Имате предложение за работа

Ако сте намерили работа в Германия:

Работодателят трябва да предостави информация за работата, например за какъв вид работа става въпрос, какво е работното време, колко е заплащането и т.н.

Имате право на писмен трудов договор. Договорът подписвате в България преди напускане на страната или най-късно при пристигането в Германия. Един екземпляр на договора е за Вас. Работодателят не е задължен да преведе договора на български: ако не владеете достатъчно немски език, потърсете някого, който да Ви преведе и разясни договора. Не подписвайте нищо, което не разбирате!

Трябва да уточните, дали сами трябва да поемете пътните разноски до Германия.

Трябва да уточните, дали в Германия имате квартира и прехрана и кой ще заплаща за това. Често работниците накрая на месеца разбират, че голяма част от заработеното възнаграждение работодателят приспада като разноски за квартира.

https://lohn-info.de/sachbezugswerte_2021.html

 

Пример: Трудовото възнаграждение под формата на облагане в натура за 2021 г. в Германия е:

  • прехрана 263 евро месечно. Работодателят има право да приспадне от възнаграждението на ден най-много 8,77 евро (= 263 евро/30 дни).
  • За квартира 237 евро месечно.

Ако в квартирата са настанени повече от един работник в една стая, тази сума намалява както следва:

  • При 2 -ма работника в една стая с 40 %, т.е. смятат се 237 евро – 40 % (237 х 40/100 = 94,80 евро) = 142,20 евро.
  • При 3 -ма работника в една стая с 50 %, т.е. смятат се 237 евро – 50 % (237 х 50/100 = 118,50 евро) = 118,50 евро.
  • При повече от 3-ма работника в една стая с 60 %, т.е. смятат се 237 евро – 60 % (237 х 60/100 = 142,20 евро) = 94,80 евро.

Тези суми могат да се изменят, те са ориентировъчни, за да може да прецените дали работодателят приспада прекалено много от възнаграждението Ви.

 

Има разлика, дали сте настанени в жилище или друг вид подслон. При положение, че работодателят Ви настани в собствено жилище, сумата, която може да изиска от Вас трябва да съответства на наем, полагаем за големината и вида в областта, в която се намира жилището. Работодателят няма право да изиска наем, колкото той поиска. Информирайте се в бюро за консултации!

 

Важно: Разрешено е приспадането на заплащане за храна и подслон само над актуалния несеквестируем минимум! Несеквестируемият минимум определя чл. 850c от Гражданския процесуален кодекс (съкращение на немски: ZPO), в момента той е 1.179,99 евро нетна сума за неомъжени бездетни работници и служители. Това означава, че след приспадането трябва да Ви остане 1179,99 евро нетно възнаграждение. Несеквестируемият минимум се определя всеки две години наново.

 

юли 2021