Ogólne informacje dotyczące pobytu na terenie Niemiec

Z reguły wszyscy polscy obywatele mają prawo wjazdu i pobytu na terytorium Niemiec. Jako obywatel Unii Europejskiej nie musisz starać się o wizę czy pozwolenie na pobyt stały na terenie Niemiec.

Przy pobycie do trzech miesięcy na terenie Niemiec możesz legitymować się tylko ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Dzieci muszą posiadać własny paszport lub dowód osobisty. Inne dowody tożsamości nie upoważniają do przekraczania granicy.

Jeśli planujesz zostać w Niemczech dłużej niż 3 miesiące, musisz posiadać status osoby poszukującej pracy, pracownika lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

W przypadku przebywania na terytorium Niemiec ponad 6 miesięcy, musisz być w
stanie udowodnić, że wciąż poszukujesz pracy lub masz uzasadnioną perspektywę zatrudnienia.

Niezależnie od swojej sytuacji na rynku pracy należy pamiętać o przestrzeganiu
obowiązku meldunkowego. Zameldowanie obowiązuje każdego mieszkańca, który ukończył 16 rok życia niezależnie od narodowości i musi nastąpić w ciągu 14 dni od wprowadzenia się do mieszkania w Urzędzie Meldunkowym (Bürgeramt lub Einwohnermeldeamt).

Do uzyskania meldunku wymagany jest:

  • wypełniony formularz meldunkowy (Anmeldeformular)
  • ważny paszport (lub dowód osobisty)
  • potwierdzenie daty wprowadzenia się (np. zaświadczenie od osoby wynajmującej (Wohnungsgeberbescheinigung) bądź umowa najmu)

Uwaga! Pracodawca nie jest zobowiązany do zameldowania pracownika w Urzędzie Meldunkowym. Zadanie to bezpośrednio należy do obowiązków pracownika!

Więcej przydatnych informacji można znaleźć na stronie internetowej Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce:

https://polen.diplo.de/Vertretung/polen/pl/Startseite.html


Wskazówka! Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są aktywni zawodowo, mogą przebywać na terenie Niemiec nieograniczoną ilość czasu, o ile posiadają wystarczającą ilość środków finansowych potrzebnych do utrzymania, a także ubezpieczenie zdrowotne.

Dezember 2021