Törvényben előírt minimálbér

Információk külföldi dolgozók számára

Ön külföldről jön és Németországban dolgozik. Érvényes-e Önre a minimálbér?

c

Az általánosan kötelező ágazati minimálbérek, amelyek már léteznek és magasabbak mint a minimálbér, mint pl. az építőiparban, továbbra is érvényben vannak. Tarifához kötött munkáltatók és dolgozók számára továbbra is a bérszerződésben megállapodott bérek érvényesek, ha ezek magasabbak 12,41 eurónál.

Önt a munkaadója külföldről Németországba küldi dolgozni. Érvényes Önre is a minimálbér?

Igen. A minimálbér érvényes külföldről kiküldetésbe küldött dolgozókra is, függetlenül attól, melyik országban van a munkáltató székhelye.

Követelhet-e Ön minimálbért, ha vállakozási szerződése, vagy megbízatása van Németországban?

Nem. A minimálbér nem vonatkozik önálló (egyéni) vállakozókra. Ha Önnek több megbízója van, megbízatásait saját szerszámmal hajtja végre, emellett munkáját alapvetően önállóan szervezi, tervezi és a munkáltatóval szemben ennek eredményéért felelős, akkor Ön önálló (egyéni) munkavállaló és mint önálló munkavállalónak saját magának kell a díjazásáról tárgyalni.

Ha ez nem nem így van, akkor megvizsgáltathaja, hogy csupán kényszervállakozói tevékenységet gyakorol és tulajdonképpen Önt dolgozóként kellene kezelni. Akkor Ön számára is érvényes a minimálbér.

Érvényes-e Önre a minimálbér, ha van egy miniállása vagy ha mint nyugdíjas vagy diák mellékesen pénzt keres?

Igen. A minimálbér minden munkavállalóra érvényes. A miniállásoknál vegye figyelembe, hogy ezek havi 520,00 euróra vannak korlátozva. A minimálbér bevezetésének következménye, hogy Ön miniállásban havi átlagban maximálisan 40,3 órát dolgozhat.

Érvényes-e a minimálbér, ha Ön szezonmunkásként dolgozik?

Igen. A minimálbér szezonmunkásokra is érvényes, akik pl. a szálloda- és a vendéglátóiparban dolgoznak.

Ön magánháztartásban dolgozik. Érvényes-e Önre a minimálbér?

Igen. A minimálbér érvényes magánháztartásokban dolgozók számára is.

Ön Németországban gyakornokként dolgozikKövetelhet-e minimálbért?

Mindazokra, aki szakképzésük vagy felsőfokú tanulmányaik vagy továbbképzésük keretében kötelező gyakorlaton vesznek részt, nem érvényes a minimálbér. Mindazok, akik szakképzésük vagy felsőfokú tanulmányaik előtt önkéntes tájékozódó jellegű gyakorlaton vesznek részt, jogosultak a minimálbérre, ha a gyakorlat több mint három hónapig tart – mégpedig a gyakorlat első napjától kezdve. Valamennyi gyakorlatra érvényes, hogy a szerződés tartalmát a munkáltató köteles írásban közölni, különösképpen a tanulási és a képzési célokat.

Ön Németországban akar szakmai képzésen résztvenni. Érvényes-e Önre a minimálbér?

Nem. A díjazás a szakképzés esetében a mindenkori szakképzési rendhez igazodik.

Érvényes-e a tartós munkanélküliekre vonatkozó kivétel Önre is, ha a hazájában hosszabb ideig munkanélküli és most Németországban akar dolgozni?

Nem. A külföldön bejelentett munkanélküliek azonnal jogosultak a törvényben előírt minimálbérre vagy az ágazati minimálbérre, ha Németországban kezdenek dolgozni.

Érvényes-e a minimálbér akkor is, ha Önt egy bizonyos szolgáltatásért, mint pl. a kézbesített csomagok vagy a kitakarított szobák száma szerint fizetik?

Igen. Akkord- és darabbér megállapodások csak akkor engedhetők meg, ha nem alacsonyabbak, mint a minimálbér. Önnek minden munkaóráért legalább 12,41 eurót kell kapnia, függetlenül attól, milyen gyorsan dolgozik.

Levonhatja-e a munkáltató az Ön szállásának és ellátásának költségeit a minimálbérből?

Csak abban az esetben, ha a bére az úgynevezett lefoglalási határ felett van, lehet elszámolni az étkezést és a szállást. A lefoglalási határ azon személyek számától függ, akik számára Ön tartásdíjat fizet.

Példa: Ön egyedülálló és nincsen gyermeke. Akkor Önnek legalább nettó 1.339,99 euró fizetést kell kapnia. Ha nős és két gyermeke van, ebben az esetben Önnek legalább nettó  2.389,99 euró fizetést kell kapnia. Csak abban az esetben, ha a nettójövedelme ezen a határon felül van, vonhatja le a munkáltató az étkezést és a szállást.

Ha járulékos szállásra van szüksége, mert külszolgálati tevékenységet végez, általánosan tilos ezeket a költségeket a minimálbérben elszámolni.

Be lehet-e számítani olyan kiegészítő juttatásokat, mint az éjszakai munka vagy nehézségi pótlék, a minimálbérbe?

Nem. Ezeket a pótlékokat a minimálbérhez járulékosan ki kell fizetni.

Be lehet-e számítani a minimálbérbe a borravalókat?

Nem. A borravalók nem számítanak a díjazáshoz. Önnek minden munkaóráért munkáltatójától legalább 12,41 eurót kell kapnia.

Kire nem érvényes a törvényben előírt minimálbér?

  • 18 éven alatti fiatalokra képesítés nélkül.
  • Németországban bejelentett tartós munkanélküliekre a munkafelvétel utáni első hat hónapban.
  • A gyakornokok bizonyos csoportjaira.
  • Szakmunkástanulókra.

 

2024. január állapot