Работа на изпитание

Работодателят може да поиска да работите няколко дена пробно, преди да реши дали да Ви назначи на трудов договор. Тази практика често се среща и е разрешена, но


Внимание: Не сте задължени да работите пробно напълно безплатно! Щом
изпълнявате дейности, които ще бъдат част от Вашата бъдеща работа, под
надзора на работодателя, трябва да Ви бъде заплатено.


Пробната работа не би трябвало да продължи по-дълго от една седмица.

 

юли 2021