Търсите работа

Ако искате да работите в Германия, можете да потърсите работа и преди да напуснете България например чрез Агенцията по заетостта или EURES-мрежата в България. Свържете се с EURES съветник или потърсете в официалната интернет страница на EURES обявите за работа в цяла Европа: https://eures.bg

Като български гражданин можете да търсите работа и директно в Германия. Важно е да подадете молба за издаване на Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). С тази карта може да получите неотложна медицинска помощ в болница или от лекар. Неотложен случай е, когато завръщането в България с цел лечение е неприемливо. Практиката тук е разнообразна.

Важно: Може да не намерите веднага работа в Германия. Трябва да знаете при кого може да живеете в Германия и да имате достатъчно средства, за да се издържате за по-дълъг период от време докато намерите работа.

Ако в България сте регистриран като безработен и получавате според българското законодателство обезщетение за безработни, има възможност да получавате обезщетението за определен период в Германия. За тази цел трябва:

  1. да сте регистриран/а като безработен/а в бюрото по труда най-малко 4 седмици,
  2. да подадете молба в бюрото по труда за издаване на формуляр U2 (преди Е 303) и
  3. да уведомите в срок от 7 дни след напускане на страната компетентното бюро по труда в Германия като предоставите там формуляра U2. Трябва да бъдете на разположение на бюрото пo труда за посредничество за намиране на работа.

Ако тези предпоставки са налице, бюрото по труда в България ще продължи да изплаща обезщетението за безработица на Вашата банкова сметка в продължение на 3 месеца от напускането на страната. В някои случаи този срок може да бъде удължен до максимално 6 месеца.

Важно: Много безработни изгубват правото си на обезщетение, защото не знаят тези предпоставки и напускат страната, без да са се регистрирали като безработни или закъсняват да уведомят германското бюро по труда. Информирайте се преди да заминете в бюрото по труда за правата си! Допълнителна информация можете да намерите тук:

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/finding-job-abroad/transferringunemployment-benefits/index_bg.htm

Ако пребивавате в Германия с цел намиране на работа повече от 6 месеца, трябва да докажете, че

  • продължавате да търсите работа и
  • има сериозен шанс да Ви назначат на работа.

Пазете за тази цел копия от документи за кандидатстване и обяви за работа, на които сте кандитатствали, за да можете да докажете, че действително сериозно търсите работа. Пазете и отговорите, които сте получили от работодателите!

 

юли 2021