Praca w Niemczech

Znajdziesz tu przydatne informacje o pracy w Niemczech. Jeżeli masz jakieś pytania w związku ze swoim stosunkiem pracy, koniecznie zasięgnij informacji w jednej z poradni. Tylko jeżeli poznasz swoje prawa, będziesz mógł/mogła ich skutecznie dochodzić!

Warto zastanowić się nad członkostwem w jednym z ośmiu związków zawodowych, wchodzących w skład Niemieckiej Konfederacji Związków Zawodowych (DGB). Związki zawodowe są w Niemczech zorganizowane branżowo.

W DGB lub jednej z poradni dowiesz się, który związek działa w Twojej branży. Wysokość składki członkowskiej oblicza się na podstawie miesięcznego wynagrodzenia brutto i wynosi z reguły 1%. Bezrobotni na zasiłku płacą obniżone składki. Związki zawodowe wszechstronnie wspierają swoich/ swoje członków/członkinie i po trzymiesięcznym okresie członkostwa oferują bezpłatną pomoc prawną we wszystkich sporach związanych z pracą. W przypadku innych problemów, np. z ubezpieczeniem społecznym – członkowie/członkinie związku korzystają także nieodpłatnie z dodatkowej ochrony prawnej w sprawach socjalnych. Jeżeli jesteś członkiem/członkinią polskiego związku zawodowego, będzie to pomocne także w Niemczech. Okaż polską legitymację członkowską przy wstępowaniu do niemieckiego związku.

 

grudzień 2015