Felmondás - Reagáljon gyorsan!

Felmondás – Reagáljon gyorsan!

Amennyiben a munkáltató felmond Önnek, gyorsan kell reagálnia. Itt talál  tippeket a helyes magatartással kapcsolatban.

Felmondás – mi a teendő?

Indokolatlan vagy jogszerűtlen felmondás ellen – legyen az akár szóbeli – védekezhet. Indítson pert a munkaügyi bíróságon! Erre a felmondás kézhezvételétől számítva csupán 3 hét áll rendelkezésére!

A felmondás írásban vagy szóban történik?

A szóbeli felmondás alapvetően érvénytelen! Ajánlja fel a munkaerejét munkaadónak, írásban vagy tanúk jelenlétében!

Az írásos felmondásnak formai követelményei vannak. Vizsgáltassa felül jogilag a felmondást, és őrizze meg a postai bélyegzővel ellátott borítékot!

Figyelem: Ha egy, akár szóban, sms-ben vagy emailben kimondott felmondás ellen nem védekezik és nem índít pert a bíróságon, akkor a felmondás érvényessé válik.

Az Ön felmondása azonnali hatályú/rendkívüli vagy határidős/rendes?

Egy azonnali hatályú/rendkívüli felmondáshoz mindig egy alapos indok szükséges, de ezt nem kötelező megnevezni a felmondólevélben.

A határidős/rendes felmondás esetében van felmondási határidő. Próbaidő alatt legtöbbször 2 hét, azután legalább 4 hét (figyelem: Vannak kivételek!). A felmondási határidők a munkaszerződésben v vagy a kollektív szerződésben vannak szabályozva. Feltétlenül vizsgálja meg a munkaszerződést és a kollektív szerződést!

Felmondás betegség alatt?

Németországban lehetséges a betegség alatti felmondás. Ha az Ön munkaviszonya a munkaképtelenség alatt szűnik meg, Ön táppénzt igényelhet a betegpénztártól. Ha meggyógyult, jelentkezzen a munkaügyi hivatalnál.

Mindig küldje el kihagyások nélkül és azonnal az orvosi igazolásokat az egészségbiztosítónak!

Értesítse a betegpénztárt, mielőtt Németországból elutazik, különben elveszítheti a jogosultságát a táppénzre és a betegbiztosításra!

Az állapotos nők különleges felmondási védelem alatt állnak. Próbaidő alatt is!

Alá kell írnom a felmondást?

Ha a munkáltató mond fel, akkor Önnek nem kell aláírni a felmondólevelet, mivel ez egy úgynevezett egyoldalú nyilatkozat. A döntő az, hogy Ön kézhez vette a felmondást. Elegendő az is, ha a felmondás a postaládájában volt.

Figyelem: Előfordulhat, hogy a munkáltató egy megállapodást szeretne aláiratni Önnel arról, hogy a munkaviszony közös megegyezéssel megszűnik (ún. „Aufhebungsvertrag”). Ezáltal Ön elveszíthet bizonyos jogosultságokat.

Csak akkor írja alá a megállapodást, ha mindent megértett és alapvetően egyetért a munkaviszony megszüntetésével. Ellenőrizze, hogy nem veszíti-e el a jogosultságait!

Mit tehetek a felmondás ellen?

Ha hat hónapnál hosszabb ideig egy üzemben dolgozik, ahol több mint 10 (teljes munkaidőben foglalkoztatott) alkalmazott van, akkor érvényes Önre a felmondás elleni védelemről szóló törvény. Ez esetben a munkáltató csak megalapozott indokkal mondhat fel Önnek jogszerűen. Ha kétsége van az indok jogszerűségét illetően, akkor bírósági pert indíthat. A bíróság megállapítja, hogy megszűnt-e a munkaviszony. Jogszerűtlen felmondás esetén végkielégítésben állapodhat meg a munkáltatóval.
Ha felmondtak Önnek, mindenképpen forduljon azonnal a szakszervezethez, ügyvédhez vagy tanácsadóhoz.

Hogyan tovább?

Ez esetben azonnal (3 napon belül) jelentkezzen be a munkaügyi hivatalnál, hogy jogosult lehessen munkanélküli segélyre. Ha túl későn jelentkezik be, akkor felfüggeszthetik.

Ha az utóbbi 30 hónapban legalább 12 hónapon keresztül társadalombiztosításra kötelezetten alkalmazták Önt, akkor az I-es típusú (ALG I) munkanélküli segélyre jogosult. Egyéb esetben a II-es típusú (ALG II) munkanélküli segélyt igényelheti a munkaügyi központban.

Fontos: Ha munkanélküli segélyben részesül, továbbra is rendelkezik betegbiztosítással!
Ügyeljen arra, hogy utolsó fizetését a munkaviszony megszűnését követően rendes időben megkapja (pl. a következő hónap 15. napjáig)! Gyakran előfordul, hogy a munkáltató ezt a fizetést nem, vagy nem teljesen fizeti ki. Forduljon tanácsadóhoz, ha a munkáltató nem fizet!

Még biztosított vagyok?

A munkaviszony megszűnését követően egy hónap utólagos hatályú betegbiztosítási védelemben részesül. Ezenfelül Ön továbbra is biztosított marad:

  • ha új munkahelyet talál,
  • ha munkanélküli segélyt kap, vagy
  • ha Ön házastársán keresztül biztosítható.

Ellenkező esetben Ön köteles lesz, egy Ön által szabadon választott betegbiztosítónál a bizosítási díjat fizetni. Ha elutazik Németországból, jelentkezzen ki a lakcíméről, és értesítse a betegpénztárt – különben az további díjfizetést követelhet.

Mi a munkáltató kötelezettsége?

A munkaviszony megszűnését követően Ön jogosult egy referencialevélre és a kilépő papírokra: egy igazolásra a társadalombiztosítási kijelentésről (Abmeldung von der Sozialversicherung), illetve egy elektronikus adóigazolásra (Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung).

Ellenőrizze, hogy maradt-e még bérigénye, mint például a ki nem vett szabadnapok vagy ki nem fizetett túlórák a munkaidőnyilvántartás (Arbeitszeitkonto) szerint. Probléma esetén forduljon a szakszervezethez vagy tanácsadóhoz.

Saját magam kívánok felmondani…

Ha Ön a munkaszerződését nem szabályosan (pl. nem írásban és a határidők betartása nélkül) mondja fel, akkor a munkáltató bírságot (Vertragsstrafe) szabhat ki Önre.

Azonban a bírság követelése csak akkor jogos, ha a munkaszerződés ezt szabályozza és a követelt összeg nem magasabb, mint egy havi fizetés. Előfordulhat, hogy az utolsó fizetését nem, vagy csak részben kapja meg.

Ennek elkerülésére:

  • mindig írásban mondjon fel, akkor is, ha nincs írásos munkaszerződése!
  • Ügyeljen a felmondási határidőkre! Fontos: A kézhezvétel dátuma számít.
  • Hagyjon elegendő időt a postai kézbesítésre (ajánlott levélként), vagy bízzon meg valakit, aki biztosan átadja időben a felmondólevelet a munkáltatónak! Kétség esetén forduljon tanácsadóhoz segítségért.

 

2022. áprilisi állapot 

Letöltések