Fontos információk házi ápolásban dolgozók részére

Ön németországi magánháztartásban dolgozik bejárónőként/gondozónőként/24 órás ápolónőként, vagy azt tervezi, hogy hamarosan munkát vállal ezen a területen?

Itt megtalálja a válaszokat azokra a leggyakoribb kérdésekre, amelyeket a tanácsadó központokban tesznek fel a bejárónőként/gondozónőként/24 órás ápolónőként dolgozók.

További hasznos információkat arra vonatkozóan, hogyan védekezhet a munkahelyen felmerülő problémák esetében, weboldalunkon talál, a www.fair-arbeiten.eu alatt, a „Gyakori problémák” rovatban.

 

Tanácsadás, kontaktszemélyek

 

Kihez fordulhatok, ha Németországban a munkahelyen problémáim támadnak?

Hasznos információk és tanácsok a munkahelyen felmerülő gyakori problémákkal kapcsolatban:
https://www.fair-arbeiten.eu/hu/

Ha a Németországban vállalt munkával kapcsolatban kérdései, problémái támadnak, az alábbi tanácsadó központokhoz fordulhat:

A Fair Mobilitás tanácsadó központjai:

https://www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen

Más szervezetek tanácsadó központjai, szövetségi tartományok szerint felsorolva:

http://www.faire-mobilitaet.de/-/sVg

 

Szakszervezetek:

http://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/gewerkschaften-im-dgb

https://www.verdi.de

 

A Fair European Labour Mobility projekt magyarországi tanácsadó központja

Bábel Balázs

nemzetközi titkár

international@vasasok.hu

(+36) 70 455-5698

Dr. Kiss Bettina Boglárka

jogi szakértő

kiss.bettina@vasasok.hu

(+36) 70 523-9409

 

 

Munkanélküli ellátás

 

Mikor vagyok Németországban jogosult munkanélküli ellátásra?

Ön az I-es kategóriájú munkanélküli ellátásra akkor jogosult, ha Németországban társadalombiztosítás-köteles foglalkoztatásban dolgozott, és kellő ideig fizetett munkanélküli-biztosítási járulékot, azaz a legutóbbi 30 hónap alatt legalább 12 hónapig (bizonyos körülmények között eltérő feltételek lehetnek érvényesek). Itt az Európai Unió (EU) valamelyik tagországában vagy Svájcban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinban töltött járulékköteles szolgálati időket is elismerik. Ezekben az esetekben feltétel azonban, hogy az érintett a munkanélküliség bejelentését közvetlenül megelőző időben Németországban társadalombiztosítás-köteles foglalkoztatásban dolgozott.

A járulékpótló időket (katonai szolgálat, anyaság, gyermeknevelés, táppénz, valamint önkéntes ifjúsági vagy szövetségi szolgálat ideje) ugyancsak beszámítják.

 

Az I-es kategóriájú munkanélküli ellátást személyesen kell kérelmeznie a Szövetségi Munkaügyi Hivatalnál (Bundesagentur für Arbeit).

 

Rövidebb vagy társadalombiztosítás-mentes foglalkoztatás esetén a II-es kategóriájú munkanélküli ellátást kell kérelmezni a munkaügyi központban (Jobcenter).

 

Munkabalesetek

 

Mit kell tennem, amikor munkabaleset ért?

Németországban a munkáltatói felelősségbiztosítási társaságon keresztül minden munkavállaló biztosítva van a munkavégzés alatt, munkába vagy onnan haza tartva bekövetkező baleset esetében. A munkáltató köteles a foglalkoztatottakat a munkafelvétel időpontjában bejelenteni a balesetbiztosítónál.

Ha Ön munkavégzés alatt balesetet szenvedett, akkor közölje kezelőorvosával, hogy a baleset és a sérülés a munkahelyen történt. Ha nem beszél elég jól németül, kérje a kórházban olyan személy segítségét, aki beszéli az Ön nyelvét. Ha az orvos megállapította, hogy Ön a baleset következtében munkaképtelen, és orvosi igazolást állított ki, Ön jogosult sérülése után baleseti táppénzt  igényelni az illetékes munkáltatói felelősségbiztosítási társaságnál (Berufsgenossenschaft).

Önálló vállalkozóként lehetősége van arra, hogy a munkáltatói felelősségbiztosítási szövetség önkéntes tagjaként, azaz a törvényi balesetbiztosítás keretében biztosítást kössön és/vagy egy magánbiztosítónál kössön balesetbiztosítást.

 

Munkaszerződés

 

Mire kell ügyelnem a munkaszerződésemben?

2022. június 23-án a Bundestag új törvényt (bizonyítási jogról szóló törvény/Nachweisgesetz) fogadott el az átláthatóbb és kiszámíthatóbb munkafeltételekről. Ez 2022. augusztus 1-jén lépett hatályba. Ezentúl a munkáltatóknak a munkába álláskor írásban kell tájékoztatniuk a munkavállalókat a munkaszerződésük tartalmának nagyobb részéről.

A munkáltató legkésőbb a munkaviszony első napján köteles írásban tájékoztatni a következő szerződési feltételekről:

 • a szerződő felek neve és címe,
 • a díjazás összetétele és összege, beleértve a túlórapótlékot, egyéb pótlékokat, a juttatásokat, a prémiumokat és a külön kifizetéseket, valamint a díjazás egyéb összetevőit, amelyek mindegyikét külön-külön kell feltüntetni, úgy ahogy azok esedékességét, valamint a kifizetés módját,
 • a megállapodás szerinti munkaidő, a megállapodás szerinti szünetek és pihenőidők, valamint megállapodás szerinti műszakos munka esetén a műszakrendszer, a műszakritmus és a műszakváltás feltételei

A következő információkat legkésőbb a hetedik munkanapon kell megadni:

 • a munkaviszony kezdetének időpontja,
 • határozott idejű munkaviszony esetén: a munkaviszony végének időpontja vagy előrelátható időtartama,
 • a munkavégzés helye, vagy ha a munkavállaló nem csak egy adott munkahelyen fog dolgozni, annak feltüntetése, hogy a munkavállaló több helyen is foglalkoztatható, vagy szabadon megválaszthatja a munkavégzés helyét,
 • a munkavállaló által elvégzendő munka rövid jellemzése vagy leírása,
 • megállapodás esetén a próbaidő időtartama,
 • a részmunkaidős és határozott idejű munkaviszonyról szóló törvény 12. §-a szerinti készenléti jellegű munka esetében

a) megállapodás arról, hogy a munkavállaló a munkáját a munkaterhelésnek megfelelően végzi,

b) a minimálisan fizetendő óraszámot,

c) a munkavégzésre meghatározott, referencianapokban és referenciaórákban meghatározott időkeretet;

d) azt az időszakot, amelyen belül a munkáltatónak előre be kell jelentenie a munkaidő helyét,

 • megállapodás esetén a túlóra elrendelésének lehetősége és annak feltételei

 

Végül a következő információkat is írásban kell megadni legkésőbb a munka megkezdését követő egy hónapon belül:

 • az éves szabadság időtartama,
 • a munkáltató által biztosított képzésre való jogosultság,
 • ha a munkáltató a munkavállalónak foglalkoztatói nyugdíjat ígér egy nyugdíjszolgáltatón keresztül, a szolgáltató nevét és címét; az igazolási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha a nyugdíjszolgáltató köteles ezt az információt megadni,
 • a munkáltató és a munkavállaló által a munkaviszony megszüntetése során követendő eljárást, legalább az írásbeli formakényszert és a munkaviszony megszüntetésének határidejét, valamint a felmondási védelem iránti kereset benyújtásának határidejét; a felmondási védelemről szóló törvény 7. §-át kell alkalmazni a felmondási védelem iránti kereset benyújtására nyitva álló határidő nem megfelelő bizonyítása esetén is,
 • általános hivatkozás a munkaviszonyra vonatkozó kollektív szerződésekre, üzemi vagy szolgálati megállapodásokra, valamint az egyházi munkáltatók munkafeltételeit az egyházi jog alapján meghatározó egyenlő képviseleti bizottságok szabályzataira.

Ha nem kapott szerződést, vagy az abban szereplő információk hiányosak, kérjük, olvassa el a bizonyítási jogról szóló törvényt, és vegye fel velünk a kapcsolatot.

Fordítson különös figyelmet a következő pontokra:

 • Az Ön munkaszerződése előírhatja, hogy Önnek, mint munkavállalónak, bizonyos kötbért  (Vertragsstrafe) kell fizetnie a munkáltatójának, ha például alapos ok nélkül, a felmondási idő betartása nélkül hagyja el a munkahelyét.
 • Szabályozza-e a munkaszerződés elévülési időket (Ausschlussfristen)? Az elévülési idő azt jelenti, hogy egy bizonyos határidő lejárta után bizonyos fizetési igények az Ön részéről a munkáltatóval szemben vagy a munkáltató részéről Önnel szemben megszűnnek. Ahhoz, hogy ne veszítse el a bérkövetelését, azt a munkaszerződésben megállapított határidőn belül igényelnie a munkáltatótól.

Fontos tudni:

Ne írjon alá szerződést, ha nem ért meg mindent, amit az szabályoz. Az a körülmény, hogy nem tud németül, nem védi meg Önt a negatív következményektől!

 

Feladatok

 

Mi tartozik a feladataim közé, ha bejárónőként/gondozónőként/24 órás ápolónőként dolgozom?
Mit kell tennem, mit nem szabad tennem?

Ha Ön bejárónőként/gondozónőként/24 órás ápolónőként dolgozik, az ápolásra szoruló személynek segíthet háztartási munkákban, de ezenfelül kizárólag az alapgondozás teendőit végezheti el.

Ide többek között az alábbiak tartoznak:

 • mosdatás
 • zuhanyoztatás
 • fürdőkádban való fürdetés
 • a szájüreg ápolása
 • hajfésülés
 • borotválás
 • az ételek aprítása, segítségnyújtás az étel elfogyasztásában
 • felöltöztetés, levetkőztetés
 • segítségnyújtás a felkeléshez, felálláshoz
 • járás, lépcsőnközlekedés

 

Fontos tudni:

Az orvosi gondozásba és ápolásba tartozó tevékenységet – ilyen a kötözés cseréje, oltás beadása, gyógyszer beadása – nem szabad végeznie.

 

Foglalkoztatási viszony és társadalombiztosítás

 

Milyen jellegű szerződések szokásosak az otthoni gondozásban/24 órás ápolásban? Melyik szerződésmodell esetén van társadalombiztosításom és egészségbiztosításom?

Különböző fajtájú munkaszerződések léteznek Németországban bejárónőként/gondozónőként/24 órás ápolónőként dolgozók részére. Közös vonás mindezen szerződésekben, hogy az Ön státusza munkavállaló, így a munkavállalókra vonatkozó törvényi előírások Önre is érvényesek. Nem számít, hogy részmunkaidős vagy teljes munkaidős szerződéssel rendelkezik.

a) A szerződés közvetlenül Ön és a gondozásra, ápolásra szoruló személy, illetve annak képviselője között jött létre?
-> Ebben az esetben a gondozásra, ápolásra szoruló személy, illetve annak képviselője az Ön munkáltatója

b) A szerződés Ön és hivatásos, orvosi és gondozási, ápolási szolgáltatásokat kínáló intézmény (pl. gondozó-ápolószolgálat) között jött létre?

-> Ebben az esetben az ápolást kínáló intézmény az Ön munkáltatója

c) A szerződés Ön és (általában Magyarországon működő) kiküldő vállalkozás között jött létre?

-> Ebben az esetben a Magyarországon működő kiküldő vállalkozás az Ön munkáltatója.

Ha a munkaszerződés Önt németországi munkavégzésre kiküldő magyar vállalkozással jött létre, akkor a társadalombiztosítási járulékokat Magyarországon kell fizetni. Így Ön ebben az esetben nem fizet német társadalombiztosítási járulékot, annak ellenére, hogy Németországban dolgozik.

Minden más esetben Ön Németországban fizet biztosítási járulékot.

 

Fontos tudni:

Ha Ön minijobban dolgozik (felső jövedelemhatár: 520 €), akkor a szokásos részmunkaidős vagy teljes foglalkoztatású munkaviszonnyal szemben a nyugdíjbiztosítási járulékon kívül más társadalombiztosítási járulékot nem fizet. Ez kihat az egészségbiztosításra, valamint a munkanélküli ellátásra.

Ezek kivételével Önre is érvényes minden munkavállalóra vonatkozó törvényi szabályozás, ilyen a fizetett szabadság és a betegség idején történő bér-továbbfolyósítás.

 

A midijobok viszont olyan munkaviszonyok, amelyek a minijob és a rendszeres foglalkoztatás között helyezkednek el, ahol a havi bruttó bér 520,1 euró és 2000 euró között mozog. A midijobok társadalombiztosítási járulékkötelesek. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalók és a munkáltatók is fizetnek járulékot az egészség- és hosszú távú ápolásbiztosításra, valamint a munkanélküli- és nyugdíjbiztosításra. A midijobosok esetében azonban a járulékok a rendes alkalmazottakhoz képest jelentősen csökkennek.

Más a helyzet,  ha Ön egyéni vállalkozóként tevékenykedik. Ilyenkor

a) kiküldő vállalkozással (pl. ügynökséggel) kötött szolgáltatási szerződést vagy

b) ápolási szerződést kötött egy gondozóval vagy annak képviselőjével, és esetleg megbízási szerződést egy ügynökséggel.

 

Az önálló vállalkozók alapvetően saját maguk felelősek a biztosításukért, például a foglalkozási és betegségekkel kapcsolatos kockázatok, valamint az öregségi nyugdíjbiztosítások ellen.

Kérdése van a szerződésével kapcsolatban? Forduljon valamelyik tanácsadó központhoz. A https://www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen alatt megtalálja a tanácsadó központok jegyzékét.

 

Erőszak

 

Mit tehetek, ha a gondozásra, ápolásra szoruló személy velem szemben lelki vagy fizikai erőszakot követ el?

Ha Ön lelki vagy fizikai erőszak áldozata lett, minél előbb forduljon a rendőrséghez, és tegyen feljelentést (telefonszám: 110, akkor is hívható, ha a mobiltelefon kártyája üres). Ezenkívül ajánlatos a munkáltatóját vagy megrendelőjét is tájékoztatni az esetről.

Ezzel párhuzamosan helyi vagy országosan működő áldozat-tanácsadó központhoz is fordulhat. Ezen tanácsadó központok áttekintését itt találja.

A 08000 116 016-os számon a nap 24 órájában, sőt, hétvégén és ünnepnapon is – tehát az év 365 napján – elérhető a „Gewalt gegen Frauen” („Erőszak nők ellen“) elnevezésű segélykérő telefon.

A segélykérő telefon hívása ingyenes. A tanácsadás akkor is igénybe vehető, ha a mobiltelefon kártyája üres. A telefonos tanácsadást 17 nyelven kínálják:
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/beratung-in-17-sprachen.html

 

Betegség/munkaképtelenség

 

Mit kell tennem, ha megbetegedtem? Munkabért kapok akkor is, ha kiírt az orvos?

Betegség esetén a bér továbbfolyósítása csak munkavállalóknak jár.

Ha betegsége miatt nem tud dolgozni, azonnal orvoshoz kell mennie kivizsgálásra. Ő megállapítja az Ön munkaképtelenségét, és kiállítja a munkaképtelenségről szóló igazolást. 2023. január 1-től a korábbi betegségi bejelentés a kötelező egészségbiztosítással rendelkezők számára digitális. Az orvosi rendelők mostantól közvetlenül a kötelező egészségbiztosítási pénztáraknak jelentik a keresőképtelenséget. A munkáltatók a keresőképtelenségről kiállított igazolást elektronikusan kérik le a kötelező egészségbiztosítási pénztáraktól.

Továbbra is azonnal értesítenie kell a munkáltatóját, hogy megbetegedett és nem tud munkába állni. Ha nem tud dolgozni, legfeljebb 6 hétig jogosult a munkáltató által fizetett bér folytatására. Ha a munkaképtelensége 6 hétnél tovább tart, akkor a német egészségbiztosítási pénztártól kap táppénzt.  

Kérjük, vegye figyelembe:

Ha Ön egyéni vállalkozóként dolgozik, betegség esetén nem kap a megbízótól bért/táppénzt. Ha Önt a származási országának munkáltatója küldte ki Németországba, akkor az Ön keresőképtelenségének időtartamára a származási ország szabályai érvényesek.

 

Felmondás

 

Mire kell ügyelnem, ha fel akarok mondani?

Munkaszerződését írásban, levélben (e-mail, WhatsApp vagy fax nem elegendő!) kell felmondania. A felmondást  kézzel alá kell írnia!  Feltétlenül ügyeljen arra, hogy a munkaszerződésben rögzített felmondási időt betartsa.

Annak érdekében, hogy szükség esetén kézbesítési igazolás legyen a kezében, célszerű másolatot készíteni a felmondólevélről, és azt megőrizni, az eredetit pedig ajánlott levéllel elküldeni. A felmondólevél személyes átadása esetén kérje, hogy annak átvételét nyugtázzák.

Mit tehetek, ha a család azonnali hatállyal kitesz az utcára?

Ilyen esetben ajánlatos haladéktalanul a munkáltatójához vagy megbízójához fordulnia. Ő köteles támogatást nyújtani Önnek.

Ha a munkáltatója vagy megbízója nem érhető el, más Németországban működő olyan szervezetekhez fordulhat, amelyek szükséghelyzetben segítséget nyújtanak. Ide tartoznak a pályaudvarokon tevékenykedő vagy katolikus missziók, népkonyhák és a magyar diplomáciai képviseletek.

Még akkor is, ha Ön egyéni vállalkozó vagy vállalkozó, azonnal értesítenie kell az ügynökségét, és segítséget kell kérnie.

 

Munkabér

 

Mint magánháztartásban bejárónőként/gondozónőként/24 órás ápolónőként dolgozónak nekem milyen bér jár?

Házi gondozóként Ön jogosult a törvényben előírt, jelenleg (2024-tól) legalább 12,41 eurós (bruttó) minimálbérre. Ezt a bért minden ledolgozott órára ki kell fizetni. Legkésőbb a legfelsőbb munkaügyi bíróság (BAG) 2021.06.24-i ítélete (ügyszám: 5 AZR 505/20) óta egyértelmű, hogy az ügyeleti idő is munkaidőnek minősül, és Önnek erre az időre is legalább a minimálbér jár.

A bíróság az ügyeletet úgy határozta meg, hogy az az idő, amely alatt a munkavállaló nem dönthet szabadon az idő felhasználásáról, hanem a munkáltató által meghatározott helyen kell rendelkezésre állnia, hogy saját kezdeményezésére vagy kérésre megkezdhesse a munkát. Ide tartozik a munkáltató által kezdeményezett rendelkezésre állás is, amely alatt a munkavállalónak a munkahelyén vagy a munkáltató által kijelölt helyen kell tartózkodnia, és nem dönthet szabadon az időszak felhasználásáról, azaz nem rendelkezik sem szünettel, sem szabadidővel.

Ezért javasoljuk a munkaidő dokumentálását. Ezért a lehető legrészletesebben írja le mind a munkaidőt, mind az elvégzett tevékenységeket és azok időtartamát, pl. reggeli elkészítése, reggeli elfogyasztása, reggeli utáni rendrakás, tévénézés, hangos olvasás, a lakás rendbetétele, séta stb.

Ezt a munkaidő-naptárt sablonként használhatja a munkaidő feljegyzéséhez: http://www.faire-mobilitaet.de/-/Nic

Ha Ön orvosi és ápolási szolgáltatásokat nyújtó hivatásos ellátó intézményben (pl. ápolási szolgálat) dolgozik, akkor jelenleg a következő minimál órabérre jogosult

 • 13,90 euró (bruttó), ha Ön szakképzetlen ápolási asszisztens (2023.12.01-től: 14,15 euró).
 • 14,90 euró (bruttó), ha Ön szakképzett asszisztens (2023.12.01-től: 15,25 euró).
 • 17,65 euró (bruttó), ha Ön szakképzett ápoló (2023.12.01-től: 18,25 euró).

Ha egyéni vállalkozóként dolgozik, nem jár Önnek a törvényes minimálbér. Ilyen esetben a javadalmazását Önnek kell kialkudnia.

Fontos tudni:

A lakóhelye helyett ideiglenesen Németországba történő kiküldetés esetén felmerülő költségeket a származási ország munkáltatójának kell viselnie a kiküldő állam szabályainak megfelelően. Ezek közé tartoznak: szállás, utazási költségek, tartózkodási költségek. Ha Ön e költségek fedezésére juttatást kap, az a kiküldetési törvény szerint nem része a munkabérének. Az ilyen juttatások ezért nem vonhatók le az Ön béréből.

 

Éjszakai munkavégzés

 

Mikor megengedett az éjszakai munkavégzés? Mennyi bér jár az éjszakai munkavégzésért?

A 2015. december 9-én hozott, 10 AZR 423/14. ügyszámú ítéletében Németország legmagasabb fokú munkaügyi bírósága, a Szövetségi Munkaügyi Bíróság úgy döntött, hogy – hacsak kollektív szerződés eltérő szabályozást nem ír elő – éjszakai munkát végző munkavállalóknak a munkaidőről szóló német törvény (ArbZG) 6. §-ának 5. bekezdése szerint az éjszakai munkavégzés után megfelelő pótlék, vagy pedig megfelelő számú szabadnap jár. Rendszerint a bruttó órabérre 25 százalékos pótlék, illetve a 23.00 és 6.00 óra között ledolgozott éjszakai munkaórák után megfelelő számú szabadnap jár. Tartós éjszakai munkavégzés esetén az Önnek járó pótlék rendszerint 30 százalékra emelkedik.

Fontos tudni:

Ha egyéni vállalkozóként dolgozik, nem jár Önnek az éjszakai pótlék.

Ugyanakkor az Ön munkaviszonyának pontosabb felülvizsgálata során kiderülhet, hogy valójában munkavállalóként dolgozik, nem pedig egyéni vállalkozóként, és ily módon a munkavállalók védelmét szolgáló jogok Önre is érvényesek! További információkért forduljon valamelyik tanácsadó központhoz.

 

 Magyarország németországi nagykövetsége és főkonzulátusai

 

Magyarország Nagykövetsége

Botschaft von Ungarn

Unter den Linden 76, D–10117 Berlin

Tel: +49 (0) 30 203 100
Fax: +49 (0) 30 394 1385 oder +49 (0) 30 229 1666

Ügyeleti telefon:

hétfő-csütörtök: 16:30-tól
pénteken 14:00 órától és hétvégén:+36 80 36 80 36

E-mail: consulate.ber@mfa.gov.hu

https://berlin.mfa.gov.hu/deu

 

Magyarország nagykövetségének regionális képviseletei

 

Düsseldorfi Főkonzulátus

Konzuli kerület: Észak-Rajna-Vesztfália és Hessen

Generalkonsulat von Ungarn in Düsseldorf

Adersstrasse 12-14, D–40215 Düsseldorf

Telefon: +49 211 3021690

Fax: +49 211 3021691

https://dusseldorf.mfa.gov.hu/

 

Müncheni Főkonzulátus

Konzuli kerület: Bajor Szabadállam

Generalkonsulat von Ungarn in München

Mauerkircherstrasse 1A, D–81679 München

Telefon: +49-89-962-280-0

Fax: +49 299 62280240

E-mail: konsulat-muenchen@mfa.gov.hu

https://munchen.mfa.gov.hu/

Segélyhívás: + 36 80 368036 (ez a szám csak az ügyfélfogadási időn kívül hívható – baleset, haláleset és kiskorúak eltűnése esetén).

WhatsApp: + 36 30 3636111

Viber: + 36 30 3636555

(főleg szöveges üzenetek fogadására)

 

Stuttgarti Főkonzulátus

Konzuli kerület: Baden-Württemberg, Rajna-vidék-Pfalz, Saarvidék

Generalkonsulat von Ungarn in Stuttgart

Christophstr. 7 (2. Stockwerk), D–70178 Stuttgart

Telefon: +49 711 72 69 630

E-mail: mission.stu@mfa.gov.hu

Segélyhívás: magyar állampolgárok konzuli ügyeinek intézésére: +36 80 368036

https://stuttgart.mfa.gov.hu/

 

Jogok

 

Milyen jogok illetnek meg engem, ha az otthoni gondozásban, ápolásban bejárónőként/gondozónőként/24 órás ápolónőként dolgozom?

Ha függő foglalkoztatási viszonyban – tehát nem egyéni vállalkozóként – dolgozik, bejárónőként/gondozónőként/24 órás ápolónőként az alábbi jogai vannak:

 • olyan órabér, amely megfelel az aktuális minimálbérnek; tehát bruttó 12 eurónak (2023-as állapot). Ez a készenléti időére is jár.
 • 8 órás munkanap, amely átmenetileg akár 10 óráig meghosszabbítható, azzal a feltétellel, hogy 6 hónapos időtartam alatt nem lépik túl a napi 8 órás átlagot
 • munkaszünet, mégpedig, 30 perc, ha a napi munkaidő 6-9 óra, 45 perc, ha a napi munkaidő meghaladja a 9 órát
 •  legalább egy szabadnap
 •  legalább 11 órás, megszakítás nélküli pihenőidő
 • az alábbi fizetett szabadság: legalább, 20 munkanap 5 napos munkahét esetén vagy, 24 munkanap 6 napos munkahét esetén
 • Bér-továbbfolyósítás betegség esetén:

Ha Ön egy mini-jobban dolgozik (max. 520 €), akkor a munkavállalókra vonatkozó valamennyi jogszabályi rendelkezés vonatkozik Önre, mint például a fizetett szabadságra való jogosultság és a bérfizetés folytatása betegség esetén.

A normál részmunkaidős vagy teljes munkaidős állástól eltérően azonban Ön nem fizet társadalombiztosítási járulékot, kivéve a nyugdíjbiztosítási járulékot. Ez érinti az egészségbiztosítást és a munkanélküli ellátásra való jogosultságot.

Ezek a jogok nem illetik meg Önt, ha egyéni vállalkozó, tehát ha szolgáltatási vagy gondozási, ápolási szerződéssel dolgozik.

 

Nyugdíj

 

Mikortól jár nekem Németországban nyugdíj?

Csak akkor van nyugdíjjogosultsága, ha többek között Ön elegendő nyugdíjra jogosító szolgálati idővel rendelkezik, vagyis megfelel a várakozási idő követelményének. Ez várakozási idő jelenleg 5 év.

A várakozási idő követelményének teljesülése az alábbiak előfeltétele:

 • nyugdíj folyósítása a nyugdíjkorhatár elérése után
 • nyugdíj folyósítása részleges vagy teljes keresőképtelenség esetén
 • hozzátartozói nyugdíj folyósítása

Az 5 éves szolgálati időbe azokat a naptári hónapokat számítják bele, amelyek után Ön járulékokat fizetett vagy úgynevezett járulékpótló időket szerzett.

A Német Nyugdíjbiztosító évente többször is rendez úgynevezett „Nemzetközi tanácsadó napokat Magyarország részére“. Előzetes időpont-egyeztetés után ott magyar nyelvű információkat kaphat. Az időpontok áttekintése itt található:

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SiteGlobals/Forms/BeratertageSuche/DRV/Beratertagesuche_Formular.html?queryResultId=null&pageNo=0

Nyugdíjvárományaival kapcsolatos, német nyelvű egyéni tanácsadást a Német Nyugdíjbiztosító valamelyik szervizközpontjában kaphat: https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Navigation/5_Services/01_kontakt_und_beratung/02_beratung/01_beratung_vor_ort/01_servicezentren_beratungsstellen_node.html

 

Közvetítő ügynökség

 

Közvetítő ügynökség választásánál mire kell ügyelnem?

Ha Ön magyar kiküldő vállalkozás részére dolgozik, ajánlatos először ellenőrizni, hogy a vállalkozás be van-e jegyezve a magyar országos cégjegyzékbe.

https://www.e-cegjegyzek.hu/

Ezenkívül nézze meg, hogy a vállalkozásnak/a közvetítő ügynökségnek van-e saját weblapja, amelyen meg vannak adva a cég székhelyének, tulajdonosainak címe és kapcsolatfelvételi adatai – telefonszám, illetve e-mail cím.

 

Étkezés/szállás

 

Köteles a munkáltató étkezést biztosítani?

Ha Önt munkavállalóként foglalkoztatják a gondozásra, ápolásra szoruló személy háztartásában, és a munkáltatója biztosítja a szállást és az étkezést, akkor ezekre a mindenkori érvényes társadalombiztosítási díjakról szóló rendeletben előírt mértékig járulékköteles munkabérként tekintettel kell lenni, és megfelelően ki kell mutatni a bérelszámolásban.

A munkáltatója bizonyos összeget számíthat fel Önnek ezért. Ezeket az összegeket (nem pénzbeli javadalmazási értékek) a törvény határozza meg, és évente emelkedhetnek. Jelenleg (2023-tól) az étkezésért fizetendő havi összeg 288 euró, amelyből 60 euró a reggeli, 114 euró az ebéd és 114 euró a vacsora.

A munkáltató háztartásában lévő szobáért a munkáltató 225,25 eurót számíthat fel. A pontos listát itt találja: https://lohn-info.de/sachbezugswerte_2023.html.