Общa информация за пазара на труда

Всички български граждани имат право да пътуват и пребивават в Германия. Не са Ви необходими виза или разрешение за пребиваване.

За престой до 3 месеца Ви трябва само валиден паспорт или лична карта.

Ако искате да останете повече от 3 месеца, имате право да пребивавате в Германия с цел намиране на работа, като наемен работник или служител или самонаето лице. Ако пребивавате в Германия с цел намиране на работа повече от 6 месеца, трябва да докажете, че

  • продължавате да търсите работа и
  • има сериозен шанс да Ви назначат на работа.

Освен това в Германия важи задължението за адресна регистрация: ако пребивавате в страната или се настаните в жилище, трябва да се регистрирате в срок до 7 дни (в някои федерални провинции 14 дни).

Можете да пребивавате в Германия без ограничения и в случай, че не работите. За тази цел трябва обаче да разполагате с достатъчно средства, за да се издържате сами без държавни помощи и да имате здрвана застраховка, която да покрива всички рискове.

Допълнителна информация можете да намерите на български език в интернет на страницата на EURES в България:

https://eures.bg

 

 юли 2021