Общa информация за пазара на труда в Германия

Всички български граждани имат право да пътуват и пребивават в Германия. Не са Ви необходими виза или разрешение за пребиваване.

За престой до 3 месеца Ви трябва само валиден паспорт или лична карта.

Ако искате да останете повече от 3 месеца, имате право да пребивавате в Германия с цел намиране на работа, като наемен работник или служител или самонаето лице. 

Ако пребивавате в Германия с цел намиране на работа повече от 6 месеца, трябва да докажете, че

  • продължавате да търсите работа и
  • има сериозен шанс да Ви назначат на работа.

Освен това в Германия важи задължението за адресна регистрация: ако пребивавате в страната или се настаните в жилище, трябва да се регистрирате в срок до 7 дни (в някои федерални провинции 14 дни).

От 1-ви януари 2014 година отпаднаха всички ограничения на достъпа до трудовия пазар в Германия. Това означава, че не Ви е вече необходимо разрешително за работа (на немски: Arbeitserlaubnis-EU или Arbeitsberechtigung-EU), ако искате да работите в Германия.

От 1ви януари 2014 година е разрешено и командироването на работиници и служители в Германия без ограничения във всички браншове.

 

май 2015