Nem kaptam fi zetést – Legyen aktív!

Nincs bér – legyen aktív!

Ha munkáltatója nem fizet, Ön tud védekezni. Ha óvatosan jár el, jó esélye van arra, hogy megkapja a pénzét. Hogy mit tehet, azt itt megtudja.

Mi a teendő, ha a munkáltató nem fizet?

Ezt kell tudnia:

Önnek mindig joga van a bérére – akkor is, ha felmondtak Önnek és nincs munkaszerződése.

Hivatkozzon a hiányzó bérre írásban, mielőtt perelne. Ez azt eredményezheti, hogy a munkáltató kifizeti a bérét és Önnek nem kell bírósági eljárást folytatni.

Németországban saját magának kell a ki nem fizetett bérért bíróság előtt perelnie (vagy egyedül vagy ügyvéd vagy a szakszervezet segítségével). Sem a rendőrség, sem a vám/pénzügyi ellenőrzés nem hajtja be az Ön számára a bért.

Hogy tudok védekezni?

Mielőtt elkezd dolgozni, vizsgálja meg, hogy a megállapodásban szereplő bére korrekt-e: Betartják-e az óránkénti jelenleg érvényben levő bruttó 9,35 €  törvényes minimálbért? Van-e ágazati minimálbér, amely magasabb ennél és Önre érvényes?

Kérdezze meg a szakszervezetet vagy egy tanácsadó irodát!

Mindig dokumentálja munkáját: Jegyezze fel minden nap  a munka elvégzése után a pontos munka- és szüneti időket, a munka helyét és az elvégzett feledatokat. Jegyezze fel a munkáltató, az üzem vagy a megbízó nevét és címét, valamint azon személyek nevét, akik a munkát tanusítani tudják.

Hogyan tudom béremet érvényre juttatni?

Szólítsa fel fizetésre a munkáltatóját, ha a megállapodott fizetési határidő napjáig (gyakran a következő hónap 15. napja) nem fizet, vagy túl keveset fizetett.

Figyelem, határidők: A munka-és bértarifaszerződésben szabályozzák a jogvesztő határidőket, amelyek nagyon rövidek. Ezek szabályozzák, hogy milyen hosszú ideig érvényesítheti bérigényét a  munkáltatóval szemben. Vizsgálja felül ezeket a határidőket! Ha nem küldi be az érvényesítést ezen határidőkön belül, elvesztheti igényét a fizetésére! Kérjen azonnal jogtanácsot, ha elmulasztotta a határidőt! Esetleg mindezek ellenére van lehetőség a bírósági perre.

Hogyan tudom a béremet korrekt módon érvényre juttatni?

Küldjön munkáltatójának egy listát, amelyen felsorolja a végzett munkaórákat, a munkavégzés helyeit és hogy milyen funkcióban dolgozott. Meg kell nevezni a pontos összegeket, amelyekkel tartozik Önnek a munkáltató. Tűzzön ki 2 heti fizetési határidőt . Adja meg folyószámlája adatait. Kérjen egy tanácsadó irodától mintalevelet és nyelvi támogatást!

Figyelem: Önnek alá kell írni a levelet és postán el kell küldeni (ajánlott levélként) a munkáltatónak. Vagy egy másik személy átadja Ön helyett a levelet a munkáltatónak. Szóbeli fizetési felszólítást, közvetlen beszélgetést, telefonbeszélgetést, e-mailt és SMS-et a bíróságok nem ismernek el.

Őrizze meg a levél másolatát és a postai bizonylatot bizonyítékként!

Mennyi bért tudok érvényesíteni?

Fontos, hogy a helyes összeget követelje. Ön mindig a bruttó órabért vagy a bruttó havi bért követeli. Járjon el a következőképpen:

1. Számítsa ki a szóban forgó hónapot. Szorozza meg munkaóráinak számát az órabérrel és adja hozzá az esetleges pótlékokat, pl. éjszakai- vagy ünnepnapi munkát.

2. Számítsa ki a további hátralékos összegeket pl. indokolatlan bérlevonásokat vagy az igénybe nem vett szabadság kifizetését a munkaviszony befejezésekor (szabadság pénzben való megváltása).

3. Sorolja fel a már felvett nettóösszegeket (előlegeket).

4. Követelje be a bruttóigényét és adja meg a már megkapott nettóösszegeket! Ne vonja le a nettót a bruttóból!

Példa:    
Bruttó igény:    
Munkaórák: 160 h x 9,35 € bruttó = 1496 € bruttó
+ Éjszakai pótlék: 32 x (9,35 € x 0,25) = 74,8 € bruttó
+ Szabadságmegváltás 2 nap: 16 h x 9,35 € = 149,6 € bruttó
    = 1720,4 € bruttó
Kapott fizetés: 500 € nettó  
Követelés összesen: 1720,4 € bruttó – 500 € nettó  

Amennyiben 2 héten belül nem kap pénzt, perelje be munkáltatóját egy német járásbíróságon, hogy igényét érvényre juttassa.

 

2020. január állapot