Szukanie pracy

Poszukiwanie pracy za granicą jest możliwe jeszcze z Polski poprzez sieć EURES. Sprawdź w urzędzie pracy oferty niemieckich pracodawców i dowiedz się, kto jest Twoim doradcą EURES lub poszukaj ogłoszeń na stronach internetowych zawierających oferty pracy z całej Europy:  ec.europa.eu/eures  

Można też szukać pracy już po przyjeździe do Niemiec. Należy mieć ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą można uzyskać przed wyjazdem do Niemiec w NFZ. Po okazaniu karty możesz bezpłatnie korzystać z porad lekarskich oraz leczenia szpitalnego w Niemczech. Pamiętaj jednak, że karta nie zapewnia bezpłatnego dostępu do wszystkich świadczeń, a jedynie pomoc w nagłych przypadkach i niecierpiące zwłoki zabiegi. Decydujący o nich lekarze mogą w praktyce interpretować to określenie bardzo różnie.

 

Ważne: Być może nie od razu uda się znaleźć pracę w Niemczech, dlatego trzeba mieć zapewnione mieszkanie i pieniądze na utrzymanie do momentu podjęcia pracy.

 

Jeżeli w Polsce jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie pracy i pobierasz zasiłek dla bezrobotnych, to po wyjeździe do Niemiec możesz przez określony czas zachować prawo do świadczeń. W tym celu należy:

  • być zarejestrowanym w urzędzie pracy od przynajmniej 4 tygodni,
  • złożyć wniosek o wydanie formularza U2 (kiedyś E 303) w odpowiednim urzędzie pracy,
  • i najpóźniej w ciągu 7 dni od wyjazdu z Polski zgłosić się w urzędzie pracy (Agentur für Arbeit) w Niemczech i przedstawić formularz U2. Należy pozostać do dyspozycji urzędu pracy, który będzie pośredniczył w przekazywaniu ofert pracy.

Jeżeli te wymogi zostaną spełnione, polski urząd pracy będzie Ci przelewał na rachunek bankowy zasiłek dla bezrobotnych przez 3 miesiące. W niektórych przypadkach możliwe jest przedłużenie okresu wypłat zasiłku do maksymalnie 6 miesięcy.

 

Ważne: Wiele osób poszukujących pracy traci prawo do zasiłku dla bezrobotnych, ponieważ nie zna wyżej wymienionych regulacji i opuszcza Polskę bez uprzedniego zgłoszenia się do urzędu pracy albo rejestruje się w niemieckim urzędzie pracy za późno. Jeszcze przed wyjazdem dowiedz się w urzędzie pracy, jakie masz prawa!

 

Jeżeli chcesz zostać w Niemczech dłużej niż 6 miesięcy w celu poszukiwania pracy, musisz być w stanie udowodnić, że

  • w dalszym ciągu starasz się o pracę,
  • i że masz uzasadnioną perspektywę zatrudnienia.

 

Aby udowodnić, że faktycznie szukasz pracy, zachowuj wszystkie oferty i podania o pracę, o którą się dotychczas ubiegałeś/ubiegałaś lub o którą właśnie się starasz. Zbieraj również odpowiedzi pracodawców!

 

grudzień 2015