Безплатна телефонна линия за информация - трудо право

Вашите трудови права в Германия

Проектът "Справедлива мобилност" на Германската конфедерация на профсъюзите (DGB) създаде национална информационна линия за информация по въпросите на трудовото право.Ние предлагаме първоначлна ориентировъчна информация, както и информация, къде може да получите помощ при въпроси от друго естество.

От понеделник до четвъртък 9.00-12.00 ч. и 13.00-17.00 ч.