Építőipari munka

Minimálbér

Az építőiparban a törvényes minimálbér minden munkavállalóra érvényes - beleértve azokat is, akiket a munkáltató kiküldetésbe  foglalkoztat Németországban. Ez bruttó 12,41 euró óránként. A bruttóbérből levonják az adókat és a társadalombiztosítási járulékokat.

Különösen nehéz munkák (pl. nagy magasságban, ásatásokon vagy speciális védőruházatban végzett munka) esetén nehézségi pótlékra is jogosult.

Kollektív bérek

Ha Ön az IG BAU (Építőipari, Mezőgazdasági és környezeti Ágazati Szakszervezet) tagja és a munkáltatója egy Munkaadói Szövetség tagja, akkor Önnek tevékenységétől függően jelentősen magasabb bruttó órabérre jogosult.

Bérelszámolás

A munkabért legkésőbb a következő hónap közepéig ki kell fizetni és rendszerint átutalják az Ön számlájára. A munkáltatónak minden hónapban írásos bérelszámolást kell átadni Önnek. Ezen szerepel, hogy Ön mennyit keresett és milyen járulékokat vontak le adók és a társadalombiztosítás címén.

Munkaidő

A munkaidő az építőipari főtevékenységeknél általában 38 óra hetenként a decembertől márciusig terjedő hónapokban és 41 óra hetenként az áprilistól novemberig terjedő hónapokban. Kivételes esetekben a heti munkaidőt 60 óráig terjedően fel lehet emelni, mindenesetre csak akkor, ha a túlórákat a következő hónapok folyamán kiegyenlítik. A szünetek nem számítanak munkaidőnek és következésképpen nem is fizetik őket. A munkanap befejeztével legalább 11 órás pihenőidőre jogosult.

Bérpótlékok túlórák esetén

Ha Ön a munkaszerződésében megállapodott munkaidőn túl dolgozik és túlórázik, ezért a órabéréhez járulékosan a következő pótlékokat kapja:

  • Minden elvégzett túlóráért az órabére 25 %-ának megfelelő pótlékot kapja járulékosan.
  • Minden éjszaka végzett munkaóráért a munkabére 20 %-ának megfelelő pótlékot kapja.
  • Minden vasárnap végzett munkaóráért a munkabére 75 %-ának megfelelő pótlékot kapja.

Az építőiparban dolgozókat gyakran becsapják a munkabérüket illetően. Mit tehet Ön ez ellen?

  1. Ne írjon alá semmit, amit nem ért.
  2. Írja fel napi munkaidejének kezdetét, végét és időtartamát, beleértve a szüneteket is.
  3. Jegyezze fel a kollégák nevét és telefonszámát, akik tanúsítani tudják az Ön adatait.
  4. Készítsen fotókat az építkezésről és a tábláról, amelyen az építkezési projekt leírása szerepel.
  5. Írja fel a következő adatokat:

  •      Az építkezés színhelyének címe

  •      A munkáltató neve

  •      A fővállalkozó neve

 

Minden olyan napra, amikor Ön 8 óránál hosszabb ideig nem tartózkodik a szálláshelyén, és építkezésen dolgozik, legalább 6 euró (illetve 2024. január 1-jétől legalább 7 euró) étkezési hozzájárulást kap. Ha olyan építkezésen dolgozik, amely legalább 75 kilométerre van a munkáltatója székhelyétől, és ha a lakóhelyétől az építkezésig tartó út több mint 75 percet vesz igénybe, akkor napi 24 euró étkezési térítést kap. Ezenkívül a munkáltatónak térítésmentesen szállást kell biztosítania Önnek. Ha az éjszakát az építkezés helyszínén kívül tölti, a 24 eurón kívül további napi 4 eurót kap.

A lakóhelye és az építkezés közötti minden egyes útra az utazási költségtérítésen felül utazási időkompenzációt is kap:

     •     9 eurót 75 kilométer távolságtól

     •    18 eurót 200 kilométer távolságtól

     •     27 eurót 300 kilométer távolságtól

     •     39 eurót 400 kilométer távolságtól

Biztonság és egészségvédelem az építkezésen

Az Ön munkahelyére szigorú előírások vonatkoznak a lezuhanások, gépbalesetek és egyéb veszélyek megelőzése érdekében. A munkáltatónak be kell tartania ezeket az előírásokat. Hívja hotline-unkat, ha bármilyen kérdése akad.

Szabadság

Ha Németországban dolgozik, jogosult a SOKA-BAU (Sozialkassen der Bauwirtschaft) által biztosított fizetett szabadságra. Minden 12 nap munkaviszony után 1 nap szabadságra szerez jogosultságot. Évente összesen 30 nap szabadságra jogosult. Ha Ön munkáltatót vált, a fel nem használt szabadságjogosultsága megmarad!

Az egy éven belül ki nem vett szabadság napjait a következő évben is kiveheti. Az azt követő évben a szabadságra való jogosultsága lejár, de ekkor kérheti a kompenzációt, és megkaphatja a szabadságpénzét. Évente egy alkalommal a SOKA-BAU egy számlakivonatot küld Önnek. Ez a számlakivonat az Ön munkáltatójának az adatain alapul és felsorolja, hogy Ön hány napig dolgozott, milyen bért kapott és hány nap szabadságot vett ki.

Ellenőrizze a SOKA-BAU számlakivonaton szereplő adatokat, és 2 hónapon belül írásban értesítse munkáltatóját, ha bármilyen hibás adatot talál. Problémák esetén forduljon közvetlenül a SOKA-BAU-hoz vagy hívja a hotline-unkat.

 

Egészségbiztosítás

Ha Önt Németországban társadalombiztosítás -kötelesen foglalkoztatják, akkor egészségbiztosításra jogosult. Egészségbiztosítási kártyát kap és ezzel orvoshoz mehet. Az orvosi ellátás ezután általában ingyenes

Ha Önt már 4 hétnél hosszabb ideje foglalkoztatják egy munkáltatónál, akkor betegség esetén mintegy 6 hétig terjedően a teljes bérét fgja kapni. Ehhez orvosi táppénzes igazolást kell benyújtania a munkáltatójának.

Balesetbiztosítás

A munkáltatónak a munkába álláskor be kell jelentenie Önt a munkáltatói felelősségbiztosításánál (BG BAU). Ez biztosítja Önt a munkavégzés közben, illetve a munkába menet vagy onnan hazafelé bekövetkező balesetek ellen.

Ne vállaljon fekete munkát!

Az építőipari szakmában gyakran előfordul, hogy olyan munkások dolgoznak, akiket nem jelentettek be a társadalombiztosításnál. Még ha több bért is ígérnek Önnek, ne menjen ebbe bele. Mert ha megbetegszik vagy megsérül, Önnek magas költségei lehetnek a kezelés során. És Ön viseli a kockázatot, ha a bérét arra az időre, amikor bejelentés nélkül dolgozott, nem fizetik ki.

Milyen jogaim vannak, ha külföldről Németországba helyeznek kiküldetésbe?

Ön kiküldetésben foglalkoztatottnak számít, ha a munkáltatójának székhelye egy másik országban van és Önt egy ideiglenes munkavégzésre Németországba küldik ki.

Önre, mint kiküldöttre annak az országnak a munkajoga érvényes, amelyből kiküldték. Ugyanakkor a német munkajog egyes rendelkezései is alkalmazandók, ha azok kedvezőbbek az Ön számára. Ez azt jelenti, hogy a jelen információs szórólapon megnevezett munkajogi követelések Önre is érvényesek!  Ön például jogosult a 12,41 euró/óra minimálbérre. Ha Önt a munkáltatója küldi ki, a németországi szállásköltségeit teljes egészében neki kell állnia, és nem vonhatja le a béréből.

Társadalombiztosítás a küldő országban

Kiküldött munkavállalóként Ön nem Németországban, hanem abban az országban részesül társadalombiztosításban, ahonnan kiküldték. Ezt Németországban az A1-es igazolással kell igazolnia, amelyet a kiküldő ország társadalombiztosítása állít ki. Németországban az Európai Egészségbiztosítási Kártyával (EHIC) baleset vagy betegség esetén orvosi ellátásban részesülhet. A költségeket az Ön hazájában lévő egészségbiztosítási pénztár fogja megtéríteni.

Érvényes A1-bizonyítvány nélkül magas költségeket kockáztat betegség vagy baleset esetén. Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e érvényes A1-bizonyítvánnyal, hogy munkavállalói státusza helyesen van-e bejelölve, és hogy a tényleges munkáltatója neve és címe helyesen van-e feltüntetve. Ha kétségei vannak, hívja a hotline-unkat.

IG BAU Szakszervezet – legyen egy erős közösség tagja

Ha Ön igénybe akarja venni az építőipar illetékes szakszervezetének előnyeit, jelentkezzen az Építőipari, Mezőgazdasági és környezeti Ágazati Szakszervezetnél (IG BAU). A szakszervezet támogatja Önt a munkáltatóval való konfliktusok esetén, illetve a szociális jog területén is, például munkahelyi balesetek során.

A következő címre is küldhet e-mailt: mobil@igbau.de (minden nyelven).

IG Bauen-Agrar-Umwelt

Olof-Palme-Str. 19
60439 Frankfurt/Main
Telefon: +49 69 95 73 70
www.igbau.de

 

Faire Mobilität

Tanácsadó irodák Közép- és Kelet-Európa dolgozói számára

www.faire-mobilitaet.de

tanacsadas@faire-mobilitaet.de

0800 0005614

Munkajogi tájékoztatást az Ön nyelvén a következő címen talál

www.fair-arbeiten.eu

A közvetlen kapcsolatot a mi tanácsadó irodáinkkal a következő címen találja: www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen