Munka a mezőgazdaságban

Az Ön jogai a mezőgazdasági munka idején Németországban

Bérezés a mezőgazdaságban

A mezőgazdaságban dolgozó munkavállalók számára Németországban 2022. januárjától a törvényes minimálbér óránként 9,82 euró. A törvényes minimálbér 2022. július 1-től október 1-től 12,00 euróra emelkedik. Ez a minimálbér mindenkire vonatkozik, aki Németországban a mezőgazdaságban dolgozik.
A betakarított mennyiség és a teljesítmény (akkord- és darabbér) alapján kiszámított fizetés megengedett. Az órabér azonban soha nem lehet alacsonyabb, mint a törvényes minimálbér.

Túlórák

A rendes heti munkaidő a mezőgazdaságban 6 napos munkahét esetén 48 óra lehet. Két műszak között a törvényesen előírt pihenőidő idő 11 óra. A túlóra elrendelhető, de csak úgy, ha a teljes napi munkaidő nem haladja meg a 10 órát. A túlórák elrendelését a munkaszerződésben egyértelműen kell szabályozni. Minden munkaórát, a túlórákat is meg kell fizetni. Az egyik földtől a másikig megtett út ideje ugyancsak munkaidőnek számít és ki kell fizetni.

A munkaidő dokumentálása

Minden nap jegyezze fel

 • a munkaidő kezdetét, végét és időtartamát.
 • a szünetek idejét. A szünetek nem számítanak munkaidőnek.
 • a munkavégzés helyét.
 • Akkordbér esetén: a leadott ládákat és mennyiségeket.
 • Jegyezze fel a munkáltató vagy az üzem nevét és címét.
 • Írassa alá a dokumentációját olyan személyekkel, akik tanúsítani tudják az Ön elvégzett munkáját.

Nincs bér? –  Cselekedjen!

A munkáltató nem fizet? Ez esetben Ön követelheti az Önnek járó bért. Önnek mindig joga van a bérére, felmondás után és írásos munkaszerződés nélkül is. Segítségért forduljon egy tanácsadó irodához! Az IG BAU Szakszervezet (Építőipari, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Ipari Szakszervezet) tagjai a szakszervezeti jogvédelmet vehetik igénybe.

Jól felkészülten a jogvitára

Ha a munkáltató nem fizeti ki a bérét, akkor Önnek kell bebizonyítania,
hogy ténylegesen mennyit dolgozott és mennyi bér jár Önnek.
Hogy jól fel legyen készülve a munkajogi vitára, Önnek szüksége van
a munkaidő dokumentációra.

 • Ezenkívül fényképezzen le minden dokumentumot, melyet aláír és kérjen róla másolatot.
 • Továbbá készítsen fotókat az üzem cégtáblájáról és a szálláshelyről.

Munkaszerződés

Az írott munkaszerződés fontos, hogy problémák esetén jogilag el tudjon járni. Kérjen a munkáltatótól írásbeli munkaszerződést, amelyben a legfontosabb
munkafeltételek rögzítve vannak. Erre Önnek joga van. Ügyeljen arra, hogy a munkáltató is aláírja a szerződést.
 

Fontos:

 • Ne írjon alá semmilyen dokumentumot, amelyet nem ért.
 • Soha ne írjon alá üres cédulákat, átvételi elismervényeket vagy bizonylatokat.

Mikor kell a bért kifizetni?

Önnek a béréről elszámolást kell kapnia. A bért legkésőbb a munkavégzést
követő hónap végén kell kifizetni. Minden ledolgozott munkaórát ki kell
fizetni.

Ha abban állapodott meg a munkáltatóval, hogy a teljes bért csak az
idénymunka végén fizetik ki, akkor követeljen hetente vagy havonta időközi
elszámolást. Hasonlítsa ezt össze az Ön saját munkaidő-feljegyzéseivel.

Felmondás

A felmondásnak mindig írott formában kell történnie. A szóbeli felmondás érvénytelen. A felmondási határidők a munkaszerződésben szerepelnek.
Ezek akár nagyon rövidek is lehetnek. A munkáltatói felmondáshoz csak a munkáltató aláírása szükséges, az Öné nem.

Ha Ön nem ért egyet a felmondással, forduljon haladéktalanul egy tanácsadó irodához. Tanúk jelenlétében közölje a munkáltatóval, hogy Ön továbbra is dolgozni szeretne. A felmondás kézhezvételétől számítva csupán három hét áll rendelkezésre, hogy a felmondás ellen védekezzen.

Beispiel: Stundenzettel

A szállás és ellátás költségei

Szállás a munkáltatótól: A munkáltató levonhatja a szállás és az ellátás költségeit az Ön béréből. Viszont a levonások nem haladhatják meg a meghatározott felső határértékeket. A költségeket a bérelszámoláson érthetően kell kimutatni.

Ha a szállást a munkáltató csak közvetíti: Amennyiben a szállást nem a munkáltató, hanem rajta keresztül egy másik személy adja bérbe Önnek, akkor bérleti vagy szolgáltatási szerződést kell kapnia, amely a bérleti díjat szabályozza, és amelyet a bérbeadó aláírt. Önnek erről egy írásbeli példányt kell kapnia!
Az ilyenfajta szállásbérlés esetén nincsen törvényben meghatározott felső határértéke a bérleti díj összegének.

Ha azzal fenyegetik, hogy a felmondás miatt azonnal el kell hagynia a szállását, forduljon sürgősen egy tanácsadó irodához. Általában nem kell a szállást máról holnapra elhagyni.
Figyelem: Ha az ellátás és a szállás rosszabb, mint amit megígértek, készítsen fotókat! Vita esetén a fotókat bizonyítékként használhatja.
Ha kérdései vannak, hívja fel az ingyenes és anonim hotline telefonszámunkat.

Munkavédelem, felszerelés és víz

Minden munkaeszközt és az egyéni védőfelszerelést a munkáltatónak kell ingyenesen az Ön rendelkezésére bocsátania. Ide tartoznak a munkához illő kesztyűk, valamint a nap és az eső elleni védelem. Ezenkívül nagy melegben végzett munka esetén a munkáltató köteles Önnek elegendő vizet biztosítani. Ügyeljen az első havi bérelszámolásnál arra, hogy mindezért a munkáltató ne vonjon le semmit a béréből.

Egészségbiztosítás

Ügyeljen arra, hogy legyen Németországban érvényes egészségbiztosítási védelme.
Németországban társadalombiztosítási rendszer van. Ez védi a munkavállalókat a betegség és az életkor következményeitől. Ha az Ön foglalkoztatása a társadalombiztosítási kötelezettség alá esik, akkor Ön automatikusan egészségbiztosított. Mielőtt Ön elkezd dolgozni, a munkáltató egy űrlappal ellenőrzi, hogy az Ön munkaviszonya társadalombiztosításra kötelezett-e vagy sem.

Ha Ön egy naptári éven belül maximum 70 napig vagy 3 hónapig dolgozik, és ezt a tevékenységet nem hivatásszerűen űzi, akkor Ön alkalmi munkavállalónak számít. Ez esetben Önnek és a munkáltatónak nem kell társadalombiztosítási járulékot fizetni Németországban, így nincsen Önnek automatikusan egészségbiztosítása.
Az idényjellegű munka ideje alatt Ön csak akkor rendelkezik egészségbiztosítással Németországban, ha:

 • az A1-es igazolást bemutatja, vagy
 • magán külföldi bizosítást kötött, vagy
 • családi biztosításon keresztül a hazájában biztosított.

Németországban a munkáltatónak egészségbiztosítást kell kötnie az idénymunkások számára. Sok esetben magán-egészségbiztosítást kötnek Önnek. Figyelem: Ez az egészségbiztosítás nem terjed ki minden betegségre. Kérdezze meg, milyen ellátásokra jogosult ezen a magán-egészségbiztosításon keresztül.

A csoportos magánegészségbiztosítás nem fedez minden orvosi kezelést.
Kérje el az biztosítási igazolást, hogy önállóan fel tudja keresni az orvost.
Betegség esetén a bérét tovább fizetik,

 • ha Ön beteg és egy orvos kiírja és
 • ha Ön már több, mint négy hete ugyanabban az üzemben dolgozik.

IG BAU Szakszervezet – legyél egy erős közösség tagja!

A szakszervezetek védik a munkavállalók jogait. A szakszervezet támogatja Önt munkajogi konfliktusok esetén vagy, ha gondja akad a munkáltatóval.
Ha Ön a mezőgazdaságban dolgozik és szakszervezeti tag szeretne lenni Németországban, jelentkezzen az Építőipari, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Ipari Szakszervezetnél (IG BAU).

A munkáltató nem szerez tudomást az Ön szakszervezeti tagságáról. Itt kap tájékoztatást az anyanyelvén:
+49 391 4085-922 magyarul

Írhat e-mailt is a következő címre: mobil@igbau.de (minden nyelven)

www.igbau.de/UN.html

Stand: 01/2023