Witamy!

Witamy!

Polska i Niemcy mają 450 kilometrów wspólnej granicy. Od wejścia Polski do Wspólnoty Europejskiej kontakty między obydwoma krajami stale się zacieśniają. W 2011 roku zasada pełnej swobody przepływu pracowników/pracownic zaczęła obowiązywać także wobec obywateli/obywatelek polskich. W związku z tym masz prawo wykonywać w Niemczech wybraną przez siebie pracę. To pozytywna tendencja, którą my, czyli Niemieckie Zrzeszenie Związków Zawodowych (DGB) i nasze związki członkowskie, przyjmujemy z wielkim zadowoleniem. Wiele Polek i Polaków wykorzystuje nowe możliwości i podejmuje pracę w innych krajach, między innymi w Niemczech.

Wiemy, że nawiązano wiele stosunków pracy, które nie stwarzają żadnych problemów. Otrzymujemy jednak także wciąż sygnały o przypadkach, w których Polacy/Polki zatrudnieni/zatrudnione w Niemczech muszą pracować w złych warunkach i są wyzyskiwani/ wyzyskiwane. Jako niemieckie związki zawodowe działamy na rzecz dobrej pracy dla wszystkich zatrudnionych – miejscowych i przyjezdnych. Ludzie, którzy dopiero przyjeżdżają do Niemiec, często nie znają swoich praw i możliwości działania. Wiele osób bardzo słabo mówi po niemiecku i nie wie, do kogo się zwrócić w przypadku problemów związanych z pracą. Jeżeli planujesz podjęcie pracy w Niemczech, ta broszura pomoże Ci się zorientować wstępnie w sytuacji. Zawiera wskazówki dotyczące przygotowań, najważniejszych spraw do załatwienia na miejscu oraz placówek, do których można się zwrócić z prośbą o pomoc. Ponadto zdecydowanie polecamy wstąpienie do jednego z członkowskich związków zawodowych DGB. Związek może Ci zaoferować ochronę i wsparcie, jeżeli będziesz mieć problemy na rynku pracy. Jako zrzeszenie współpracujemy także z niemieckim rządem na rzecz lepszej ochrony wszystkich zatrudnionych. Związki członkowskie DGB mają strukturę branżową. O tym, jaki związek zawodowy jest odpowiedni dla Ciebie, możesz się dowiedzieć w biurach związkowych oraz poradniach „Faire Mobilität“ – ich adresy znajdziesz w końcowej części broszury.

 

Anja Piel,

Członkini Zarządu Federalnego Niemieckiego Zrzeszenia Związków Zawodowych DGB