Pracujesz jako kierowca dla niemieckiego pracodawcy?

Pomożemy Ci wyegzekwować Twoje prawa pracownicze!

Twoje prawa!

Kiedy jeździsz w Niemczech przysługuje Ci ustawowa płaca minimalna. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy Twój pracodawca jest z Niemiec czy z zagranicy:

 

Pracodawca musi uzasadnić wszelkie potrącenia, których dokonuje z Twojego wynagrodzenia. Zwróć się do nas, gdy jakaś część Twojego wynagrodzenia zostaje potrącona.

Warto wystąpić z roszczeniem o wynagrodzenie za pracę z mocą wsteczną. Jeżeli nie otrzymywałeś płacy minimalnej, możesz jej dochodzić nawet za okres ostatnich trzech lat. Warunkiem tego jest dobrze udokumentowany Twój czas pracy.

Przysługuje mi dieta? Jeśli tak: w jakiej wysokości?

Zalecamy Ci zawarcie z pracodawcą pisemnego porozumienia w sprawie wysokości diet. Niemieccy pracodawcy nie muszą, ale mogą oprócz wynagrodzenia wypłacać nieopodatkowane diety i ryczałt za nocleg. Podczas pokonywania trasy w Niemczech obowiązują następujące kwoty:

14 € za dzień, w którym jesteś w drodze dłużej niż 8h;
28 € za dzień, w którym jesteś w drodze przez 24h;
8 € za noc, którą musisz przespać w ciężarówce.

Jeśli jesteś w trasie za granicą, niemiecki pracodawca może rozliczyć wyższe kwoty wolne od podatku.

Wskazówka: Jeśli Twój pracodawca nie wypłaca Ci diet, lub wypłaca je w niepełnej wysokości, możesz je odliczyć od zapłaconego podatku od wynagrodzenia. Przy rozliczeniach może Ci pomóc Twój związek zawodowy lub biuro doradztwa podatkowego!

* Ustawowa płaca minimalna będzie stopniowo wzrastać:
od 1 stycznia 2022 r. do 9,82 EUR/brutto za godzinę;
od 1 lipca 2022 r. do 10,45 EUR/brutto za godzinę.

Wsparcie!

W poradniach Faire Mobilität możesz uzyskać bezpłatną poradę prawną, na przykład dotyczącą następujących kwestii:

  • brak wypłaty wynagrodzenia, diet lub wynagrodzenia za nadgodziny
  • sprawdzanie wymiaru przysługującego Ci urlopu i wyegzekwowanie go
  • problemy z wynagrodzeniem za czas choroby lub ubezpieczeniem zdrowotnym
  • problemy ze świadczeniami socjalnymi lub zasiłkiem dla osób bezrobotnych

Dalsze wsparcie:

Działania związków zawodowych mają na celu zapewnienie dla wszystkich sprawiedliwego wynagrodzenia. Jest to możliwe tylko wówczas, kiedy działamy razem. Zostań członkiem związku

zawodowego, wówczas będziesz mógł coś zmienić! W Niemczech kierowcy ciężarówek są zrzeszeni w związku zawodowym ver.di. Na stronie internetowej www.verdi.de/ueber-uns/verdi-international znajdziesz informacje o członkostwie w wielu językach.

Choroba/uraz, gdy jesteś w trasie? www.docstop.eu to mobilne usługi lekarskie. Zadzwoń, aby dowiedzieć się, gdzie na swojej obecnej trasie możesz zaparkować ciężarówkę w pobliżu lekarza i jak się do niego dostać. Infolinia: 00800 03627867 (dostępna z całej UE)

UWAGA! Czy Twoja kasa chorych wydała Ci kartę EKUZ? Kartę ubezpieczeniową UE poznasz po gwiazdkach unijnych na jej odwrocie. Dzięki niej możesz się udać do lekarza na terenie całej UE.

Pakiet mobilności: Od pewnego czasu obowiązuje zakaz nocowania w kabinie podczas 45-godzinnej przerwy oraz obowiązują określone prawa umożliwiające Twój powrót do domu. Ich celem jest zapewnienie Ci odpoczynku. Twój pracodawca musi Ci go zorganizować. Ulotka organu kontrolnego BAG zawiera informacje na ten temat w wielu językach: https://www.bag.bund.de/DE/Navigation/Verkehrsaufgaben/Kontrollen/kontrollen_node.html

Dokumentuj swój czas pracy!

Abyś mógł dochodzić wypłaty niewypłaconego Ci wynagrodzenia za okres do trzech lat wstecz, ważne jest, abyś miał udokumentowaną każdą przepracowaną godzinę. Zalecamy sporządzanie osobistej dokumentacji składającej się z trzech części:

  1. Przynajmniej raz, a najlepiej dwa razy w roku dokonuj odczytu swojej karty kierowcy i zapisuj dane w formie cyfrowej (zrób to w warsztacie, u innego przewoźnika lub kup czytnik za ok. 30 EUR)!
  2. Rób zdjęcia wszystkich CMR! Znajdują się tam wszystkie dane partnerów biznesowych Twojego pracodawcy, których również możesz pociągnąć do odpowiedzialności.
  3. Za każdym razem, kiedy przekraczasz granicę państwową, zanotuj miejsce, datę i godzinę. Na tej podstawie będziesz mógł udowodnić wysokość wynagrodzenia przysługującego Ci w poszczególnych państwach.

Poza tachografem zapisuj swoje godziny pracy w kalendarzu. Odnotuj początek i koniec każdego dnia pracy oraz wszystkie przerwy.

Co należy zrobić, jeżeli pracodawca każe mi sporządzać fałszywą dokumentację lub łamać inne przepisy?

Jeśli przykładowo podczas 45-godzinnego okresu odpoczynku pracodawca każe Ci nocować w kabinie, powinieneś otrzymać potwierdzenie takiego polecenia SMS-em. Może to być później ważny dowód na to, że to pracodawca zażądał od Ciebie złamania prawa.

Przekaż informacje kolegom i wręcz im tę ulotkę. Możesz również przesłać innym osobom poniższy link do naszej platformy informacyjnej:

www.fair-arbeiten.eu

Znasz kolegów, których pracodawca ma siedzibę firmy za granicą? Im również przysługują prawa wynikające z niemieckiego ustawodawstwa i to od momentu wjechania na niemieckie drogi. Na powyższej stronie internetowej zestawiliśmy też informacje istotne dla kierowców z zagranicznymi umowami o pracę.

Wynagrodzenie przysługuje Ci za każdą przepracowaną godzinę. Które godziny są uznawane za czas pracy, a które za czas wolny?

Pracodawca musi Ci wypłacić wynagrodzenie za: czas prowadzenia pojazdu, czas wykonywania innych prac oraz czas pozostawania w dyspozycji.

Istotne jest rozróżnienie pomiędzy czasem pracy, czasem pozostawania w dyspozycji i przerwami. Zwróć uwagę na symbole na tachografie:

  1. Tachograf automatycznie rejestruje czas prowadzenia pojazdu za pomocą symbolu kółka.
  2. Rejestracji innych prac dokonuj ręcznie używając symbolu młotka. Do takich prac należą na przykład: czas załadunku (wystarczy, jeżeli nadzorujesz załadunek), tankowanie, wypełnianie dokumentów i inne czynności, a w wielu przypadkach także czas pozostawania w dyspozycji.
  3. Czas, kiedy ciężarówka stoi, a Ty musisz pozostać dostępny dla swojego pracodawcy, jest uważany za czas pozostawania w dyspozycji, który można zapisać przy użyciu dwóch różnych symboli:

a. symbolu młotka, który służy do rejestrowania czasu pozostawania w dyspozycji, jeżeli wcześniej nie wiadomo, o której godzinie się on skończy,

b. symbolu koperty, który służy do rejestrowania czasu czas pozostawania w dyspozycji, jeżeli wcześniej dokładnie wiadomo, o której godzinie się on skończy.

Za wszystkie te czasy musisz otrzymać zapłatę:

 

4. Jedynie za czas wolny od pracy pracodawca nie musi Ci płacić. Wciśnij na tachometrze symbol krzesła/łóżka tylko wówczas, gdy możesz oddalić się od ciężarówki i nie musisz być dostępny dla pracodawcy. Wszystkie wymagane przez prawo czasy przerwy i odpoczynku są czasem wolnym od pracy. Pracodawca nie może wymagać od Ciebie w czasie wolnym od pracy, abyś był dostępny lub wykonywał prace.

Stand: 02/2021