Fontos információk mezőgazdaságban szezonális munkásként dolgozók részére

Stand: 2023.04.26

Tudnivalók, ha Ön az Európai Unió (EU) egyik tagállamából érkezik és Németországban mezőgazdasági munkásként dolgozik

Milyen szabályok vonatkoznak a munkaviszonyra?

Ön az Európai Unió (EU) valamelyik tagállamából érkezik, és Németországban szeretne a mezőgazdaságban dolgozni?  

Önre a német munkajog vonatkozik!

Eszerint Ön jogosult a törvényben előírt minimális órabérre, a fizetett szabadságra vagy annak kifizetésére a munkaviszony megszűnésekor, a bérfizetés folytatására betegség esetén, és még sok minden másra.

Németországban társadalombiztosítási rendszer van. Ezért alapvetően Önre is vonatkozik a társadalombiztosítási kötelezettség Németországban. Ennek célja, hogy megvédje a munkavállalókat a betegség és az időskori gondok következményeitől.

A nyugdíj-, a munkanélküliségi, valamint az egészségbiztosítás költsége fele-fele arányban oszlik meg a munkaadó és Ön között, melyet közvetlenül az Ön béréből vonnak le.

Ez azt jelenti, hogy az Ön bruttó fizetésének körülbelül 20 százalékát vonják le társadalombiztosítási járulékként.

A társadalombiztosítási kötelezettség kivételesen nem vonatkozik Önre, ha Ön egy naptári éven belül legfeljebb 70 napot vagy 3 hónapot dolgozik Németországban, és nem hivatásszerűen végzi a tevékenységét. A munkavállalásnak ezt a formáját rövid távú foglalkoztatásnak nevezik.

Ebben az esetben nem kell társadalombiztosítási járulékot fizetni Németországban sem a munkáltatónak, sem Önnek. Így Ön nem szerez nyugdíjjogosultságot, és nem részesül automatikusan a német egészségbiztosításban.

Mielőtt munkába állna, a munkáltatója ellenőrzi, hogy vonatkozik-e Önre a társadalombiztosítási kötelezettség vagy sem. Az ellenőrzés céljából Ön kérdőívet kap a hazájában illetékes hatóságtól. 

A munka nem hivatásszerű, ha Ön:

 • Háztartásbeli, és benyújtja például a házassági anyakönyvi kivonat másolatát és a házas- vagy élettársának jövedelemigazolását.
 • Nyugdíjas, és benyújtja a nyugdíjigazolást.
 • Diák, és igazolja a tanulói jogviszonyt.
 • Munkavállaló a hazájában, és az idejét fizetett szabadsággal vagy túlóraleépítéssel tölti.
 • Egyéni vállalkozó, de nem mezőgazdasági vagy kertészeti ágazatban. 

Melyik országban rendelkezik társadalombiztosítással és mi a teendő, ha megbetegszik?

Ha Ön a hazájában munkavállaló vagy egyéni vállalkozó, akkor idénymunkásként is a hazája társadalom- és betegbiztosításánál marad. Ezt az úgynevezett A1-igazolással bizonyíthatja munkáltatójának Németországban. Mielőtt Németországba utazik, az A1-igazolást a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes egészségbiztosítási szervnél igényelheti: http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar/temp_sc_521890.html. Az A1-igazolás utólag is kiadható. Mégis javasoljuk, hogy az igazolást még kiutazás előtt igényelje és vigye magával Németországba.

Az A1-es igazolás nélkül Önnek NEM lesz automatikusan egészségbiztosítása a rövid távú németországi munkavállalás ideje alatt.

Ön nyugdíjas, diák vagy háztartásbeli?

Ha igen, akkor a németországi munkaadó a foglalkoztatás kezdete előtt ellenőrzi, hogy Ön a hazájában rendelkezik-e társadalom- és egészségbiztosítással.

Erre a célra vannak kérdőívek, amelyek különböző nyelveken letölthetők erről az oldalról: http://www.svlfg.de/auslaendische-saisonarbeitskraefte.

Ha Önnek a hazájában van társadalom- és egészségbiztosítása, javasoljuk, hogy igényeljen Európai Egészségbiztosítási Kártyát, így Németországban gond nélkül orvoshoz fordulhat.

Nincs egészségbiztosítása?

Németországban a munkáltatónak egészségbiztosítást kell kötnie az idénymunkások számára. Sok esetben magán-egészségbiztosítást kötnek Önnek. Figyelem: Ez az egészségbiztosítás nem terjed ki minden betegségre. Kérdezze meg, milyen ellátásokra jogosult ezen a magán-egészségbiztosításon keresztül.

A magán-egészségbiztosításnak a költségeit általában a munkáltató fizeti. Ha nem, akkor ezt előzetesen egyeztetnie kell Önnel.

Fontos: Szerezzen be egy igazolást a biztosításról, amellyel önállóan is elmehet az orvoshoz.

Ha megbetegszik, azonnal értesítse a munkáltatóját, és forduljon orvoshoz. Megvizsgálják Önt, és - ha beteg - kiállítanak Önnek egy igazolást a munkaképtelenségéről (ún. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, "táppénzes papír").

Ezt haladéktalanul be kell nyújtania a munkáltatójának, valamint az egészségbiztosítónak is el kell küldeni.

A betegség ideje alatt továbbra is megkapja a fizetését,

 • ha Ön az orvos által kiírt betegszabadságon van
 • és ha több mint négy hete dolgozik ugyanannál a munkaadónál.

A munkáltató a betegség ideje alatt legfeljebb hat hétig fizeti tovább a bérét. Azután a betegbiztosító folyósítja a táppénzt, ha Ön Németországban biztosított.

Bővebb tájékoztatásért forduljon az ingyenes segélyvonalunkhoz vagy a tanácsadó központjainkhoz.

Megjegyzés:

Önnek joga van ahhoz, hogy megválassza a kezelőorvosát.

Mutassa be az Európai Egészségbiztosítási Kártyát (EHIC) vagy a magán-egészségbiztosításról szóló igazolást. A kártyát vagy az igazolást minden orvosi rendelőnek el kell fogadnia. Ha kezelésre van szüksége, nem szabad visszautasítani Önt. Egy lábtörés, egy beteg fog, egy vírusfertőzés és hasonló vészhelyzetek, vagy krónikus betegségek, például cukorbetegség kezelésére Ön mindig jogosult az orvosi ellátásra.

Ha közvetlenül kell fizetnie a kezelésért, mindenképpen kérjen nyugtát a pontos összegről. Hazatérés után nyújtsa be ezt az egészségbiztosítónak, hogy visszatérítést kapjon.

Mennyi egy mezőgazdasági dolgozó munkabére?

Minden mezőgazdasági dolgozó jogosult Németországban a törvényes minimálbérre, melynek összege 12,41 € bruttó óránként.

Ez a bér mindenki számára érvényes, aki Németországban dolgozik, teljesen mindegy, hogy melyik országból jön. Ez lakóhelytől és állampolgárságtól függetlenül érvényes. A törvényes minimálbér, akkor is érvényben van, ha Ön egy magyarországi vagy más külföldi munkáltatónál Németországba kerül kiküldetésre, illetve, ha Ön a hazájában egyéni vállalkozó és az A1-igazolással Németországban munkavállalóként dolgozik.

A munkáltató a mezőgazdaságban gyakran meghatározza, hogy hány kiló gyümölcsért és zöldségért, mennyi eurót kaphat a munkavállaló. Ez, az úgynevezett darab- vagy akkordbér megengedett. Mégsem fizethet a munkáltató kevesebb bért, mint a jelenleg érvényes minimálbér (2022.10.10. 12 euró bruttó órabér). Abban az esetben, ha Ön nagy mennyiségben szedi a termést, így az akkordbér szerinti elszámolás meghaladja a 12,00 eurós órabért, akkor a munkáltató köteles Önnek a magasabb összeget kifizetni.

Példa: Ha Ön 8 órát dolgozik, akkor a napi keresete minimum (8 óra x 12,41 €) 99,28€ bruttó. Ezt a minimum összeget, abban az esetben is ki kell fizetni, ha a bér ládaszám vagy kiló szerint van meghatározva.

Fontos tudni:

Annak érdekében, hogy a munkabére megfelelően legyen kiszámolva, írja fel minden nap a munkaideje kezdetét, végét és a teljes munkaidőt a munkaközi szünetekkel együtt. Jegyezze fel, hogy mit és hol dolgozott, illetve a munkatársainak a nevét, címét és telefonszámát, akik a munkavégzést tanúsítani tudják. Ha lehetősége van rá, készítsen fényképeket. Kérje meg a munkavezetőjét, hogy az aláírásával igazolja az Ön által vezetett listát a munkaidőről. Ha erre nincsen lehetőség, akkor kérjen a munkatársaitól egy igazoló aláírást.

Akkordbér esetén: Írja fel a leadott ládák számát vagy a mennyiséget és jegyezze fel, mennyi munkaidő volt ehhez szükséges. A munkaidő pontos feljegyzése alapján tudja ellenőrizni, hogy rendesen ki lett fizetve a bére.

Itt talál egy példát, hogyan jegyezze fel a munkaidejét.

Milyen és mit tartalmaz a munkaszerződés?

Németországban nem köteles a munkáltató arra, hogy írásbeli munkaszerződést adjon. Érvényes munkaszerződésnek tekinthető egy szóbeli vagy e-mailben váltott megállapodás is. Ebben az esetben mégis köteles a munkáltató - legkésőbb 1 hónappal a munkaviszony kezdete után - a munkaszerződés legfontosabb feltételeit írásba foglalni. Ezt sok munkáltató nem teszi meg, pedig kötelességük lenne.

Ezért kérjen egy írásbeli munkaszerződést a munkáltatótól. A munkáltató nem köteles arra, hogy a szerződést egy olyan nyelven állítsa ki, amelyet Ön megért. Ha a munkaszerződés egy Önnek ismeretlen nyelven van megfogalmazva, közölje a munkáltatóval, hogy Ön a szerződést aláírva vissza fogja hozni, miután lefordíttatta.

Figyeljen arra, hogy a munkaszerződés Ön, valamint a munkáltató által is alá legyen írva és kérjen egy saját példányt megőrzésre.

A törvény előírja, hogy a munkaszerződésnek a következőket kell tartalmaznia:

 • a munkáltató és a munkavállaló neve és címe;
 • a munkaviszony kezdete és várható időtartama;
 • a munkavégzés helye;
 • a tevékenység jellege, a feladatok leírása;
 • a munkabér, illetve adott esetben kiegészítések és ezek esedékessége;
 • a munkaidő;
 • a szabadság időtartama;
 • a munkaviszony felmondási határideje;
 • az alkalmazandó kollektív szerződés meghatározása („Tarifvertrag”).

Fontos tudni:
Annak érdekében, hogy egy esetleges munkajogi vitára jól felkészült legyen, készítsen fotókat a cégtábláról, a helyszínekről és a szállásról. Fényképezzen le minden dokumentumot, amelyet aláírt.

Mikor lesz kifizetve a munkabér?

Ez a munkaszerződésében van meghatározva. Ha nem kapott szerződést, kérdezzen utána. A törvény szerint, egy adott hónapban megkeresett munkabért legkésőbb a következő hónap végen kell kifizetni. Ez azt jelenti, hogy Ön az áprilisi bért legkésőbb május 31-én meg kell, hogy kapja.

Amint megtörtént a kifizetés, a munkáltató köteles arra, hogy bérelszámolást adjon Önnek.

A bérelszámolásnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

 • a ledolgozott órák száma;
 • a havi bruttó munkabér összege;
 • az adólevonások összege;
 • egyéb levonások (például a szállásra, ellátásra, előlegekre);
 • a kifizetett összeg (nettó munkabér).

Abban az esetben, ha Ön a munkáltatóval úgy egyezett meg, hogy a teljes munkabér az idénymunka végen fizetendő, akkor kérjen mindenképpen egy időközi elszámolást WhatsApp-en vagy más üzenetváltón keresztül és jegyezze fel pontosan a ledolgozott munkaidőt.

Ha a bért előre megkapja, kérjen egy bizonylatot a pontos összegről (szavakkal kiírva).

SOHA ne írjon alá üres bizonylatot, nyugtát vagy cédulát!

Meddig és mennyit dolgozhat egy mezőgazdasági dolgozó?

Németországban az átlagos napi munkaidő 8 óra és ideiglenesen meghosszabbítható 10 órára. Két műszak között alapvetően 11 óra pihenési időt kell betartatni.

A munkaidőre és a munkabérre elsősorban a munkaszerződés szerinti megállapodás érvényes. Ha rövidebb munkaidőről egyeztek meg, akkor ez érvényes. A munkáltató nem rövidítheti vagy hosszabbíthatja meg egyoldalúan a munkaidőt. Ehhez az Ön beleegyezése is szükséges. Ha Ön elutasítja a beleegyezést, akkor megtörténhet, hogy a munkáltató a munkaszerződésének megváltoztatására irányuló felbontást („Änderungskündigung”) ad ki. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató Önnek felmond, de ezzel egyidejűleg egy új foglalkoztatási lehetőséget kínál fel. Ebben az esetben, kérjen segítséget az ingyenes információs telefonszámon vagy egy tanácsadói irodától.

Mi számít munkaidőnek a mezőgazdaságban?

A munkaidő kezdete onnantól számít, amint Ön megérkezett a földekre, vagy a gazdaság egyéb helyére és nekilát a munkának.

A munkaidő kezdete onnantól számít, amint megérkezett a földekre és megkezdi a munkát. A munkaközi szünet nem számít bele a munkaidőbe.

Ha napi 6-9 órát dolgozik, akkor - 6 munkaóra után - 30 perc munkaközi szünetre jogosult. 

Ha napi 9 óránál többet dolgozik, akkor 45 perc munkaközi szünetre jogosult.

A szünet nem számít munkaidőnek és nem lesz fizetve.

Munkaidőnek számít viszont az az idő, mialatt az egyik munkahelyszínről a másikra ér, tehát ez fizetve lesz.

Mi a túlóra és hogyan lesz kifizetve?

A munkáltató elrendelheti a túlórát, ha ez a munkaszerződésben pontosan meg van határozva. Mégis figyelembe kell venni, hogy a munkaidő általában nem lehet több napi 10 óránál.

A túlórákat alapvetően ki kell fizetni. A szabadnapokkal történő kiegyenlítés csak úgy megengedett, ha erről a munkaszerződésben megegyeztek.

Mit tegyen, ha felmondták a munkaszerződését?

A felmondás alapvetően írásban történik, tehát papíron és a munkáltató személyes aláírásával. Ha Ön kíván felmondani, akkor Önnek kell a munkáltatónak címzett felmondási levelet aláírni.

A felmondási levél bizonyos felmondási határidőkhöz kötött. Ha a munkaviszony kevesebb, mint 3 hónapja áll fenn, akkor ez a határidő nagyon rövid lehet. A munkáltató felmondhat Önnek nyomós indokkal határidő nélkül, azaz azonnali hatállyal.

Ha a munkáltató mond fel, akkor Önnek nem kell aláírni a felmondási levelet.

Abban az esetben, ha a felmondását megkapja, kérjen segítséget az ingyenes információs telefonszámon vagy egy tanácsadói irodától.

Lehetséges, hogy a felmondás nem jogerős, mert a munkáltató hibázott.

Szóbeli felmondás vagy egy SMS-ben, WhatsApp-en, Viber-en és e-mailben történő felmondás, illetve scannelt vagy fénymásolt aláírással, nem jogerős.

Egy szóbeli felmondás mindig érvénytelen! Annak érdekében, hogy a munkabérre való jogosultságát megtartsa, közölje a munkáltatójával, hogy Ön dolgozni akar és munkaképes is. Tánácsos egy munkatárs jelenléte, aki erről tanúskodni tud, vagy közölje ezt a munkáltatóval mobiltelefonos üzenetváltón keresztül.

FIGYELEM!

Egy szóbeli felmondás is, illetve egy SMS-ben, WhatsApp-en, Viber-en vagy e-mailben történő felmondás jogerőssé válhat, ha Ön nem védekezik ez ellen. Ha írásban vagy szóban megkapta a felmondást és tovább szeretne dolgozni, kérjen segítséget az ingyenes információs telefonszámon vagy egy tanácsadói irodától.

További információkat a felmondásról itt olvashat: https://www.fair-arbeiten.eu/hu/article/157.kündigung.html

Mennyi vonható le a munkabérből szállásért és ellátásért?

Ha a munkáltató szállást és ellátást biztosít és ennek a költségeit a munkabérből vonja le, úgy kell feltüntetni ezt a bérpapíron, hogy érthető legyen.

Fontos tudni:

Ha a munkáltató szállást és ellátást biztosít és ennek költségeit a munkabérből vonja le, akkor figyelni kell arra, hogy Önnek elegendő összeg maradjon a megélhetésre. Ezt a minimum összeget (ún. „Pfändungsfreigrenze“) nem szabad alul lépni. Ennek az összegnek a magassága attól függ, hogy Ön hány személy (házastárs, gyermekek stb.) eltartására köteles.

1. példa: Ön egyedülálló és nincsenek gyermekei. A 1.340 euró (2023.7.1-től: 1410 euró alatt) nettó jövedelemig nem szabad Öntől levonni semmit.

2. példa: Ön nős vagy férjezett és két gyermeke van, ezáltal három további személyt tart el. 2.390 euró (2023.7.1-től: 2520 euró alatt) nettó jövedelemig semmit sem szabad levonni Öntől.

 

Ha az ellátást és a szállást nem a munkáltató, hanem más személy vagy vállalat biztosítja, akkor Önnek kapni kell egy bérleti - vagy szolgáltatási szerződést, amelyet Önnek alá kell írni. Ha nem kapott ilyenfajta szerződést, kérdezzen mindenképpen utána, hogy mennyi összeggel lesz a szezon végén a szállásért és az ellátásért elszámolva.

 

Ha az ellátás és a szállás nem felel meg a megállapodásnak, készítsen fotókat! Ezek vita esetén bizonyítékként szolgálnak.

Munkavédelem, felszerelés és ivóvíz

Minden munkaeszközt és az egyéni védőfelszerelést a munkáltatónak kell ingyenesen az Ön rendelkezésére bocsátani. Ide tartozik a munkavégzéshez megfelelő védőkesztyű, valamint védelem a nap és az eső ellen. Ezenkívül nagy melegben végzett munka esetén a munkáltató köteles Önnek elegendő vizet biztosítani.

Ügyeljen az első havi bérelszámolásnál arra, hogy mindezért a munkáltató ne vonjon le semmit.

 

 

Csatlakozzon egy szakszervezethez!

 

A mezőgazdasági dolgozók az “IG Bauen-Agrar-Umwelt“ (IG BAU) szakszervezethez csatlakozhatnak egy évre. A tagság a tagsági díj fizetésétől kezdve egy évre szól és 12 hónap elteltével fejeződik be - felmondás nélkül -, ha nem kívánja meghosszabbítani.

Az éves tagdíj 150,60 Euro. Vitás esetekben támogatást kap a szakszervezettől, például a munkabér kifizetésének követelésében vagy egy jogszerűtlen felmondás elleni védekezésben.

Bővebb tájékoztatás: https://igbau.de/Binaries/Binary13927/IGBAU-Wanderarbeiter-UNG-web.pdf  

Ha Ön a hazájában már egy szakszervezet tagja, érdeklődjön az IG BAU szakszervezetnél, hogy elismerik-e a meglévő hazai tagságot.

A tagsággal kapcsolatban további információt itt kaphat:

+49 391 4085-922 magyar nyelven

https://igbau.de/UN.html

E-mailt is írhat: mobil@igbau.de (minden nyelven)

Linkek

Tájékoztatás a munkajogról:

Információk a Német Szakszervezeti Szövetségtől (DGB)

 

Letöltések