Egyéni vállalkozói munkavégzés

Ha vállalkozóként szeretne Németországban dolgozni, akkor utána kell járnia, hogy az adott tevékenység bejelentésköteles-e.

Az alábbi oldalon talál részletes információt:
www.existenzgruender.de
(angol és német nyelvű weboldal)

 

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) portálján magyar nyelven található információ:
www.ahkungarn.hu

A bejelentéshez nem szükséges a német nyelvtudás igazolása. Ennek ellenére azonban német nyelvtudás nélkül szinte lehetetlen vállalkozást folytatni. Itt is érvényes: a német nyelvtudás az Ön védelmét szolgálja

Ügyeljen az alábbi fontos kérdésekre

Az iparűzés bejelentése

Az iparűzést a lakhely szerint illetékes iparűzési hatóságnál kell bejelenteni. Ehhez szükséges a lakcímbejelentő, továbbá a tevékenységre, ill. iparűzésre vonatkozó
nyomtatvány, melyet ki kell tölteni, majd alá kell írni. Az ügyintézés díja településenként változó, 10-40 euró közötti. Itt is érvényes a szabály, hogy semmit ne írjon alá, amit nem ért! Vannak munkáltatók, munkaközvetítők, akik azt állítják, hogy amit aláír, az munkaszerződés, pedig valójában vállalkozóként jelentik Önt be.

 

Adószám

A vállalkozói tevékenység végzéséhez adószámra van szükség, melyet az adóhivatal bocsát ki. Az iparűzésért felelős hatóság automatikusan tájékoztatja az adóhivatalt az iparűzés bejelentéséről. Ezt követően az adóhivatal postai úton megküldi az adószám igényléséhez szükséges nyomtatványokat az Ön által az iparűzési hatóságnál megadott címre. Fontos, hogy az érkező postai küldeményeket valaki átvegye. Ha az Ön neve nem szerepel a postaládán, akkor a leveleket általában visszaküldik az adóhivatalhoz, és így Ön nem jut adószámhoz.

Egyes helyeken az adóhivatal a fenti nyomtatványon túl külön kérdőívet is küld, melyben a gyakorolni kívánt tevékenység részleteire kérdeznek rá.

Ezen az úton általában 4-6 hetet vesz igénybe, amíg az adószámot megkapja. Ezért jobb személyesen felkeresni az adóhivatalt, és így beszerezni a szükséges
nyomtatványokat.

Óvakodjon a csalóktól! Egyre gyakrabban fordul elő, hogy valaki felajánlja, hogy 100-200 euróért „megszerzi“ Önnek az adószámot. Ez komolytalan ajánlat, és nem is jogszerű, ugyanis az adószámot Ön személyesen és ingyenesen tudja igényelni.

 

 

 

Számlázás

Ön köteles minden elvégzett munkáról számlát kiállítani, melynek kötelező tartalma a következő:

  • A vállalkozó és a megrendelő neve, címe;
  • adószám;
  • számlaszám;
  • tevékenység/megbízás jellege;
  • a megbízási összeg;
  • 19 % ÁFA, illetve arra való utalás, hogy Ön, mint kisvállalkozó nem köteles ÁFA fizetésére. Ez akkor lehetséges, ha az éves árbevétele nem haladja meg a 17.500 eurót.

A 150 eurót meg nem haladó számlákon az adószámot nem szükséges feltüntetni.

 

Adóbevallás

Aki vállalkozói tevékenységet végez, köteles minden bevételét és kiadását lekönyvelni. Évente adóbevallást kell benyújtania az adóhivatal felé, függetlenül attól, hogy nyereséges volt-e a tevékenysége, vagy sem. Ha nem nyújt be adóbevallást, akkor az adóhivatal az árbevételt és a nyereséget becsléssel határozza meg, ami adott esetben igen sokba kerülhet Önnek.

 

Egészségbiztosítás

Németországban kötelező egészségbiztosítási rendszer működik. Ha Ön életvitelszerűen Németországban él, úgy e kötelezettség teljesítésére már nem elegendő az Európai Egészségbiztosítási Kártya, hiszen az rövidebb tartózkodásokra szól. Ilyenkor normál egészségbiztosítást kell kötnie.

Ön eldöntheti, hogy magán-egészségbiztosítóhoz fordul, vagy állami egészségbiztosítási pénztárnál kéri felvételét, ami általában olcsóbb.

Ehhez Magyarországon előzetesen egészségbiztosítással kell rendelkeznie, és az illetékes járási hivatal egészségbiztosításai szervénél le kell igazoltatni a biztosítási időket az E104-es nyomtatvány segítségével, melyet aztán az állami egészségbiztosítási rendszerbe való felvételi kérelemmel együtt be kell nyújtani a kiválasztott német egészségbiztosítási pénztárnál.

Fontos: A bejelentkezés csak akkor lehetséges, ha Ön Magyarországon egészségbiztosítással rendelkezik!

Figyelem! A biztosítási időszakokról kiállított igazolást a Németországban való bejelentkezést követően legkésőbb 3 hónapon belül be kell nyújtani. Ha ez nem történik meg, akkor az egészségpénztár az Ön önkéntes tagságát jogosult
elutasítani.

 

A járulék összege a bevételtől függ. Amennyiben kevés bevétellel rendelkezik, és a betegbiztosítónál erre vonatkozó kérelmet nyújtott be, akkor a járulék havonta kb. 230 euró. Ehhez jön még havi 40 euró ápolási járulék.
Ha Ön szociális segélyben, vagy 2-es típusú munkanélküli segélyben részesül (HARTZ IV), úgy a szociális hivatal, vagy a munkaügyi központ e költségeket átvállalja.


A helyzet bonyolultabb, ha Ön Magyarországon nem rendelkezik kötelező társadalombiztosítással, ekkor ugyanis csak magánbiztosítóhoz fordulhat. A gyakorlatban ezzel kapcsolatosan gyakran merül fel probléma, mivel nem minden magán-egészségpénztár hajlandó mobil munkavállalókkal foglalkozni.
Alapvetően pedig a magánpénztárak is kötelesek Önt biztosítani. Ha ezt megtagadják, akkor a helyzet tisztázására érdemes tanácsadóhoz fordulni.

 

Látszatvállalkozók

Ha valaki rendelkezik vállalkozó igazolvánnyal, ez még nem jelenti automatikusan azt, hogy valóban vállalkozónak számít Németországban, ehhez ugyanis az szükséges, hogy a munkavégzés ténylegesen vállalkozóként történjen. Valódi vállalkozóról van szó, ha pl.

  • Ön saját maga döntheti el, hogy mikor és hogyan dolgozik, és senki (sem művezető, sem építésvezető, stb.) nem ellenőrzi Önt és a munkáját közvetlenül a munkavégzés helyszínén.
  • Ön a saját anyagát használja fel a munkavégzés során.
  • Önnek egynél több megbízója van, illetve
  • a munkát munkarészenként, szállítmányonként, építményenként, nem pedig egyszerűen munkaórák alapján számolják el.

Amennyiben a hatóság megállapítja, hogy Ön látszatvállalkozóként dolgozik, akkor utólag sorolják át munkavállalónak. Ilyen esetben a munkáltató köteles visszamenőleg megfizetni minden elmaradt társadalombiztosítási járulékot és jövedelemadót.
Adott esetben Ön is köteles a munkavállalói járulékokat visszamenőleg megfizetni, de csak az utolsó 3 hónapra. Az is előfordulhat, hogy szabálysértési bírságot szabnak ki Önre. Munkáltatója viszont minden bizonnyal igen magas összegű, akár 500.000 eurót is elérő pénzbírságra számíthat.
Amennyiben felmerül Önben a gyanú, hogy látszatvállalkozóként foglalkoztatják, vagy ha nem biztos a dolgában, úgy érdemes tanácsadó szervezethez fordulni!
Sok adóhivatalnál és iparűzési hatóságnál is rendelkezésre áll írásos tájékoztató anyag a látszat-vállalkozásra vonatkozóan.

 

2019 január