Umowa o pracę

Tak jak w Polsce, także w Niemczech otrzymujesz z reguły, po nawiązaniu stosunku pracy, umowę o pracę w formie pisemnej. Przepisy zobowiązują Twojego pracodawcę do wręczenia Ci takiej umowy najpóźniej w ciągu miesiąca od rozpoczęcia przez Ciebie pracy. W umowie o pracę muszą się znaleźć następujące dane:

  • nazwa i adres pracodawcy oraz dane pracownika/ pracownicy
  • początek i okres zatrudnienia
  • rodzaj wykonywanych czynności i opis zadań
  • miejsce wykonywania pracy
  • wysokość wynagrodzenia (najczęściej płacy brutto)
  • czas pracy
  • urlop (informacje w dalszej części poradnika)
  • okresy wypowiedzenia stosunku pracy
  • wskazówki dotyczące obowiązujących układów zbiorowych oraz innych porozumień znajdujących zastosowanie do danego stosunku pracy.

 

grudzień 2015