Urlop wypoczynkowy

W Niemczech każdemu pracownikowi przysługuje zasłużony urlop wypoczynkowy.

Kwestie urlopu powinny zostać uregulowane w Twojej umowie o pracę bądź układzie zbiorowym pracy. Minimalna ilość dni urlopowych jest określona w federalnej ustawie o urlopach (Bundesurlaubsgesetz). Wymiar urlopu nie może być krótszy od ustawowego wymiaru urlopu, który wynosi:

  • 20 dni urlopu, jeżeli pracujesz pięć dni w tygodniu
  • 24 dni urlopu, jeżeli pracujesz sześć dni w tygodniu

Wyższy wymiar urlopu często jest uzgadniany w umowach o pracę, układach zbiorowych czy porozumieniach zakładowych.

Wniosek o urlop należy złożyć u swojego pracodawcy. Taki wniosek najlepiej jest złożyć pisemnie i zachować jego kopię.

Pracodawca może go zaakceptować bądź też odrzucić. Pracodawca jednak nie może odwołać zatwierdzonego urlopu wypoczynkowego. Po zatwierdzeniu urlopu przez pracodawcę, jest on związany swoją zgodą i nie może jej odwołać. Wyjątek od tej zasady jest możliwy tylko w absolutnie nagłym przypadku, tj. w przypadku nieprzewidzianego zdarzenia bądź zaistnienia ważnego powodu operacyjnego w zakładzie

Coroczny urlop zwykle należy wykorzystać w obrębie danego roku kalendarzowego. Istnieje również możliwość przeniesienia niewykorzystanego urlopu na następny rok, jeżeli jego wykorzystanie zostało uniemożliwione np. z powodu choroby pracownika. W takiej sytuacji zaległy urlop należy wykorzystać do 31 marca następującego roku. W przypadku niewykorzystania urlopu do tego dnia, przepada on bezpowrotnie, jeżeli pracodawca nie upomni pracownika w formie pisemnej o obowiązku wykorzystania urlopu w danym roku kalendarzowym.

Prawo do przeniesienia niewykorzystanego urlopu na kolejny rok może wynikać z umowy o pracę bądź obowiązującego układu zbiorowego pracy (Tarifvertrag). W takim przypadku najbezpieczniej będzie przed końcem roku przenieść w formie pisemnej niewykorzystany urlop.

Czy wiesz, że masz prawo do pełnego urlopu, jeżeli Twój stosunek pracy ustaje w drugim półroczu a Ty byłeś przez przynajmniej 6 miesięcy zatrudniony?

Przykład: Rozpoczynasz pracę 1 stycznia 2021 roku u pracodawcy X. Z dniem 1 sierpnia 2021 roku stosunek pracy ustaje – z inicjatywy pracodawcy albo Twojej. Z upływem czerwca masz prawo do pełnej liczby dni corocznego urlopu, jeżeli go wcześniej nie wybrałeś w bieżącym roku.

Jeżeli stosunek pracy ustaje, a Ty nie wykorzystałeś urlopu, to pracodawca musi Ci za niego zapłacić.

Uwaga! Także w przypadku wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop obowiązują terminy! Z reguły są one bardzo krótkie.

Skontaktuj się z ze swoim związkiem zawodowym lub poradnią Faire Mobilität i zasięgnij więcej informacji!

 

 

 

grudzień 2021