Добре дошли!

Добре дошли!

От 1-ви януари 2014 година е в сила пълната свобода на движение за всички български граждани в Европа. Имате възможността и правото на работа в Германия без ограничения. Това развитие е добро и ние, Германската конфедерация на профсъюзите и профсъюзите-членки, категорично го приветстваме. Много български граждани се възползваха през изминалите години от правото на свободно движение в рамките на Европейския Съюз, за да работят в други държави членки, така и в Германия. Много от трудовите взаимоотношения протичат без проблеми. Продължаваме да имаме информация обаче и за трудови взаимоотношения, при които работници и служители от България са принудени да работят при недопустими условия и са експлоатирани. Като германски профсъюз се застъпваме за добра работа при справедливи условия за всички работещи – за тези, които работят в Германия както и за тези, които пристигат в Германия.

Тези които са новодошли в Германия, често не знаят правата и възможностите си. Много от тях не владеят достатъчно немски език и не знаят към кого да се обърнат при случай на трудности на трудовия пазар. Тази брошура може да Ви послужи за първа ориентировка, ако планувате да работите в Германия. Тя Ви дава съвети за това, как да се подготвите, на какво да обърнете внимание и към кого да се обърнете в Германия при нужда от подкрепа.

Молим Ви да помислите, дали няма да е от полза за Вас да станете член на германски профсъюз. Профсъюзите могат да Ви подкрепят и защитят ако попаднете на трудности на пазара на труда. Освен това ние се застъпваме за по-добро регламентиране на труда от страна на германската държава. Германските профсъюзи са организирани по браншове. Можете да се информирате за това кой профсъюз отговаря за Вас при бюрата на профсъюзите или бюрата за консултации към „Справедлива мобилност” (Faire Mobilität).

 

Anja Piel (Аня Пиил),

Член на федералното ръководство на Конфедерацията на германските профсъюзи.