Bérezés

Németországban az ellenérték nélküli munkavégzés tilos.

Figyelem! A munkáltató még akkor is köteles kifizetni Önnek a munkabért, ha a munkaviszonyról papír, munkaszerződés nem készül. Ne engedje, hogy a munkáltató megfélemlítse, vagy arra kényszerítse, hogy bérfizetés nélkül dolgozzon! Önnek a munkájáért cserébe minden esetben jár bér!

 

A munkabért legkésőbb a tárgyhót követő hónap közepéig ki kell fizetni, ami általában átutalással történik. Bármely banknál nyithat bankszámlát, ehhez a személyi igazolvány és a lakcímbejelentő másolata szükséges. A banki ügyintézésre is érvényes a szabály: semmit ne írjon alá, amit nem ért!


A munkáltató minden hónapban köteles Önnek átadni a fizetési kivonatot, amelyen látható az Ön munkabére és az abból levont adók és járulékok.
A munkáltató a jövedelemadókat és járulékokat közvetlenül az adóhivatalba utalja.

 

Figyelem! Németországban van minimálbér, amelynél a munkáltató semmiképpen nem fizethet kevesebbet.

 

1. Létezik egyrészt a törvényes minimálbér, melynek összege 2024-ban óránként bruttó 12,41 euró (Kérjük, tájékozódjon). A minimálbér nem vonatkozik

  • 18 év alatti fiatalokra,
  • egyes gyakornokokra,
  • szakmunkástanulókra és
  • tartósan munkanélküliekre, a foglalkoztatás első 6 hónapjában.

További információt az alábbi honlapon talál. www.faire-mobilitaet.de > Informationen > Flyer >Gesetzlicher Mindestlohn in Deutschland >Törvényes minimálbér Németországban

 

2. Sok ágazatban kollektív szerződés szerinti minimálbér érvényesül, amely magasabb, mint a törvényen alapuló minimálbér. Ilyen ágazat pl. az építőipar, az
épülettakarítás, a villanyszerelés és az ápolás. 2018. január 1-től az ágazati minimálbér nem lehet kevesebb, mint a törvényes minimálbér.


3. A fentieken kívül vannak olyan kollektív szerződéses bérminimumok is, amelyek csak bizonyos munkáltatókra és munkavállalókra vonatkoznak. Legcélszerűbb az érintett ágazati szakszervezetnél vagy valamely tanácsadó szervezetnél utánajárni, hogy Önre melyik kollektív szerződés vonatkozik.

 

Figyelem! A munkáltató gyakran attól teszi függővé a megállapodott bér kifizetését, hogy Ön egy bizonyos teljesítményt elért-e. Ez azonban nem mindig jogszerű. Ezért adott esetben ellenőriztesse munkaszerződését egy tanácsadó szervezetnél, vagy a szakszervezeténél.

     

Példa: Ha Ön hotelszobákat takarít, sok esetben a munkáltató előírja, hogy egy óra alatt hány szobával kell végeznie. A munkáltató azonban nem csökkentheti a munkabérét a minimálbér alá. Mindig írja fel a ledolgozott órák számát, és gondoskodjon ezt alátámasztó bizonyítékokról is. A munkáltató minden ledolgozott munkaórát köteles kifizetni, függetlenül attól, hogy Ön hány szobát takarított ki.

 

Mi történik, ha a munkáltató nem fizet?
A munkáltató minden hónapban köteles az Ön bérét kifizetni és erről bérkivonatot adni. Ha ez nem történik meg, akkor Önnek ez ellen lépéseket kell tennie. Szólítsa fel munkáltatóját írásban (emailben, postai úton vagy faxon) a bérfizetésre. Az ezzel kapcsolatos levélben tüntesse fel a ki nem fizetett órák számát, az összeget, amellyel Önnek a munkáltató tartozik, valamint a bankszámlaszámát. A bér megfizetésére tűzzön kéthetes határidőt!

Amennyiben észleli, hogy a munkáltatója nem fizet időben, akkor legjobb, ha azonnal kapcsolatba lép a szakszervezettel, vagy egy tanácsadó szervezettel. Ne hagyja, hogy hitegessék, és mindig vezesse a ledolgozott órák számát! Mobiltelefonjával készítsen fényképeket a munkáról és a munkahelyéről! Minél több információt gyűjtsön össze munkáltatójáról! Minél több információval és bizonyítékkal rendelkezik, annál több esélye van rá, hogy hozzájusson a pénzéhez.

Sok ágazatban (építőipar, épülettakarítás, élelmiszeripar) jellemző, hogy az Ön munkáltatójának egy másik vállalkozással van szerződése, amely az ún. fővállalkozó (pl. a hotel, amelyet az Ön munkáltatójának cége takarít).
A fővállalkozóról, illetve a többi alvállalkozóról is gyűjtsön információt és bizonyítékokat. Amennyiben a munkáltatója nem fizeti meg a munkabérét, akkor Németországban lehetőség van arra, hogy a bért a fővállalkozótól, vagy bármely, a megbízási láncban az Ön munkáltatója fölött elhelyezkedő cégtől követelje.

Figyelem! Ne várjon túl sokáig! Vannak ugyanis határidők, arra nézve, hogy mennyi ideig követelheti munkabérét a munkáltatótól, illetve mennyi időn belül kell bírósághoz fordulnia. A határidő elmúltával nincs többé lehetőség arra, hogy megkapja munkabérét.

 

A határidők benne vannak a munkaszerződésben, vagy a munkaviszonyra vonatkozó kollektív szerződésben. Ezzel kapcsolatosan is érvényes a tanács, hogy forduljon a szakszervezetéhez, vagy keressen fel egy helyi tanácsadó irodát, és kérjen tanácsot. A törvényes minimálbér tekintetében a határidő 3 év, vagyis ennyi ideig érvényesítheti bérkövetelését.


Bizonyos esetekben ez akár 4 év is lehet. Például a minimálbért 2017. január hónapra, 2020 végéig igényelheti, mert a 3 éves elévülési határidő 3 teljes évet kell, hogy magában foglaljon.

Ha több mint 2 hónapon keresztül nem kap munkabért, úgy Ön a munkavégzést a bér kifizetéséig megtagadhatja. Azonban a munkáltatóval mindenképpen írásban
közölnie kell, hogy ezt azért teszi, mert nem fizette ki a munkabért. Mielőtt ilyen lépésre szánja el magát, célszerű a szakszervezetnél, vagy egy tanácsadó szervezetnél tájékozódni.

 

2024 január