Mezőgazdaság

Információk külföldről érkező mezőgazdasági dolgozók részére

Bérezés a mezőgazdaságban

2021. január 1. óta egész Németországban minden mezőgazdasági dolgozó részére 9,50 euró összegű minimálbér van érvényben.

Ez a bér a külföldről kiküldött munkavállalók részére is érvényes, függetlenül attól, melyik országban van a munkáltatójuk székhelye.

Akkord- és darabbér

A törvény lehetőséget ad akkord- és darabbérre. Ugyanakkor garantálni kell azt, hogy Önnek minden egyes munkaóra után megfizessék a fenti minimálbért.

Munkaszerződés

Kérjen munkaadójától írásbeli munkaszerződést. A munkaadója köteles Önnek kiadni a munkaszerződést, bár nem köteles olyan nyelven kiadni, amelyet Ön ért. Ennek ellenére kérdezzen mégis rá ilyenre! Ne írjon alá semmi olyasmit, amit nem ért!

A szakszervezetek síkra szállnak a munkavállalók jogaiért. Ez akkor is érvényes, ha Ön egy másik országból jön.

Mi azt akarjuk, hogy Ön Németországban fair körülmények között dolgozhasson!

Forduljon hozzánk, ha jogaival kapcsolatos kér-dései  vannak!

 

A munkaszerződésnek a törvény értelmében az alábbiakat kell tartalmaznia:

-              Az Ön és munkaadója neve, címe

-              A munkaviszony kezdete és várható tartama

-              A munkavégzés helye

-              A tevékenységek leírása

-              A munkabér és – adott esetben – a pótlékok összege, fizetési határideje

-              A kikötött munkaidő

-              A szabadság tartama

-              A munkaviszony felmondásának határidői

-              Utalás érvényes kollektív szerződésekre

A munkaidő dokumentálása

Beispiel: Stundenzettel

Minden nap jegyezze fel a munkaidő kezdetét, végét és tartamát, a szünetekkel együtt. Jegyezze fel továbbá tanúk nevét. Hacsak lehet, kérje meg az előmunkását, de legalább valamelyik kollégáját, hogy aláírásával igazolja az Ön listája helyességét.

Akkordbér esetén készítsen feljegyzéseket a leadott csomagokról/ládákról vagy mennyiségekről.

Mikor kell a bért fizetni?

A bért, amelyet a bérelszámoláson dokumentálni kell, legkésőbb a tárgyhót – amelyben a munkát elvégezték – követő hónap végéig kell kifizetni. Ekkor az összes ténylegesen ledolgozott munkaórát ki kell fizetni.

Amennyiben munkaadójával megállapodott abban, hogy a teljes bért csak az idénymunka végén fizetik ki, akkor kérjen hetente vagy havonta időközi elszámolást.

Túlórák

Ha Ön heti hat napon dolgozik, a rendszeres heti munkaideje a mezőgazdaságban 48 órát tehet ki. Minden munkaórát – tehát a túlórákat is – ki kell fizetni.

Az az idő, amire szüksége van ahhoz, hogy a munka két egymás után fekvő helyszínére eljusson, munkaidőnek számít, így ugyancsak ki kell azt fizetni.

Vitás esetek

Ha a munkaadó a túlórákat nem fizeti meg, Önnek bizonyítania kell, hogy ezeket a túlórákat ténylegesen ledolgozta, és hogy a munkaadó ezeket elrendelte, elfogadta vagy eltűrte. Ezért is fontos, hogy  Ön a munkaidejét írásban dokumentálja, és hogy feljegyzéseit tanúval aláírassa.

Szállás és étkezés

Készítsen fényképeket a szálláshelyéről, ha az nem felel meg a megállapodásoknak!

Ha Önnek az étkezést és a szállást harmadik személy vagy fél biztosítja, akkor az illetőnek aláírás végett bérleti vagy szolgáltatási szerződést kell bemutatnia Önnek. Amennyiben Ön nem kap szerződéseket, feltétlenül tudakolja meg, hogy az idény végén szállásért és étkezésért mennyi pénzt fognak felszámítani.

Ha a munkaadója az étkezés és a szállás költségét levonja az Ön munkabéréből, akkor ezt a bérelszámoláson érthető módon meg kell jeleníteni.

Figyelem: Az étkezés és a szállás költségét csak akkor szabad közvetlenül az Ön munkabérével elszámolni, ha a munkabére meghaladja az úgynevezett lefoglalási határ összegét. A lefoglalási határ azon személyek számától függ, akik után Ön köteles eltartást fizetni.

1. példa: Ön egyedülálló, és nincs gyermeke. Ebben az esetben 1.179,99 eurós* nettó jövedelemig nem szabad levonni Öntől semmit sem.

2. példa: Ön nős, illetve férjezett, és két gyermeke van, azaz három további személyt tart el. Ebben az esetben 2.109,99 eurós* nettó jövedelemig nem szabad levonni Öntől semmit sem. Csak abban az esetben szabad a munkaadónak érvényesítenie az étkezési és szállásköltségeket Önnel szemben, ha a nettó jövedelme ezt a határt meghaladja.

Étkezés címén 2020-ban* Önnek legfeljebb az alábbi összegeket lehet felszámítani:

Havonként számolva: reggeli után 54,00 euró*, ebéd után 102,00 euró* és vacsora után 102,00 euró*. Így a maximális havi összeg 258,00 euró*.

Naponként számolva: reggeli után 1,80 euró*, ebéd után 3,40 euró* és vacsora után 3,40 euró*. Így a maximális napi összeg 8,60 euró*.

A szállásra havonta legfeljebb 235,00 eurót szabad felszámítani.

Ha Önt többedmagával helyezték el egy szobában, akkor az összegek megváltoznak. Két fő esetén 141,00 euróra*, három fő esetén 117,50 euróra*, több mint három fő esetén 94,00 euróra*.

* Ezek az adatok a következő években kis mértékben változhatnak.

 

Védőeszközök, munkaeszközök és víz

Minden munkaeszközt, valamint az egyéni védőeszközöket a munkaadó köteles ingyenesen az Ön rendelkezésére bocsátani. Ide tartoznak a munkához illő kesztyűk, valamint a nap és eső elleni védelem. Ezenkívül a munkaadó nagy melegben kielégítő mennyiségű vizet is köteles az Ön rendelkezésére bocsátani.

Az első havi bérelszámolásnál ügyeljen arra, hogy ezért a munkaadó Önnek nem számíthat fel semmit.

Egészségbiztosítás

Ha Ön Németországban évi 71 napnál rövidebb ideig dolgozik, és a munkát nem foglalkozásszerűen végzi, akkor rövid ideig foglalkoztatottnak (német: kurzfristig beschäftigt) számít. Ha ugyanakkor saját országában társadalombiztosítás-köteles foglalkoztatásban áll, akkor ennek tényét A1 igazolással igazolnia kell. Ily módon az első 70 napra, amely alatt Németországban dolgozik, ugyancsak egészségbiztosításban biztosítottnak számít. Amennyiben nincs A1 igazolása, akkor Ön a munkaadója által csak munkabalesetek ellen van biztosítva. Gondos¬kodjon róla, hogy ezenfelül Németországban érvényes biz¬to¬sí¬tás-sal  rendelkezzen betegség esetére is

Ha Ön beteg, és orvos kiírta, akkor a betegség ideje alatt a bérét továbbfolyósítják, amennyiben Ön ezt megelőzőleg már több mint 4 hete dolgozik ebben az üzemben.

Ha 70 napnál hosszabb ideig kíván dolgozni Németországban, a munkaadója köteles Önt bejelenteni a német társagalombiztosításnál .

 

2020. január