Nincs bér – hogyan perelek a bíróság előtt?

Számos esetben munkaügyi bíróság előtt kell perelni a béréért. Ne riadjon vissza ettől!

Mielőtt keresetet indítana, vegye figyelembe a következőket:

Munkáltatója székhelye külföldön van?

Ha Németországban dolgozott neki, beperelheti egy német bíróság előtt.

Az eljárás folyamán Önnek bizonyítani kell az elvégzett munkaóráit feljegyzései és tanúk segítségével.

Tervezzen be a németországi bírósági eljárásra legalább egy fél évet!

A bírósági perek gyakran egyezséggel végződnek. Ön ebben az esetben a másik féllel kompromisszumot köt és nem kapja meg a teljes követelését. De egy egyezség gyorsabban megy, mint egy ítélet. Az egyezséggel kérvényezheti a végrehajtást.

Ha munkáltatója fizetésképtelenséget jelentett be, a munkaügyi ügynökség ki tudja fizetni az Ön nettófizetését. Nyújtson be ott idejében egy fizetésképtelenségi pénz kérelmet!

Figyelem: Ha bérügyi keresetet nyújt be, akkor

a „jogvesztő határidők” érvényesek, amelyeket a munka- és  bérszerződésben szabályoznak. Ezek lehetnek nagyon rövidek (néhány hét vagy hónap). Vizsgálja felül mindezt!  Ha a  határidő lejárt, adott körülmények között a bíróság nem fogadja el a keresetet. Kérjen jogtanácsot, hogy van-e mégis lehetőség a keresetre!

Ha a munkaügyi bíróságnál keresetet akar benyújtani, 3 lehetősége van:

1. Egyedül fordul a bírósághoz.

2. Ügyvédet bíz meg.

3. A szakszervezettel képviselteti magát.

Figyelem: A következő információk kizárólag munkavállalókra vonatkoznak. Kétség esetén kérdezze meg egy tanácsadó irodát, hogy Ön jogi szempontból önállónak vagy munkavállalónak számít-e.

1. Ön egyedül perel (vagy közvetlen hozzátartozón keresztül)

Eljárás

 • Ön egy német munkaügyi bíróság jogi kérelemelőterjesztő irodájához fordul (német nyelvű személy kiséretében), hogy szóbelileg benyújtsa a keresetet.
 • Önnek személyesen meg kell jelenni a tárgyaláson a bíróság előtt és be kell nyújtani a bizonyítékait.
 • Kérjen tolmácsot a bírósági tárgyalásra

Költségek

 • Ha elveszti a pert, Ön viseli a postai, tolmács és a bírósághoz való utazás költségeit valamint a bírósági illetéket.
 • A bírósági illetéket nem kell előre kifizetni. Ez nem magas és nem kerül rá sor, ha egyezséget kötnek.
 • Első fokon Önnek nem kell kifizetni  a másik fél ügyvédi költségeit, akkor sem, ha Ön veszít.

Előnyök és hátrányok

 • Önnek nincsenek ügyvédköltségei, de nem is kap szakmai tanácsot.
 • Tipp: Önnek lehetősége van tanácsadói segítség és ügyvédi tanács igénybevételére és ezután lép saját maga a bíróság elé.
 • Az Önnel szemben támasztott szakmai és nyelvi követelmények egy bírósági eljárás során nagyon magasak. Ha a másik félnek van ügyvédje, Önnek viszont nincs, akkor ezáltal csökkennek az Ön esélyei a sikert illetően.

2. Ön ügyvéddel perel:

Eljárás

 • Önnek olyan ügyvédet kell keresni, aki beszéli az Ön nyelvét. Kérdezze meg egy tanácsadó irodát!
 • Kérjen előbb tanácsot pere esélyeit illetően.
 • Az ügyvéd benyújtja a keresetet az Ön nevében és részt vesz a bírósági időpontokon.
 • Az eljárás folyamán Önnek kapcsolatot kell tartani az ügyvéddel (akkor is, ha Ön külföldön tartózkodik).

Költségek

 • Tisztázza kezdetben a költségkérdést! A tanácsadás honoráriumát az ügyvéd határozza meg. Az eljárás költségei a perértékhez igazodnak (az az összeg, amelyért pert folytat).
 • Ha csekély az Ön jövedelme, a helyi járásbíróságon megkérvényezhet tanácsadási segély igazolást. Ezáltal a jogtanács az Ön által választott ügyvédnél (majdnem) ingyenes.
 • Az ügyvéd ez esetben az Ön számára perköltségsegélyt kérvényezhet meg. Ha ezt megítélik, Ön sem az ügyvédi képviseletért a per folyamán, sem a bírósági illetékért nem fizet. Önnek pontos tájákoztatást kell adnia személyes és pénzügyi helyzetéről és vissza kell fizetnie a perköltségsegélyt, ha jövedelme az eljárás lezárta utáni  4 éven belül emelkedik.

Előnyök és hátrányok

 • Ön szakmai tanácsadásban részesül és az ügyvéd képviseli Önt a bíróság előtt. Az Ön esélyei a sikerre növekednek.
 • Ha nem részesül perköltségsegélyben, Önnek kell fizetni az ügyvéd költségeit.
 • Ön külföldről is folytathatja az eljárást.

3. Ön a szakszervezeten keresztül perel:

Eljárás

 • Mint szakszervezeti tag költségmentes jogtanácsadásban részesül. Ehhez mindenesetre legalább 3 havi szakszervezeti tagság szükséges.
 • Mint szakszervezeti tag számára szakszervezete nyújtja be a keresetet, képviseli Önt a bíróság előtt és részt vesz a bírósági időpontokon.
 • Az eljárás alatt Önnek kapcsolatot kell tartani szakszervezetével (akkor is, ha külföldön tartózkodik).

Költségek​

 • A szakszervezeti tagsági díj Önnek -  szakszervezettől függően – havi bruttójövedelmének 1,0 és 1,5 százalékába kerül.
 • A szakszervezet vállalja tagjai számára az összes perköltséget az eredménytől függetlenül.

Előnyök és hátrányok

 • Önnek, mint szakszervezeti tagnak a munkaügyi bírósági eljárásból kifolyólag nem merülnek fel járulékos költségei.
 • Ön szakmai tanácsadásban részesül és a bíróság előtt jogász képviseli, úgy hogy az Ön esélyei a sikerre nőnek.
 • A szakszervezeteknek sok tapasztalata van a munkajogi eljárások terén.
 • Ön az eljárást a saját hazájából is folytathatja.

 

2017. áprilisi állapot