Kiküldetés Németországba

A kiküldetés azt jelenti, hogy Ön magyar munkaszerződéssel rendelkezik, alapvetően Magyarországon dolgozik, munkáltatója azonban meghatározott időre Németországba küldi ki egy bizonyos feladat elvégzésére, amelyben egy német vállalkozással megállapodott.


A külföldi munkavégzés részleteit magyar munkáltatójával kell tisztáznia.

 

Figyelem! Ön a kiküldetés ideje alatt is a magyarországi munkáltatóval marad
munkaviszonyban, és a munkabérét is tőle kapja!

 

A munkaszerződésen túl az alábbi kérdéseket célszerű tisztázni a munkáltatóval:

 • a németországi munkavégzés mely vállalkozásnál történik (vállalkozás neve és címe);
 • kapcsolattartó személy a fogadó vállalkozásnál, a kiküldetés időtartamára;
 • a munkavégzés helye és időtartama;
 • a tevékenység jellege;
 • munkabér: összege, pótlékok, kiegészítések, speciális juttatások;
 • munkaidő;
 • szabadság;
 • az utazással, szállással, költözéssel kapcsolatban felmerült plusz kiadások megtérítése;
 • a hazatérést követő továbbfoglalkoztatás.

Magyarországon a foglalkoztató székhelye vagy a biztosított lakóhelye szerint illetékes járási hivatal egészségbiztosítási szervétől kérvényezni kell az A1 nyomtatvány kiállítását.

www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar

Igénylőlap biztosítási igazoláshoz Magyarországon és egy másik államban párhuzamosan folytatott kereső tevékenység esetén


Ezt a feladatot általában a munkáltató elintézi. A német hatóságok felé az A1 nyomtatvány segítségével kell igazolni, hogy a kiküldetés szabályszerű. Ellenőrzéskor be kell mutatni.


Az A1 nyomtatvány igazolja, hogy az Ön munkaviszonyára továbbra is a magyar jog vonatkozik és hogy magyarországi munkáltatója fizeti Ön után minden hónapban a szociális hozzájárulási adót, a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot. Ön tehát csak átmenetileg dolgozik Németországban.


Magyarországi munkaviszonya minden hozzá kapcsolódó joggal és kötelezettséggel továbbra is fennmarad.

 

Amit szem előtt kell tartani: Munkaviszonyára továbbra is a magyar munkajog vonatkozik. Ezen túlmenően az Ön védelme érdekében néhány német
jogszabály is vonatkozik a kinti munkavégzésre:
 • Minimálbér: magyar munkáltatója minden esetben köteles Önnek kifizetni a Németországban érvényes minimálbért. Németországban a kiküldetésben lévők szempontjából kétféle minimálbér létezik:
 1. Törvényes minimálbér, melynek összege óránként bruttó 12,41 euró. 
 2. Egyes ágazatokban kollektív szerződésen alapuló minimálbér érvényes, amely általában meghaladja a törvényes minimálbért. Ilyen ágazat pl. az építőipar, az épülettakarítás és az ápolás. Kérjük, tájékozódjon a Németországban aktuálisan érvényes ágazati minimálbérekről! A további részleteket lásd a II. fejezet 2.c. pontjában (bérezés).
 • Maximális munkaidő és a munkaközi szünet minimuma: Németországban törvény szabályozza, hogy naponta, illetve hetente hány órát szabad csak dolgozni.  A napi maximális munkaidő 8 óra, a heti maximum pedig 48 óra. A napi munkaidő csak akkor hosszabbodhat meg 10 órára, ha 24 hét vagy 6 hónap átlagában nem haladja meg a napi 8 órát. Kötelező a munkaközi szünet betartása, mely 6-9 óra munkaidő esetén minimum 30 perc, 9 óránál hosszabb munkaidő esetén 45 perc
Figyelem! Munkaidőnek számít minden egyes óra, melyben Ön a munkáltatónak rendelkezésére áll, vagyis beleszámít például az az idő is, amíg az építkezésen
anyagra, a hotelben a vendégek kijelentkezésére vár, vagy a pihenőhelyen az előírt szünetet tölti.

 

A készenlét is a munkaidő részét képezi, vagyis pl. az az időszak, amit idős, vagy beteg emberek ápolása céljából elérhető közelségben tölt. A részletekről célszerű tanácsadó szervezetnél érdeklődni!

 

 • Éves kötelező szabadság: Németországban 6 napos munkahét esetén 24 munkanap minimális éves szabadság jár, 5 napos munkahét esetén pedig évi 20 munkanap. Magyarországi munkáltatója köteles Önnek a kötelező szabadságot kiadni.
 • Anyavédelmi törvény: Terhessége fennállása alatt a munkavállalónak felmondani nem lehet. A szülést megelőző 6 héten, illetve azt követő 8 héten belül az anya nem foglalkoztatható.
 • Munkavédelem: Ide tartozik pl. a sisak- ill. személyes védőfelszerelés viselésének kötelezettsége építkezéseken. Többek között a munkavédelmi törvény, az építkezések biztonságáról és az építkezéseken történő egészségvédelméről szóló rendelet, valaminta gyermekek munkavédelméről szóló rendelet szabályai tartoznak ide.

Magyarországi munkáltatója köteles a fenti jogszabályok betartására, azoktól az Ön hátrányára nem térhet el. A kedvezobb szabály alkalmazásának elve alapján viszont Önnek a magyar törvények szerint jár a szabadság, ha Ön a magyar törvény szerint 20, illetve 24 napnál több szabadságra jogosult.

Vegye gyelembe a következoket is:

 • Ön továbbra is Magyarországon biztosított. A lakóhelye szerint illetékes járási hivatal egészségbiztosítási szervétol igényelheti és átveheti az Európai Egészségbiztosítási Kártyát.
 • A magyar egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek az Európai Egészségbiztosítási Kártyával igénybe vehetnek orvosilag szükséges egészségügyi szolgáltatásokat Németországban. Elore tervezett egészségügyi ellátás igénybe vételére az Európai Egészségbiztosítási Kártya nem használható fel. Hosszabb németországi kiküldetés esetén a magyar lakóhelye szerint illetékes járási hivatal egészségbiztosítási szerve által kiállított S1 vagy E106 nyomtatvány alapján, Németországban is teljes köru egészségügyi ellátásra jogosult.

 

Figyelem! Egyes munkáltatók azt állítják, hogy elegendo utasbiztosítással rendelkezni a kiküldetés idejére, ez azonban téves információ.
 • Jövedelemadók: Amennyiben Ön több mint 183 napot dolgozik átmenetileg Németországban, úgy a jövedelemadót itt kell megzetni. Ön vagy a munkáltató köteles gondoskodni az illetékes németországi adóhivatalnál való bejelentésérol.
   
 • Amennyiben a kiküldetés időtartama meghaladja a 24 hónapot, úgy munkáltatója a 25. hónaptól kezdődően a társadalombiztosítási járulékokat Németországban köteles Ön után megfizetni. Ha már kezdettől fogva tudja, hogy kiküldetése 24 hónapnál hosszabb lesz, úgy erről tájékoztatni kell a NEAK budapesti központját, ahol ellenőrzik, hogy Önnek kivételes esetben mégis megmaradhat-e a magyarországi társadalombiztosítási jogviszonya. Az ehhez szükséges kérelem-nyomtatványt a NEAK honlapjáról töltheti le: www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar/temp_sc_531842.html

Óvakodjon a csalóktól!
Vannak munkáltatók, akik úgy küldik ki dolgozóikat Németországba, hogy arra nem jogosultak. Sok esetben úgynevezett postafiókcégről van szó, vagyis olyan vállalkozásokról, melyek nem végeznek tényleges gazdasági tevékenységet Magyarországon, csupán egy címet tartanak fenn. Az ilyen cégek általában nem jogosultak arra, hogy munkavállalókat küldjenek ki Németországba. Ezért mindig ügyelni kell arra, hogy a munkáltató átadja az A1-es igazolást, és a munkaszerződést, amit a munkavállalónak mindig magánál kell tartania. Ha kétségei merülnének fel az igazolással, vagy az Önt Németországba küldő céggel kapcsolatosan, úgy vegye fel a kapcsolatot a NEAK-kal.


Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
1139 Budapest, Váci út 73/A
Telefon: +36-1 350-2001
Fax: +36-1 298-24033
E-Mail: neak@neak.gov.hu
www.neak.gov.hu

A kiküldetéssel kapcsolatos problémák esetén ezen kívül az illetékes kormányhivatalok foglalkoztatás-felügyeleti osztályához is fordulhat.
www.ommf.gov.hu > Elérhetőségek > Munkaügyi
felügyelőségek

 

2024 január