Witamy!

Witamy!

Polska i Niemcy mają 450 kilometrów wspólnej granicy. Od wejścia Polski do Wspólnoty Europejskiej kontakty między obu krajami stale się zacieśniają. W 2011 roku zasada pełnej swobody przepływu pracowników/pracownic zaczęła obowiązywać także wobec obywateli/obywatelek polskich. W związku z tym masz prawo wykonywać w Niemczech wybraną przez siebie pracę. To pozytywna tendencja, którą my, czyli Niemiecka Konfederacja Związków Zawodowych (DGB) i nasze związki członkowskie, przyjmujemy z wielkim zadowoleniem. Wiele Polek i Polaków wykorzystuje nowe możliwości i podejmuje pracę w innych krajach, między innymi w Niemczech. Wraz z Polakami/Polkami, którzy/które już wcześniej osiedlili/osiedliły się tutaj i znaleźli/znalazły zatrudnienie, osoby z Polski stanowią teraz na naszym rynku drugą co do wielkości grupę zagranicznych pracowników oraz pracownic.

Wiemy, że nawiązano wiele stosunków pracy, które nie stwarzają żadnych problemów. Otrzymujemy jednak także wciąż sygnały o przypadkach, w których Polacy/Polki zatrudnieni/zatrudnione w Niemczech muszą pracować

w złych warunkach i są wyzyskiwani/wyzyskiwane. Jako niemieckie związki zawodowe działamy na rzecz dobrej pracy dla wszystkich zatrudnionych – miejscowych i przyjezdnych. Ludzie, którzy dopiero przyjeżdżają do Niemiec, często nie znają swoich praw i możliwości działania. Wielu bardzo słabo mówi po niemiecku i nie wie, do kogo się zwrócić w przypadku problemów związanych z pracą. 

Jeżeli planujesz podjęcie pracy w Niemczech, ta broszura pomoże Ci się zorientować wstępnie w sytuacji. Zawiera wskazówki dotyczące przygotowań, najważniejszych spraw do załatwienia na miejscu oraz placówek, do których można się zwrócić z prośbą o pomoc.

Ponadto zdecydowanie polecamy wstąpienie do jednego z członkowskich związków zawodowych DGB. Związek może Ci zaoferować ochronę i wsparcie, jeżeli będziesz mieć problemy na rynku pracy. Jako Konfederacja współpracujemy także z niemieckim rządem na rzecz lepszej ochrony wszystkich zatrudnionych.

Jeżeli jesteś już członkiem polskiego związku zawodowego, dowiedz się, czy ma on umowę o współpracy z partnerskim związkiem w Niemczech, i jaka ewentualnie z tego tytułu przysługuje Ci ochrona.

Związki członkowskie DGB mają strukturę branżową.

O tym, jaki związek zawodowy jest odpowiedni dla Ciebie, możesz się dowiedzieć w biurach związkowych oraz poradniach projektu „Faire Mobilität“ – ich adresy znajdziesz w końcowej części broszury.

 

Annelie Buntenbach

Członkini Zarządu Federalnego Niemieckiej Konfederacji Związków Zawodowych DGB