Gdy zachorujesz

Jeżeli przepracowałeś/przepracowałaś u jednego pracodawcy dłużej niż cztery tygodnie, w razie choroby przysługuje Ci pełne wynagrodzenie przez sześć tygodni. Warunkiem jest przedłożenie pracodawcy zwolnienia lekarskiego.

Ważne: Musisz niezwłocznie powiadomić pracodawcę o swojej niezdolności do pracy i przewidywanym okresie tej niezdolności. Jeżeli trwa ona dłużej niż trzy dni kalendarzowe, należy przedłożyć pracodawcy zwolnienie lekarskie – najpóźniej w dniu roboczym następującym po trzecim dniu tej niezdolności.

Pracodawca może jednak – bez podawania powodów – zażądać okazania zwolnienia już wcześniej, nawet od pierwszego dnia choroby. 

Uwaga: Przestrzegaj tych terminów. Opóźnienie w dostarczeniu zwolnienia może być powodem wypowiedzenia.

 

grudzień 2015