Ogólne informacje o niemieckim rynku pracy

Wszyscy obywatele polscy i obywatelki polskie mają prawo wjazdu i pobytu na terytorium Niemiec. Niepotrzebne są więc ani wiza, ani pozwolenie na pobyt.

Na pobyt do 3 miesięcy wystarczy ważny dowód osobisty lub paszport.

Jeżeli zostajesz w Niemczech dłużej niż 3 miesiące, musisz mieć status osoby poszukującej pracy, pracownika/ pracownicy lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Jeżeli chcesz przebywać na terytorium Niemiec ponad 6 miesięcy, musisz być w stanie udowodnić, że:

  • wciąż poszukujesz pracy
  • i masz uzasadnioną perspektywę zatrudnienia.

Niezależnie od Twojej sytuacji na rynku pracy, musisz pamiętać, że w Niemczech trzeba przestrzegać obowiązku meldunkowego. Osoby przebywające na terenie Niemiec lub wprowadzające się do mieszkania w Niemczech na dopełnienie formalności meldunkowych w urzędzie mają zazwyczaj 7 dni.

Więcej przydatnych informacji można znaleźć na stronie internetowej Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce:

www.polen.diplo.de/ (> praca/studia/polityka społeczna > praca/kształcenie/ zawodowe/studia w Niemczech)

 

Wskazówka: Obywatele oraz obywatelki państw Unii Europejskiej, którzy/które nie są aktywni/aktywne zawodowo, mogą przebywać na terenie Niemiec nieograniczoną ilość czasu, o ile posiadają wystarczającą ilość środków finansowych potrzebnych do utrzymania, a także ubezpiecznie zdrowotne.

 

grudzień 2015