Urlop

Kwestię Twojego urlopu reguluje umowa o pracę. Nie może on być krótszy od ustawowego rocznego minimum. Przysługuje Ci co najmniej:

  • 20 dni urlopu, jeżeli pracujesz pięć dni w tygodniu lub
  • 24 dni urlopu, jeżeli pracujesz sześć dni w tygodniu.

Wniosek o urlop musisz złożyć u swojego pracodawcy, a pracodawca może ten wniosek zaakceptować albo odrzucić. Najlepiej złożyć wniosek pisemnie i zachować jego kopię.

Coroczny urlop należy zwykle wykorzystać w obrębie danego roku kalendarzowego. W określonych przypadkach jest możliwe przeniesienie urlopu na następny rok.

Wtedy zaległy urlop należy wziąć najpóźniej do 31 marca następnego roku. W takim przypadku do końca roku może być potrzebne przez pracodawcę wydane pisemne potwierdzenie przeniesienia niewykorzystanego urlopu. Inaczej Twój urlop może przepaść.

Ważne: Masz prawo do pełnego urlopu, jeżeli Twój stosunek pracy ustaje w drugim półroczu a Ty byłeś/ byłaś przez przynajmniej 6 miesięcy zatrudniony/ zatrudniona!

 

Przykład: Rozpoczynasz pracę 1 stycznia 2016 roku u pracodawcy X. Z dniem 1 sierpnia 2016 roku stosunek pracy ustaje – z inicjatywy pracodawcy albo Twojej. Z upływem czerwca masz prawo do pełnej liczby dni corocznego urlopu, jeżeli go wcześniej w tym roku nie brałeś/brałaś.

Jeżeli stosunek pracy ustaje, a Ty nie wykorzystałeś/ wykorzystałaś urlopu, to pracodawca musi Ci za niego zapłacić.

Uwaga: Także tutaj obowiązują terminy! Często bardzo krótkie (np. 3-miesięczne). Szybko skontaktuj się z poradnią albo swoim związkiem zawodowym i zasięgnij informacji!

 

grudzień 2015