Законово определена минимална работна заплата

Информация за работници от чужбина

Вие сте пристигнали от чужбина и работите в Германия. Важи ли за Вас минималната работна заплата?

Да. От 1 януари 2024 г. в Германия е в сила минимална работна заплата от 12,41 евро бруто на час, която важи за всички работници/работнички, които нямат право на браншова минимална работна заплата или нямат друг колективен трудов договор.

Вече съществуващи общозадължителни браншови минимални работни заплати, които са по-високи от минималната работна заплата, като например в строителната индустрия, остават в сила. Също така и при обвързани с колективни договори работодатели и работници договорените работни заплати остават в сила, ако те са по-високи от 12,00 евро.

Вие сте командировани в Германия от Вашия работодател от чужбина. Важи ли минималната работна заплата и за Вас?

Да. Минималната работна заплата важи и за командировани от чужбина работници, без значение в коя страна е седалището на работодателя.

Може ли да изисквате заплащане на минималната работна заплата, ако работите в Германия по договор за изработка или по поръчка?

Не. Минималната работна заплата не важи за самозаети лица. Ако имате няколко възложителя, ако изпълнявате поръчките си със собствени инструменти, при това по принцип сам организирате, планирате и носите отговорност пред възложителите си за своята работа, тогава сте самозает и следва като самозаето лице сам да договаряте своето възнаграждение.

Ако гореописаното не важи за Вашата работа, можете да поискате проверка дали не става дума за привидна самозаетост и дали не трябва да бъдете третиран като наемен работник/работничка. В такъв случай и за Вас ще важи минималната работна заплата.

Може ли да изисквате минимална работна заплата ако сте на т.н. „мини- работно място“ или ако печелите допълнително като пенсионер или студент?

Да. Минималната работна заплата важи за всички работници/работнички. Имайте предвид, че т.н. „мини-работни места“ са ограничени до 520,00 евро на месец. Въвеждането на минималната работна заплата води до това, че на „мини-работно място“ имате право да работите средно по не повече от 43,3 часа на месец.

Важи ли законово определената минимална работна заплата ако работите като сезонен работник/работничка?

Да. Законово определената минимална работна заплата важи и за сезонни работници/работнички, които работят напр. в хотелиерството и ресторантьорството.

Работите в частно домакинство. Важи ли за Вас минималната работна заплата?

Да. Законово определената минимална работна заплата важи и за работници/работнички в частни домакинства.

Работите като практикант/практикантка в Германия. Имате ли право да изисквате минималната работна заплата?

За хора, които изпълняват задължителен стаж като част от професионалното обучение, на следване или на въвеждаща квалификация, не важи минималната работна заплата. Хора, които изпълняват доброволен стаж за ориентиране преди започване на професионалното си обучение или преди следване, имат право на минимална работна заплата, ако стажът продължава повече от три месеца - и то, броено от първия ден на стажа. За всички стажове важи, че работодателят трябва да документира писмено съдържанието на договорите, в частност целите на обучението и подготовката.

Желаете да завършите професионално обучение в Германия. Важи ли за Вас минималната работна заплата?

Не. При професионалното обучение възнаграждението се определя съгласно наредбата за съответната форма на обучение.

В сила ли е и за Вас изключението за дълготрайно безработни, ако сте безработен в родината си от дълго време, а сега искате да работите в Германия?

Не. Регистрираните в чужбина безработни имат от самото начало право на законово определената минимална работна заплата или на браншовата минимална работна заплата, когато се назначат на работа в Германия.

Важи ли минималната работна заплата и тогава, когато Ви се заплаща за определен положен труд като например брой на доставени пакети или на почистени стаи?

Да. Споразумения за възнаграждение на акорд или на бройка са допустими само ако не са по-ниски от минималната работна заплата. За всеки отработен час трябва да получавате най-малко 12,41 евро, без значение колко бързо работите.

Може ли работодателят да удържа разходите за настаняване и храна от минималната работна заплата?

Само когато заплата е по-висока от т.нар. граница на запор храната и настаняването може да бъдат удържани. Границата на запор зависи от броя на лицата, за които Вие трябва да плащате издръжка.

Пример: Вие сте сам и нямате деца. В такъв случай трябва да Ви бъде изплащана нетна сума най-малкото в размер на 1.339,99 евро. Ако сте женен и имате две деца, трябва да Ви бъде изплащана нетна сума най-малкото от 2.389,99 евро. Само в случай, че нетният Ви доход надвишава тази граница работодателят има правото да Ви удържа разходите за квартира и храна от минималната работна заплата.

Ако Ви е необходимо допълнително настаняване защото изпълнявате външни дейности, тези разходи по принцип не бива да Ви се удържат от минималната работна заплата.

Може ли допълнителни възнаграждения като добавки за нощен труд или работа при трудни условия да се зачитат към минималната работна заплата?

Не. Добавките се заплащат допълнително към минималната работна заплата.

Може ли бакшишите да се зачитат към минималната работна заплата?

Не. Бакшишите не се броят за възнаграждение. Трябва да получавате от вашия работодател най-малко 12,00 евро за всеки отработен час.

За кого не важи законово определената минимална работна заплата?

  • За младежи под 18 години без завършено професионално обучение.
  • За регистрирани в Германия дългосрочни безработни през първите шест месеца след назначаването на работа.
  • За определени групи от практиканти/практикантки.
  • За ученици в професионалните училища.

Какво можете да направите, ако Вашият работодател не изплаща минималната работна заплата?

Можете в рамките на три години да изискате неизплатената Ви минимална работна заплата пред германския трудов съд. Евентуални договорености за по-кратки срокове са невалидни. Това правило не важи за браншови минимални заплати, при тях трябва да имате предвид сроковете, уредени в съответния колективен договор.

От кого може да изисквате заплащането на Вашата работна заплата?

Можете да изисквате заплащане на минималната работна заплата не само от Вашия работодател, но също така и от възложителя на Вашия работодател. В случай на верига от възложители (няколко фирми препредават поръчката) всички възложители, включително главният изпълнител, носят отговорност за Вашата нетна минимална заплата.

Кой контролира дали Вашият работодател заплаща минималната работна заплата?

Сектор Финансов контрол на нелегалната заетост (FKS) на митническата служба. Ако той установи, че не се изплаща минималната работна заплата, работодателят е заплашен от глоби до 500.000 евро.

 

Дата: януари 2024 г.