Когато се разболеете

Ако сте работили повече от четири седмици при един работодател, в случай на болест ще получавате възнаграждение до шест седмици отсъствие от работа. Трябва да дадете на работодателя медицинско удостоверение за неработоспособност (болничен лист).

Важно: Когато сте болни, трябва да информирате работодателя своевременно и да съобщите до кога ще отсъствате по болест. Ако неработоспособността поради болест трае повече от 3 календарни дни, трябва да представите медицинско свидетелство най-късно на четвъртия календарен ден от настъпване на заболяването. Работодателят може да изиска да представите медицинско свидетелство и преди изтичането на този срок дори още на първия ден от заболяването.

Внимание: Не изпускайте от очи тези срокове! Едно закъсняло представено медицинското свидетелство може да бъде причина за уволнение.

 

юли 2021