GYIK Mezőgazdasági munka és a koronavírus

Stand: 2020.06.26

Tudnivalók, ha Ön az Európai Unió (EU) egyik tagállamából érkezik és Németországban mezőgazdasági munkásként dolgozik

Milyen szabályok vonatkoznak a munkaviszonyra?

Ön az Európai Unió (EU) egyik tagállamából érkezik és a hazájában munkavállaló, egyéni vállalkozó, nyugdíjas, diák vagy háztartásbeli?

Ebben az esetben évente 70 napot dolgozhat Németországban idénymunkásként egy ún. rövidtávú foglalkoztatás keretén belül anélkül, hogy társadalombiztosítási kötelezettsége keletkezne. A korona-válság miatt ez a megengedett idő 115 napra, illetve 5 hónapra lett meghosszabbítva. Az idénymunkásokra is a német munkajogi szabályok vonatkoznak. Így a német munkajog szerint jogosultak például fizetett szabadságra, a szabadság pénzbeli ellentételezésre, ha a munkaviszony megszűnik, vagy a munkabér továbbfizetésére betegség esetén.

Melyik országban rendelkezik társadalombiztosítással és mi a teendő, ha megbetegszik?

 • Ha Ön a hazájában munkavállaló vagy egyéni vállalkozó, akkor idénymunkásként is a hazája társadalom- és betegbiztosításánál marad. Ezt az úgynevezett A1-igazolással bizonyíthatja munkáltatójának Németországban. Mielőtt Németországba utazik az A1-igazolást a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes egészségbiztosítási szervnél igényelheti: http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar/temp_sc_521890.html. Az A1-igazolás utólag is kiadható. Mégis javasoljuk, hogy az igazolást még kiutazás előtt igényelje és vigye magával Németországba. Ezenkívül igényeljen Európai Egészségbiztosítási Kártyát, hogy szükség esetén probléma nélkül orvosi ellátásban részesüljön Németországban.
 • Ha Ön a hazájában munkavállaló vagy mezőgazdasági vállalkozó, akkor Németországban a munkáltató az idénymunka megkezdése előtt ellenőrizni fogja, hogy Ön a hazájában milyen társadalom- és egészségbiztosítással rendelkezik.

Ha hazájában nincsen biztosítva, akkor a munkáltató fogja intézni az Ön társadalom- és betegbiztosítását Németországban.

Az biztosítását a munkáltató egy kérdőív segítségével tudja ellenőrizni, amely ezen az oldalon különböző nyelveken letölthető: http://www.svlfg.de/auslaendische-saisonarbeitskraefte

Más esetben, tehát, ha Önnek a hazájában már van társadalombiztosítása, de betegbiztosítása nincsen, akkor a munkáltató intézhet Önnek egy magán betegbiztosítást, amely idénymunkások részére köthető. Az ilyen jellegű betegbiztosítás mégsem fed le minden megbetegedést. Ennek a magán betegbiztosításnak a költségeit nem vonhatja le a munkáltató az Ön béréből.

Ha megbetegszik, tájékoztassa azonnal a munkáltatóját és keressen fel egy orvost. Az orvos a vizsgálat után - és megbetegedés esetén - egy igazolást fog kiállítani a munkaképtelenségről. Ezt az igazolást mutassa be a munkáltatónak és juttassa el betegbiztosítóhoz is!

Ha a munkáltatónál már több, mint 4 hete dolgozik és a megbetegedést az orvos igazolja, akkor a betegség első 6 hetében továbbra is jogosult a teljes munkabérre. Ha a betegség 6 hét eltelte után is igazolt, jogosult lehet táppénzre, ha Németországban van betegbiztosítása. További tájékoztatásért érdeklődjön az ingyenes információs telefonszámon vagy egy tanácsadói irodánál.

Fontos tudni:
Önnek jogában áll eldönteni, hogy melyik orvoshoz látogat el. Mutassa fel az Európai Egészségbiztosítási Kártyáját (EHIC) vagy egy igazolást a magán betegbiztosításról. Különben megtörténhet, hogy az orvos számlát állít ki a kezelés költségeiről. Abban az esetben, ha Ön fizeti ki a kezelés költségét, kérjen bizonylatot a kifizetett összegről. Ezt nyújtsa be a betegbiztosítójánál, hogy az összeget visszatérítsek.

Mennyi egy mezőgazdasági dolgozó munkabére?

Minden mezőgazdasági dolgozó jogosult Németországban a törvényes minimálbérre, melynek összege 9,35 € bruttó óránként. Ez lakóhelytől és állampolgárságtól függetlenül érvényes. A törvényes minimálbér, akkor is érvényben van, ha Ön egy magyarországi vagy más külföldi munkáltatónál Németországba kerül kiküldetésre, illetve, ha Ön a hazájában egyéni vállalkozó és az A1-igazolással Németországban munkavállalóként dolgozik.

A munkáltató a mezőgazdaságban gyakran meghatározza, hogy hány kiló gyümölcsért és zöldségért, mennyi eurót kaphat a munkavállaló. Ez, az úgynevezett darab- vagy akkordbér megengedett. Mégsem fizethet a munkáltató kevesebb, mint bruttó 9,35 eurós órabért. Abban az esetben, ha Ön nagy mennyiségben szedi a termést, így az akkordbér szerinti elszámolás meghaladja a 9,35 eurós órabért, akkor a munkáltató köteles Önnek a magasabb összeget kifizetni.

Példa[1]: Ha Ön 8 órát dolgozik, akkor a napi keresete minimum (8 óra x 9,35 €) 74,80 € bruttó. Ezt a minimum összeget, abban az esetben is ki kell fizeni, ha a bér ládaszám vagy kiló szerint van meghatározva. Az órabére nem lehet kevesebb, mint 9,35 € bruttó.

Fontos tudni:

Annak érdekében, hogy a munkabére megfelelően legyen kiszámolva, írja fel minden nap a munkaideje kezdetét, végét és a teljes munkaidőt a munkaközi szünetekkel együtt. Jegyezze fel, hogy mit és hol dolgozott, illetve a munkatársainak a nevét, címét és telefonszámát, akik a munkavégzést tanúsítani tudják. Ha lehetősége van rá, készítsen fényképeket. Kérje meg a munkavezetőjét, hogy az aláírásával igazolja az Ön által vezetett listát a munkaidőről. Ha erre nincsen lehetőség, akkor kérjen a munkatársaitól egy igazoló aláírást.

Akkordbér esetén: Írja fel a leadott ládák számát vagy a mennyiséget és jegyezze fel, mennyi munkaidő volt ehhez szükséges. A munkaidő pontos feljegyzése alapján tudja ellenőrizni, hogy rendesen ki lett fizetve a bére.

Itt talál egy példát, hogyan jegyezze fel a munkaidejét.

Milyen és mit tartalmaz a munkaszerződés?

Németországban nem köteles a munkáltató arra, hogy írásbeli munkaszerződést adjon. Érvényes munkaszerződésnek tekinthető egy szóbeli vagy e-mailben váltott megállapodás is. Ebben az esetben mégis köteles a munkáltató - legkésőbb 1 hónappal a munkaviszony kezdete után - a munkaszerződés legfontosabb feltételeit írásba foglalni. Ezt sok munkáltató nem teszi meg, pedig kötelességük lenne.

Ezért kérjen egy írásbeli munkaszerződést a munkáltatótól. A munkáltató nem köteles arra, hogy a szerződést egy olyan nyelven állítsa ki, amelyet Ön megért. Ha a munkaszerződés egy Önnek ismeretlen nyelven van megfogalmazva, közölje a munkáltatóval, hogy Ön a szerződést aláírva vissza fogja hozni, miután lefordíttatta.

Figyeljen arra, hogy a munkaszerződés Ön, valamint a munkáltató által is alá legyen írva és kérjen egy saját példányt megőrzésre.

A törvény előírja, hogy a munkaszerződésnek a következőket kell tartalmaznia:

 • a munkáltató és a munkavállaló neve és címe;
 • a munkaviszony kezdete és várható időtartama;
 • a munkavégzés helye;
 • a tevékenység jellege, a feladatok leírása;
 • a munkabér, illetve adott esetben kiegészítések és ezek esedékessége;
 • a munkaidő;
 • a szabadság időtartama;
 • a munkaviszony felmondási határideje;
 • az alkalmazandó kollektív szerződés meghatározása („Tarifvertrag”).

Fontos tudni:
Annak érdekében, hogy egy esetleges munkajogi vitára jól felkészült legyen, készítsen fotókat a cégtábláról, a helyszínekről és a szállásról. Fényképezzen le minden dokumentumot, amelyet aláírt.

Mikor lesz kifizetve a munkabér?

Ez a munkaszerződésében van meghatározva. Ha nem kapott szerződést, kérdezzen utána. A törvény szerint, egy adott hónapban megkeresett munkabért legkésőbb a következő hónap végen kell kifizetni. Ez azt jelenti, hogy Ön az áprilisi bért legkésőbb május 31-én meg kell, hogy kapja.

Amint megtörtént a kifizetés, a munkáltató köteles arra, hogy bérelszámolást adjon Önnek.

A bérelszámolásnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

 • a ledolgozott órák száma;
 • a havi bruttó munkabér összege;
 • az adólevonások összege;
 • egyéb levonások (például a szállásra, ellátásra, előlegekre);
 • a kifizetett összeg (nettó munkabér).

Abban az esetben, ha Ön a munkáltatóval úgy egyezett meg, hogy a teljes munkabér az idénymunka végen fizetendő, akkor kérjen mindenképpen egy időközi elszámolást WhatsApp-en vagy más üzenetváltón keresztül és jegyezze fel pontosan a ledolgozott munkaidőt.

Ha a bért előre megkapja, kérjen egy bizonylatot a pontos összegről (szavakkal kiírva).

SOHA ne írjon alá üres bizonylatot, nyugtát vagy cédulát!

Meddig és mennyit dolgozhat egy mezőgazdasági dolgozó?

Németországban az átlagos napi munkaidő 8 óra és ideiglenesen meghosszabbítható 10 órára. Két műszak között alapvetően 11 óra pihenési időt kell betartatni. A Német Szövetségi Kormány a korona-válság idejére egy átmeneti rendeletet hozott, amely szerint a munkaidő meghosszabbítható és a pihenési idő megrövidíthető. Ez vonatkozik a mezőgazdasági munkára is.

A rendelet szerint:

 • a munkaidő napi 12 órára meghosszabbítható;
 • heti 60 óra megengedett (például 5 munkanap esetében napi 12 óra);

Sürgős helyzetben a heti 60 óra túllépése is megengedett.

 • 2 műszak között a pihenési idő 9 órára rövidíthető. Ennek mégis az a féltétele, hogy a lerövidített pihenési időt 4 héten belül további szabadnapokkal vagy más pihenési idők meghosszabbításával - legalább 13 órára - kell kipótolni.
 • a munkavégzés vasárnap és munkaszüneti napokon is megengedett, de csak abban az esteben, ha munkanapokon a munka elvégzése nem lehetséges;
 • vasárnap és a munkaszüneti napokon végzett munkaért 8 héten belül - de legkésőbb 2020. július 31-ig - pótlólag pihenőnapokat kell biztositani.

A munkaidőre és a munkabérre elsősorban a munkaszerződés szerinti megállapodás érvényes. Ha rövidebb munkaidőről egyeztek meg, akkor ez érvényes. A munkáltató nem rövidítheti vagy hosszabbíthatja meg egyoldalúan a munkaidőt. Ehhez az Ön beleegyezése is szükséges. Ha Ön elutasítja a beleegyezést, akkor megtörténhet, hogy a munkáltató a munkaszerződésének megváltoztatására irányuló felbontást („Änderungskündigung”) ad ki. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató Önnek felmond, de ezzel egyidejűleg egy új foglalkoztatási lehetőséget kínál fel. Ebben az esetben, kérjen segítséget az ingyenes információs telefonszámon vagy egy tanácsadói irodától.

Mi számít munkaidőnek a mezőgazdaságban?

A munkaidő kezdete onnantól számít, amint megérkezett a földekre és megkezdi a munkát. A munkaközi szünet nem számít bele a munkaidőbe.

Ha napi 6-9 órát dolgozik, akkor - 6 munkaóra után - 30 perc munkaközi szünetre jogosult. 

Ha napi 9 óránál többet dolgozik, akkor 45 perc munkaközi szünetre jogosult.

A szünet nem számít munkaidőnek és nem lesz fizetve.

Munkaidőnek számít viszont az az idő, mialatt az egyik munkahelyszínről a másikra ér, tehát ez fizetve lesz.

Mi a túlóra és hogyan lesz kifizetve?

A munkáltató elrendelheti a túlórát, ha ez a munkaszerződésben pontosan meg van határozva. Mégis figyelembe kell venni, hogy a munkaidő nem lehet több napi 12 óránál.

A túlórákat alapvetően ki kell fizetni. A szabadnapokkal történő kiegyenlítés csak úgy megengedett, ha erről a munkaszerződésben megegyeztek.

Mit tegyen, ha felmondták a munkaszerződését?

A felmondás alapvetően írásban történik, tehát papíron és a munkáltató személyes aláírásával. Ha Ön kíván felmondani, akkor Önnek kell a munkáltatónak címzett felmondási levelet aláírni.

A felmondási levél bizonyos felmondási határidőkhöz kötött. Ha a munkaviszony kevesebb, mint 3 hónapja áll fenn, akkor ez a határidő nagyon rövid lehet. A munkáltató felmondhat Önnek nyomos indokkal határidő nélkül, azaz azonnali hatállyal.

Ha a munkáltató mond fel, akkor Önnek nem kell aláírni a felmondási levelet.

Abban az esetben, ha a felmondását megkapja, kérjen segítséget az ingyenes információs telefonszámon vagy egy tanácsadói irodától.

Lehetséges, hogy a felmondás nem jogerős, mert a munkáltató hibázott.

Szóbeli felmondás vagy egy SMS-ben, WhatsApp-en, Viber-en és e-mailben történő felmondás, illetve scannelt vagy fénymásolt aláírással, nem jogerős.

Egy szóbeli felmondás mindig érvénytelen! Annak érdekében, hogy a munkabérre való jogosultságát megtartsa, közölje a munkáltatójával, hogy Ön dolgozni akar és munkaképes is. Tánácsos egy munkatárs jelenléte, aki erről tanúskodni tud, vagy közölje ezt a munkáltatóval mobiltelefonos üzenetvaltón keresztül.

FIGYELEM!

Egy szóbeli felmondás is, illetve egy SMS-ben, WhatsApp-en, Viber-en vagy e-mailben történő felmondás jogerőssé válhat, ha Ön nem védekezik ez ellen. Ha írásban vagy szóban megkapta a felmondást és tovább szeretne dolgozni, kérjen segítséget az ingyenes információs telefonszámon vagy egy tanácsadói irodától.

További információkat a felmondásról itt olvashat: https://www.fair-arbeiten.eu/hu/article/157.kündigung.html

Mennyi vonható le a munkabérből szállásért és ellátásért?

Ha a munkáltató szállást és ellátást biztosit és ennek a költségeit a munkabérből vonja le, úgy kell feltüntetni ezt a bérpapíron, hogy érthető legyen.

Fontos tudni:

Ha a munkáltató szállást és ellátást biztosít és ennek költségeit a munkabérből vonja le, akkor figyelni kell arra, hogy Önnek elegendő összeg maradjon a megélhetésre. Ezt a minimum összeget (ún. „Pfändungsgrenze“) nem szabad alul lépni. Ennek az összegnek a magassága attól függ, hogy Ön hány személy (házastárs, gyermekek stb.) eltartására köteles.

1. példa: Ön egyedülálló és nincsenek gyermekei. A nettó jövedelme nem eshet 1.179,99 € alá a levonások miatt.

2. példa: Ön házas, két gyermeke van, tehát három személy eltartására köteles. A nettó jövedelme nem eshet 2.119,99 € alá a levonások miatt. A munkáltató csak akkor vonhatja le a szállás és az ellátás költségeit, ha a nettó jövedelme a levonások után is, nem kevesebb, mint 2.119,99 € marad.

2020-ban az ellátásért a következő összegek vonhatóak le a bérből:

Egy hónapra számolva: reggeliért 54,00 €, ebédért 102,00 € és vacsoráért 102,00 €. Ezeket összeadva: maximum 258,00 € egy hónapra.

Egy napra számolva: reggeliért 1,80 €, ebédért 3,40 € és vacsoráért 3,40 €. Ezeket összeadva: maximum 8,60 € egy napra.

A szállásért maximum 235,00 € vonható le egy hónapra, ha ön egy szobában egyedül van elszállásolva. Ha 2 személy van egy szobában 141 €; illetve 3 személy esetében 117,50 €; valamint több, mint 3 személy esetében 94 € vonható le egy hónapra.

Ha az ellátást és a szállást nem a munkáltató, hanem más személy vagy vállalat biztosítja, akkor Önnek kapni kell egy bérleti - vagy szolgáltatási szerződést, amelyet Önnek alá kell írni. Ha nem kapott ilyenfajta szerződést, kérdezzen mindenképpen utána, hogy mennyi összeggel lesz a szezon végén a szállásért és az ellátásért elszámolva.

Ha az ellátás és a szállás nem felel meg a megállapodásnak, készítsen fotókat! Ezek vita esetén bizonyítékként szolgálnak.

Milyen óvintézkedéseket kell betartani a munkavégzés helyszínén és a szállásokon a koronavírus miatt?[2]

A Német Szövetségi Kormány szigorú szabályokat hozott a koronavírus miatt, melyeket a mezőgazdasági munkáltatóknak be kell tartani. A szabályozás azt a célt szolgálja, hogy a munkavállalókat óvja a koronavírustól – érkezéskor, a szállásokon, munka közben -, valamint az ellátáskor a szállásokon.

Az előírások gyakorlati megvalósulásáért a tartományok felelnek.

További információkért az Ön régiójára vonatkozó hatályos előírásokkal kapcsolatban forduljon az illetékes egészségügyi hatósághoz. Ennek elérhetőségét a Robert Koch Intézet oldalán találja: https://tools.rki.de/plztool

Egyebekben a koronavírus elleni Általános óvintézkedések érvényesülnek:

https://www.svlfg.de/corona-saisonarbeit

Védőfelszerelés, munkaeszközök és ivóvíz

Minden munkaeszközt és védőfelszerelést a munkáltatónak kell biztositani ingyen. Ide tartozik a munkavégzéshez megfelelő védőkesztyű, valamint védelem a nap és az eső ellen. Ezenkívül a nagy hőségben végzett munka ideje alatt elegendő ivóvíz biztosítandó.

Ügyeljen arra az első bérelszámoláskor, hogy ezekért semmilyen költséget ne vonjanak le a béréből.

 

Amennyiben Önnél koronavírust diagnosztizáltak

Ha koronavírussal fertőzött, akkor azonnal értesítse a munkáltatót a munkaképtelenségéről. A betegség várható időtartamát egy munkaképtelenségről szóló igazolással kell a munkáltató felé igazolnia, melyet az orvos állít ki.

A vírus terjedésének csökkentése érdekében, tájékoztassa a munkáltatót és a kollégáit is a fertőzésről.

Ha karanténba helyezik, a munkáltató tovább fizeti a munkabért. Ebben az esetben a munkáltató az államtól költségterítést kérhet.

Csatlakozzon egy szakszervezethez!

Javasoljuk: Legyen szakszervezeti tag Németországban az első munkanapjától kezdve!

A mezőgazdasági dolgozók az “IG Bauen-Agrar-Umwelt“ (IG BAU) szakszervezethez csatlakozhatnak egy évre. A tagság a tagsági díj fizetésétől kezdve egy évre szól és 12 hónap elteltével fejeződik be - felmondás nélkül -, ha nem kívánja meghosszabbítani.

Az éves tagdíj 145,30 Euro. Vitás esetekben támogatást kap a szakszervezettől, például a munkabér kifizetésének követelésében vagy egy jogszerűtlen felmondás elleni védekezésben.

Bővebb tájékoztatás: https://igbau.de/Binaries/Binary13927/Faltblatt-Wanderarbeiter-innen-UNGARISCH.pdf

Ha Ön a hazájában már egy szakszervezet tagja, kérdezzen az illetékes német szakszervezetnél utána, hogy milyen lehetősége van meglevő tagsága elismerésére.

További kérdésekkel kapcsolatban érdeklődjön az ingyenes információs telefonszámon vagy egy tanácsadói irodánál.

Linkek

Tájékoztatás a munkajogról:

Koronavírus – Információk és linkek több nyelven:

Információk a Német Szakszervezeti Szövetségtől (DGB)

Információk a Szövetségi Egészségügyi Minisztériumtól (német, angol, orosz, török)

Információk a jelenlegi fejleményekről világszerte és Németország számára (német)

[1] Forrás: www.agriworker.eu

[2] https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/arbeitszeitverordnung-fragen-und-antworten.pdf?__blob=publicationFile&v=3