Szukanie pracy

Poszukiwanie pracy możesz rozpocząć jeszcze w Polsce.

Przykładowo umożliwia to sieć EURES. Dowiedz się, kto jest Twoim doradcą EURES. Sprawdź w urzędzie pracy oferty niemieckich pracodawców czy też szukaj ogłoszeń na stronach internetowych zawierających oferty pracy z całej Europy: www.ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Ważne! Pamiętaj, że być może nie od razu uda Ci się znaleźć pracę w Niemczech. Dlatego też zatroszcz się o mieszkanie i pieniądze na utrzymanie się aż do momentu podjęcia pracy.

Jeżeli jesteś w Polsce osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy i pobierasz zasiłek dla bezrobotnych, to po wyjeździe do Niemiec możesz przez określony czas zachować prawo do świadczeń.

W tym celu należy:

  • być zarejestrowanym w polskim urzędzie pracy od przynajmniej 4 tygodni,
  • złożyć wniosek o wydanie formularza U2 (kiedyś E 303) we właściwym polskim urzędzie pracy,
  • najpóźniej w ciągu 7 dni od wyjazdu z Polski powinieneś zgłosić się do odpowiedniego niemieckiego Federalnego Urzędu Pracy (Bundesagentur für Arbeit) i przedstawić otrzymany formularz U2. Następnie musisz pozostać do dyspozycji urzędu pracy, który będzie pośredniczył w przekazywaniu ofert pracy.

Jeżeli te wymogi zostaną spełnione, polski urząd pracy będzie przelewał na Twój rachunek bankowy zasiłek dla bezrobotnych przez okres 3 miesięcy. W niektórych przypadkach możliwe jest przedłużenie okresu wypłat zasiłku do maksymalnie 6 miesięcy.

Wskazówka! Wiele osób poszukujących pracy traci prawo do zasiłku dla bezrobotnych, ponieważ nie zna wyżej wymienionych regulacji i opuszcza Polskę bez uprzedniego zgłoszenia się do urzędu pracy albo rejestruje się w niemieckim urzędzie pracy za późno. Jeszcze przed wyjazdem dowiedz się w urzędzie pracy, jakie masz prawa!

Jeżeli chcesz zostać w Niemczech dłużej niż 6 miesięcy w celu poszukiwania pracy, musisz być w stanie udowodnić, że

  • w dalszym ciągu starasz się o pracę,
  • masz uzasadnioną perspektywę zatrudnienia.

Aby udowodnić, że faktycznie szukasz pracy, zachowuj wszystkie oferty i podania o pracę, o które się dotychczas ubiegałeś lub o którą właśnie się starasz. Zbieraj również odpowiedzi od pracodawców, również te odmowne!

Więcej informacji na temat rozpoczęcia pracy w Niemczech możesz uzyskać w Centralnym Urzędzie Pośrednictwa Pracy z Zagranicą w Niemczech (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung, ZAV):

 

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)

Villemombler Str. 76

53123 Bonn

Niemcy

Tel: +49 228 713 1313

Fax.: +49 228 713 1111

E-Mail: zav@arbeitsagentur.de

E-Mail: make-it-in-germany@arbeitsagentur.de

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/startseite

 

 

 

Dezember 2021