат в отпуск.

Заетите имат право на продължаваща заплата в случай на болест, на законните дни отпуск и на добавки за годишен отпуск. Те трябва да съгласуват отпуските си с  работодателя

Извършващите самостоятелна дейност поддържат собствените си работни помещения (офис, склад на материали итн.). Извършващите  самостоятелна дейност по правило сами закупуват работните си материали и  инструменти и се грижат и за транспорта.

Заетите не трябва да се грижат за работни материали,
инструменти или транспорт, това прави работодателят

 

Бъдете внимателни и информирайте се:

Ако не искате да извършвате самостоятелна дейност или да бъдете предприемач, не подписвайте договор за изработка или за хонорар, нито дружествен договор, нито записване в занаятчийския регистър, нито заявка за регистрация за стопанска дейност. Ние познаваме случаи, в които колеги са били регистрирани без тяхно знание като извършващи самостоятелна дейност. По този начин ги измамват и ги лишават от правата им като заети. 

Ако държавните органи установят, че работите като  псевдосамостоятелен предприемач, допълнително ще Ви категоризират  като заети. В този случай възложителят трябва да заплати допълнително всички вноски за социалното осигуряване и данъка общ доход. И Вие  трябва да заплатите допълнително Вашия дял от вноските за  социалнотоосигуряване, но най-много за последните 3 месеца. Може да се случи да Ви глобят за административно нарушение, а Вашият възложител рискува да му бъде наложена глоба в размер до 500.000,00 евро.

Ако  подозирате, че сте заети като псевдосамостоятелни предприемачи: Свържете се с някой профсъюз или се обърнете към един от посочените консултативни центрове. Можем да Ви посъветваме, какво да правите.

Независимо, дали работите като (псевдо)самостоятелен предприемач или  като заето лице - винаги следва да записвате дневното си работно време (часове, почивки, извънреден труд).

Имайте предвид: Който без Вашата воля Ви примами към самостоятелна дейност, иска да Ви лиши от правата Ви като заето лице.

Ако се опасявате, че няма да Ви заплатят, събирайте допълнителни доказателства за дейността си:

  • имена и адрес на фирмата, в която сте заети, и на отговорните лица,  които Ви дават указания
  • точен адрес на работното Ви място
  • имена на други фирми, които извършват дейност там
  • адрес на Вашето жилище
  • снимки от работното място или от жилището
  • имена, адреси, телефонни номера на колеги
  • Вашия трудов договор (или негови копия) и други документи,
    свързани с трудовото Ви правоотношение

 Дата: януари 2024г