Rumänien

Adrese importante în România/Wichtige Adressen in Rumänien

Sindicate în România/Gewerkschaften in Rumänien

Federația Generală a Sindicatelor FAMILIA
Str. Biserica Doamnei nr. 3, București
E-mail: office@fgs.ro
www.fgs.ro

Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – FRĂȚIA
Str. Eugen Lovinescu Nr.36 sector 1, București
E-mail: international@cnslr-fratia.ro
www.cnslr-fratia.ro

Confederația Sindicală Națională Meridian
Str. D. I. Mendeleev 36-38, sector 1, București
E-mail: csnmeridian@csnmeridian.ro
www.csnmeridian.ro

Federația Sindicatelor Alimentare AGROSTAR
str. Copăceni, nr. 46, et. 1, ap. 2, București, Sector 3
E-mail: agrostar@federatiaagrostar.ro
www.federatiaagrostar.ro

Blocul Național Sindical
Strada Turturelelor nr. 11 A, sector 3, clădirea Phoenicia Business
Center, etaj 3, București
E-mail: bns@bns.ro
www.bns.ro

CNS „Cartel ALFA”
Str. Lipscani, Nr. 53, etaj 2, Sector 3, Bucuresti
E-mail: alfa@cartel-alfa.ro
www.cartel-alfa.ro

C.S.D.R. - Confederația Sindicatelor Democratice din România
Piața Walter Maracineanu, nr. 1-3, sector 1, București
E-mail: secretariat@csdr.ro

Instituții publice din România/Öffentliche Einrichtungen in Rumänien

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sect. 1, București
E-mail: audiente@mmuncii.gov.ro
http://mmuncii.ro

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
adresa centrală
Strada Avalanșei, nr. 20-22, sector 4, București
E-mail: anofm@anofm.ro
www.anofm.ro

Inspecția Muncii
adresa centrală
Str. Matei Voievod nr.14, sector 2, București
Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru județul dumneavoastră îl
găsiți pe: www.inspectiamuncii.ro/contact

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
adresa centrală
Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 7, Sector 1, Bucureşti
E-mail: secretariat@mmanpis.ro
www.mmanpis.ro

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS)
Calea Călărașilor 248, Bl. S19, Sector 3, București
E-mail: cabinet.presedinte@casan.ro
www.cnas.ro

Rețeaua EURES
E-mail: punctuniccontact.eures@anofm.ro
eures.anofm.ro

 

Stand: Mai 2020