Ubezpieczenie emerytalne

Pracodawca zgłasza Cię do ubezpieczenia emerytalnego. Dostajesz numer ubezpieczenia społecznego, który trzeba starannie przechowywać. Zachowujesz ten sam numer także po zmianie pracodawcy.

Niektórzy pracodawcy odmawiają wypłaty wynagrodzenia argumentując, że pracownik/pracownica nie przedstawił/ przedstawiła swojego numeru ubezpieczenia społecznego. Nie jest to żaden powód! To pracodawca ma obowiązek zgłoszenia Cię do ubezpieczenia emerytalnego. Jeżeli tego nie zrobi, skontaktuj się z poradnią albo ze swoim związkiem zawodowym.

Musisz zbierać całą dokumentację swojego niemieckiego ubezpieczenia emerytalnego i starannie ją przechowywać aż do powrotu do Polski. Potem będziesz ją mógł/mogła  okazać polskiemu ubezpieczycielowi (np. ZUS-owi).  To ważne, ponieważ okres pracy w Niemczech i odprowadzone tam składki uwzględnia się w Polsce przy wyliczaniu okresów składkowych.

Możesz się też skontaktować bezpośrednio z infolinią niemieckiego ubezpieczenia emerytalnego (Deutsche Rentenversicherung): 0800 1000 4800 (w Niemczech).

 

Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalno-Rentowe

 

grudzień 2015