Ciężarowe na Unii Europejskiej?

Twoje prawa & nasze wsparcie

Twoje prawa!

W Niemczech obowiązuje ustawowa płaca minimalna. Od października 2022 r. wynosi ona 12 EUR/brutto za godzinę, a od 2024 r. ma wzrosnąć do 12,41 EUR/brutto, a od 2025 r. do 12,82 EUR/brutto.

Za pracę w innych krajach unijnych często przysługuje nawet wyższe wynagrodzenie. Na przykład w Holandii jest to kwota 14,65 EUR/brutto za godzinę. Stawka ta dotyczy również sytuacji, gdy podpisałeś umowę o pracę za granicą.

W większości przypadków Twój pracodawca musi zapłacić Ci wyższe wynagrodzenie minimalne w krajach, w których jeździsz na trasach międzynarodowych.

Dokładnie z tego powodu od lutego 2022 roku na każdej granicy państwowej musisz zarejestrować na tachografie fakt wjechania do innego kraju.

Nie dostajesz wynagrodzenia za pełne 13-15 godzin pracy
i czas dyspozycyjności?

Takiej sytuacji doświadcza większość kierowców. Z tego powodu zalecamy, abyś skrupulatnie dokumentował swój czas pracy. W Niemczech możesz wystąpić z roszczeniem o wypłatę niewypłaconego wynagrodzenia minimalnego za ostatnie trzy lata, musisz jednak być w stanie udowodnić wszystkie czasy pracy i czasy dyspozycyjności.

Przygotuj się! Może w przyszłym roku zmienisz firmę? Zmiana pracy jest zawsze dobrą okazją do rozliczenia się z byłym szefem!

Dokumentuj czas pracy!

Tachograf nie jest jedynie przyrządem kontrolnym – możesz go traktować jak kasę fiskalną, w której rejestrujesz przysługujące Ci wynagrodzenie!

Uwaga:

Za godziny, które zarejestrujesz pod symbolem łóżka pracodawca nie musi wypłacać wynagrodzenia.

Tylko ten czas rejestruj pod symbolem łóżka:

 • ustawowo przewidziane przerwy wynoszące 45 minut
 • dzienny czas odpoczynku trwający 9 lub 11 godzin oraz
 • tygodniowy czas odpoczynku trwający od 24 do 45 godzin
 • dni urlopu i dni chorobowe

Zazwyczaj wszystkie pozostałe godziny możesz zarejestrować pod jednym z trzech symboli, za które pracodawca musi wypłacić Ci wynagrodzenie.

Używaj symbolu koperty

Często pozostajesz do dyspozycji pracodawcy przez 13 czy 15 godzin. Dlatego oprócz czasu, kiedy prowadzisz pojazd i wykonujesz czynności w ramach innego czasu pracy, na tachografie (a więc i na karcie kierowcy) także powinieneś rejestrować czas dyspozycyjności! Za czas pozostawania do dyspozycji pracodawcy również należy Ci się zapłata.

Za każdym razem, kiedy przekraczasz granicę państwa, zarejestruj ten fakt na
tachografie. Pozwoli Ci to na udowodnienie, w którym państwie przysługuje Ci
jakie wynagrodzenie.

Załóż osobiste archiwum z dowodami!

Wykonuj zdjęcie każdego listu przewozowego (CMR) i zapisuj je!

 • Twoja karta kierowcy jest ważna przez 5 lat, a pracodawca musi ją odczytywać co 28 dni
 • chip Twojej karty może przechowywać aktywności z ostatnich 6 przepracowanych miesięcy
 • samodzielnie dokonuj odczytu danych z karty – w taki sposób, by nikt inny się nie zorientował!

Dwa razy w roku dokonuj odczytu karty kierowcy i zapisuj cyfrowe dane (w formacie .ddd lub .xlsx) na prywatnym urządzeniu (na komputerze, pendrive czy telefonie komórkowym)!

Dzięki temu będziesz miał dokumenty potwierdzające Twój czas pracy.

Gdzie i jak można dokonać odczytu karty kierowcy?

Zapytaj się o to np. innego przewoźnika, aby Twój pracodawca nie nabrał podejrzeń. Zleć zapisanie danych elektronicznych na pendrive lub poproś o wysłanie ich na Twój adres e-mail!

Najlepiej samemu kupić czytnik. Takie urządzenie możesz nabyć już za kwotę około 30 EUR! Wspierajcie się wzajemnie z Twoimi koleżankami i kolegami!

Gdy Twoja firma wywiera na Ciebie presję

Wielu kierowców opowiada o tym, że przez telefon poddawani są presji ze strony swojego pracodawcy. Po fakcie trudno udowodnić treść takich rozmów telefonicznych, ale możesz spróbować napisać wiadomość do swojej firmy, pozwalającą na „zaprotokołowanie“ takiego zdarzenia.

Kilka przykładów:

 • Właśnie przeprowadziliśmy rozmowę telefoniczną. Czy dobrze zrozumiałem, że w ten weekend mam spać w ciężarówce?

 • Właśnie przeprowadziliśmy rozmowę telefoniczną. Czy dobrze zrozumiałam, że nie mogę wziąć urlopu, jak chciałem? Kiedy znów będzie to możliwe?

 • Właśnie przeprowadziliśmy rozmowę telefoniczną. Czy dobrze zrozumiałem, że mam dziś jechać dłużej i w związku z tym podczas załadunków nie powinienem używać symbolu ⚒ ? Czy mogę alternatywnie użyć symbolu ✉ odzwierciedlającego czas dyspozycyjności?

 • Przedłożyliście mi Państwo dokument, który musiałem podpisać. Nie zrozumiałem go i nie pamiętam co w nim było napisane. Proszę o przesłanie mi jego zdjęcia w formie kopii!

Im więcej masz dowodów na to, jak pracodawca się z Tobą obchodzi, tym lepiej. Dowody są pomocne podczas kontroli i negocjacji, w sytuacjach, gdy chcesz dochodzić sądownie swojego wynagrodzenia. Zbieraj wszystkie dokumenty lub rób ich zdjęcia. Wykonuj też zdjęcia plakatów informacyjnych z obowiązującymi zasadami i instrukcjami, które zostały wywieszone w siedzibie firmy. Nie podpisuj niczego, czego nie rozumiesz.

Wsparcie!

Jeżeli zdecydujesz się dochodzić swoich praw przed niemieckim sądem pracy, możesz uzyskać wsparcie w poradniach – także wówczas, gdy umowę o pracę podpisałeś za granicą! Poradnie oferują nieodpłatną pierwszą poradę.

Zadzwoń na bezpłatną infolinię Faire Mobilität:

Język polski
0800 0005780 / doradztwo@faire-mobilitaet.de

Alternatwynie można się skontaktować ze związkiem zawodowym w Polsce: Krajowa Sekcja Transportu Drogowego
NSZZ »Solidarność«
Tadeusz Kucharski
Tel.: +48 601 616 412
Mail: biuro.kstd@solidarnosc.org.pl
Web: www.solidarnosc.org.pl/kstd/

Działania związków zawodowych mają na celu zapewnienie dla wszystkich sprawiedliwego wynagrodzenia. Jest to możliwe tylko wówczas, kiedy działamy razem. W Niemczech kierowcy ciężarówek są zrzeszeni w związku zawodowym
ver.di. Na stronie internetowej www.verdi.de/ueber-uns/verdi-international znajdziesz informacje o członkostwie w wielu językach.

Bezpośredni kontakt do naszych poradni zlokalizowanych w różnych miejscowościach znajdziesz na stronie:
www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen

 

Stand: 11/2023