Работа на изпитание

Работодателят може да поиска да работите няколко дена на изпитание, преди да реши дали да Ви назначи на трудов договор. Тази практика често се среща и е разрешена, но

Внимание: Не сте задължени да работите на изпитание напълно безплатно! Щом изпълнявате дейности, които ще бъдат част от Вашата бъдеща работа, под надзора на работодателя, трябва да Ви бъде заплатено.

Работата на изпитание не би трябвало да продължи по-дълго от една седмица.

октомври 2019