Zatrudnienie na próbę

Może się zdarzyć, że pracodawca zażąda od Ciebie przepracowania kilku dni na próbę, zanim podejmie decyzję, czy dostaniesz umowę o pracę. Jest to normalna i dozwolona praktyka, ale:

 

Uwaga: Nie masz obowiązku podejmowania pracy na próbę bez wynagrodzenia!  Jeżeli wykonujesz już na polecenie pracodawcy czynności należące do zakresu przyszłej pracy, musisz otrzymać za to wynagrodzenie.

 

Taka praca na próbę nie może trwać dłużej niż tydzień.

 

grudzień 2015