Станете член на синдикат – струва си!

Станете член на синдикат – струва си! - Работите в Германия?

В много фирми не се спазват трудовите права. Често извънредният труд не се заплаща или в случай на заболяване работникът е заплашен от уволнение. Трудно е да отстоявате самостоятелно Вашите права пред работодателя. Ако сте член на синдикат, можем да работим заедно за подобряване на Вашата трудова ситуация

Освен това: Надниците и заплатите не се увеличават от само себе си или благодарение на щедростта на работодателя. Само силни синдикати могат да наложат чрез преговори по-добри условия на труд и по-високи възнаграждения.

В Германия синдикатите са организации, които се финансират и издържат от членуващите в тях. Синдикатите са независими от политически партии и функционират независимо от държавата. Членувайки в синдикат, работниците могат да се борят за справед- ливо заплащане, добри условия на труд и справедливо работно време. Освен това, синдикатите могат да организират стачки и да сключват колективни трудови договори и споразумения с работода- телите в рамките на отделните предприятия.

Синдикатите също обединяват своите сили. В Германия осемте основни синдикати със своите 6 милиона членове са се обединили в Съюз на германските синдикати (DGB).

Като член на синдикат Вие ще получите подкрепа по много свър- зани с работата въпроси. Още от първия ден на Вашето членство в синдиката Вие можете да получите персонална консултация по трудови и социални въпроси. След 3 месеца членство можете да ползвате безплатно правна защита от синдиката. Правната защита се отнася до спорове, произтичащи от трудовото правоотношение или отнасящи се до системата за социално осигуряване.

Синдикатите се финансират от вноските на своите членове. Членският внос е в размер между 1 и 1,5 процента от Вашето брутно месечно възнаграждение. Ако сте безработен, размерът на Вашата вноска се намалява. Вашият работодател няма да научи, че сте член на синдикат.

В Германия синдикатите са разделени по браншове. За това, кой е правилният за Вас синдикат, можете да се информирате в някой от консултативните центрове, в някой от синдикатите или в Съюза на германските синдикати (DGB).

Станете член на синдикат - струва си!

 

Синдикати, членуващи в Съюза на германските синдикати (DGB)

 

Отраслова синдикална организация „Строителство-селско стопанство-околна среда“ (Industriegewerkschaft Bauen- Agrar-Umwelt, IG)

“Олоф Палме Щрасе” № 19, 60439 Франкфурт на Майн Телефон: +49 69 95 73 70 | Факс: +49 69 95 73 78 00

www.igbau.de

 

Синдикат на индустрията „Минна промишленост, химия, енергетика” (IG Bergbau, Chemie, Energie)

“Кьонигсвортер Плац” № 6, 30167 Хановер

Телефон: +49 511 76 31 0 | Факс: +49 511 76 31 71 3

www.igbce.de

 

Синдикат на работниците и служителите в железопътната и транспортната промишленост (Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, EVG)

“Вайлбургер Щрасе” № 24, 60326 Франкфурт на Майн Телефон: +49 69 75 36 0 | Факс: +49 69 75 36 22 2

www.evg-online.org

 

Синдикат на работниците и служителите в сферата на образованието и науката (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft)

“Райфенбергер Щрасе” № 21, 60489 Франкфурт на Майн Телефон: +49 69 78 97 30 | Факс: +49 69 78 97 32 01

www.gew.de

 

Синдикат на работниците и служителите в металообра- ботващата промишленост (IG Metall)

“Вилхелм Лойшнер Щрасе” № 79, 60329 Франкфурт на Майн

Телефон: +49 69 66 93 0 | Факс: +49 69 66 93 28 43

www.igmetall.de

 

Синдикат на работниците и служителите в хранително-вку- совата промишленост и ресторантьорството (Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, NGG)

“Хаубахщрасе” № 76, 22765 Хамбург

Телефон: +49 40 38 01 30 | Факс: +49 40 38 92 63 7

www.ngg.net

 

Синдикат на служителите в полицията (Gewerkschaft der Polizei)

Федерално ръководство

“Щромщрасе” № 4, 10555 Берлин

Телефон: +49 30 39 99 21 0 | Факс: +49 30 39 99 21 21 1

www.gdp.de

 

Обединен синдикат на работниците и служителите в сферата на услугите (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, ver.di)

Федерално ръководство

“Паула Тиде Уфер” № 10, 10179 Берлин

Телефон: +49 30 69 56 0 | Факс: +49 30 69 56 31 41

www.verdi.de

 

Дата: април 2018 г.