Ubezpieczenie zdrowotne

Zasadniczo to pracownik samodzielnie wybiera kasę ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech. Kiedy osoba dowie się już, kto jest pracodawcą, wtedy należy złożyć wniosek o przyjęcie do jednej z takich kas. Jeszcze przed rozpoczęciem pracy pracodawca może zapytać przyszłego pracownika, którą kasę chorych wybiera. Pracodawca może zgłosić pracownika do wskazanej przez niego kasy chorych, jednak nie należy to do jego głównych obowiązków.

Następnie jako członek kasy chorych dostanie się pocztą swój numer ubezpieczenia zdrowotnego. Od razu po otrzymaniu tego numeru można korzystać z opieki zdrowotnej. Około czterech tygodni później otrzyma się kartę ubezpieczeniową, którą należy mieć przy sobie podczas wizyt u lekarza.

Niektóre kasy ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech wymagają – w celu potwierdzenia dotychczasowych (polskich) okresów ubezpieczenia – przedłożenia elektronicznego dokumentu SED 040 albo SED 041 (Е 104). W takiej sytuacji należy skontaktować się ze swoim regionalnym oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Uwaga! W przypadku planowanego powrotu do Polski na stałe należy pamiętać o wypowiedzeniu umowy członkostwa w swojej kasie ubezpieczenia zdrowotnego, aby uniknąć samodzielnego płacenia naliczanych składek. Umowa taka nie wygasa automatycznie po wyrejestrowaniu Cię z tego ubezpieczenia przez pracodawcę, tylko ulega przekształceniu w umowę kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli w porę nie wypowiesz umowy, może Cię to sporo kosztować!

 

grudzień 2021