Wynagrodzenie

W Niemczech obowiązuje zasada: nie ma pracy bez wynagrodzenia!

Ważne: Nawet jeżeli nie masz żadnych poświadczeń zatrudnienia ani umowy o pracę, Twój pracodawca powinien Ci wypłacić wynagrodzenie za wykonaną pracę. Nie daj się ani zastraszyć pracodawcy, ani zmusić do pracy bez zapłaty! Masz prawo do wynagrodzenia za pracę!

Wynagrodzenie jest zwykle przelewane na Twoje konto. Możesz je otworzyć w każdym banku – będziesz potrzebować kopii dowodu osobistego/paszportu i dokumentu poświadczającego zameldowanie. Także w kontaktach z bankiem obowiązuje zasada: jeżeli czegoś nie rozumiesz, nie podpisuj!  

Pracodawca musi Ci wręczyć co miesiąc rozliczenie wynagrodzenia. W rozliczeniu tym będzie wyszczególnione, ile zarobiłeś/zarobiłaś oraz jakie kwoty potrącono na składki ubezpieczeniowe i podatki. Podatek od wynagrodzeń pracodawca odprowadza bezpośrednio do urzędu skarbowego.

W Niemczech obowiązują płace minimalne, więc pracodawca nie może zapłacić Ci mniej niż wynosi dolny limit.

1. Istnieje ustawowa płaca minimalna w wysokości 9,82 euro brutto za godzinę pracy (2022).

Odrębne regulacje stosuje się tylko wobec młodzieży do lat 18, wybranych praktykantów/praktykantek, osób uczących się zawodu i długotrwale bezrobotnych.

Dodatkowe informacje znajdziesz tutaj:              

 www.dgb.de > Dossier > Mindestlohn > Hintergrund > Informationen auf Polnisch

  • W wielu branżach obowiązuje płaca minimalna zgodna z branżowymi układami zbiorowymi pracy (taryfowymi) – wyższa niż minimalna płaca ustawowa.

Do takich sektorów zaliczają się m.in. budownictwo (bez prac wykończeniowych), sprzątanie obiektów, elektroinstalatorstwo i usługi pielęgnacyjne. W kilku innych branżach taryfowe stawki minimalne płacone na mocy układów zbiorowych są z kolei niższe niż 9,19 euro brutto. Te branże to rolnictwo i leśnictwo, ogrodnictwo, praca tymczasowa (we wschodnich landach i Berlinie), branża tekstylna i odzieżowa (we wschodnich landach i Berlinie) oraz usługi pralnicze dla klientów instytucjonalnych (we wschodnich landach i Berlinie). Od 1 stycznia 2022 roku minimalna płaca taryfowa będzie musiała wynosić we wszystkich branżach co najmniej 9,82 euro brutto za godzinę.

  • Ponadto istnieją taryfowe płace minimalne, płacone przez konkretnych pracodawców określonym grupom pracowników.

Najlepiej zapytaj w odpowiednim branżowym związku zawodowym lub poradni, jaka płaca minimalna obowiązuje w Twoim przypadku.

Ważne: Często pracodawca uzależnia Twoje wynagrodzenie od wykonania określonych norm pracy. Nie zawsze jest to dozwolone – daj swoją umowę o pracę do przejrzenia właściwemu związkowi zawodowemu lub poradni! Pracodawcy nie wolno w takich przypadkach zapłacić Ci stawki poniżej obowiązującej płacy minimalnej!

Przykład: Gdy sprzątasz pokoje hotelowe, pracodawca ustala często liczbę pokoi do sprzątnięcia w ciągu godziny. Pracodawcy nie wolno redukować Twojej stawki godzinowej do poziomu niższego niż wynikający z płacy minimalnej. Zawsze zapisuj przepracowane godziny i zabezpieczaj dowody swojej pracy! Pracodawca musi Ci zapłacić za każdą przepracowaną godzinę, niezależnie od liczby sprzątniętych przez Ciebie pokoi.

 

Gdy pracodawca nie płaci:

Pracodawca musi co miesiąc wypłacać Ci wynagrodzenie. Jeżeli zorientujesz się, że Twój pracodawca nie wypłaca na czas wynagrodzenia, najlepiej skontaktuj się natychmiast ze swoim związkiem zawodowym albo poradnią. Wezwij ponadto pisemnie swojego pracodawcę do wypłaty zaległego wynagrodzenia. W piśmie podaj liczbę nieopłaconych godzin pracy, kwotę zaległości oraz numer konta i dwutygodniowy termin płatności. Nie daj się zwodzić i zawsze zapisuj przepracowane godziny. Rób zdjęcia swojej pracy i miejsca pracy. Zbierz jak najwięcej informacji o swoim pracodawcy. Im więcej informacji i dowodów będziesz mieć, tym większe są szanse, że odzyskasz pieniądze.

W wielu branżach (np. budownictwie, usługach porządkowych, w przemyśle spożywczym) jest tak, że Twój pracodawca otrzymuje zlecenie od innej firmy, tzw. Generalnego wykonawcy (np. hotelu, w którym sprząta firma Twojego pracodawcy). W łańcuchu zleceń między generalnym wykonawcą a Twoim pracodawcą mogą występować dodatkowo inni podwykonawcy. Zbieraj informacje i dowody związane z działalnością generalnego wykonawcy i wszystkich podwykonawców: jeżeli Twój bezpośredni pracodawca nie wypłaci Ci wynagrodzenia, w Niemczech masz prawo żądać zapłaty od generalnego wykonawcy albo każdej firmy, która we wspomnianej hierarchii zleceń jest umiejscowiona powyżej Twojego pracodawcy.

Ważne: Nie zwlekaj! We wszystkich przypadkach dochodzenia roszczeń płacowych wobec pracodawcy lub przed sądem obowiązują nieprzekraczalne terminy. Po ich upływie stracisz możliwość odzyskania wynagrodzenia.

Terminy te są wymienione w umowie o pracę lub układzie zbiorowym pracy odnoszącym się do danego stosunku pracy. Także w tym przypadku radzimy: skontaktuj się ze swoim związkiem zawodowym albo lokalną poradnią i zasięgnij informacji. Termin w przypadku ustawowej płacy minimalnej wynosi trzy lata – przez taki okres możesz dochodzić roszczeń z tytułu swojego wynagrodzenia.

Pracodawca musi co miesiąc wypłacać Ci wynagrodzenie.

Jeżeli nie otrzymasz wynagrodzenia przez dłużej niż dwa miesiące, możesz przestać pracować – aż do wypłaty zaległego wynagrodzenia przez pracodawcę. Musisz jednak pisemnie powiadomić pracodawcę, że przestajesz wykonywać pracę, ponieważ za nią nie zapłacił. Zanim jednak podejmiesz tego typu kroki, skontaktuj się koniecznie ze swoim związkiem zawodowym albo poradnią!

 

styzceń 2019