Kierowca ciężarówki

Pracujesz jako kierowca ciężarówki w Niemczech?

Informacje dla zatrudnionych z zagranicy, jeżdżących (czasowo) w Niemczech jako kierowcy samochodów ciężarowych

Czy wiesz, że w Niemczech obowiązuje ustawowa płaca minimalna?

Ustawowa płaca minimalna wynosi aktualnie 9,50 € (brutto) za godzinę.*

*Ustawowa stawka minimalna jest sprawdzana co dwa lata. W 2021 roku zostanie ona prawdopodobnie ponownie podniesiona.

 

Płaca minimalna dotyczy wszystkich pracujących na terenie Niemiec. Wyższe stawki minimalne mogą wynikać z układów zbiorowych.

Wskazówka: dochodzenie roszczeń związanych z ustawową stawką minmalną jest możliwe do 4 lat wstecz.

Jestem zatrudniony w firmie zagranicznej. Czy także mam prawo do ustawowej (niemieckiej) płacy minimalnej?

Ustawowa płaca minimalna obowiązuje również w Twoim przypadku, jeżeli (czasowo) świadczysz pracę w Niemczech – niezależnie od tego, czy masz umowę o pracę z niemiecką, czy z zagraniczną firmą. Nie jest także ważne, czy ustaliłeś inne (gorsze) warunki ze swoim pracodawcą.

Za czasy wykonywania jakich czynności musi zapłacić mi pracodawca?

Także za czasy załadunku i rozładunku, tankowania, kontroli pojazdu i czynności związanych z jego utrzymaniem przysługuje Ci wynagrodzenie – co najmniej w wysokości niemieckiej minimalnej płacy ustawowej. Wyższe stawki mogą wynikać z Twojej umowy o pracę.

Dokumentuj codziennie początek, koniec i czas trwania pracy, wraz z przerwami. Zapisuj godzinę, o ktorej przekroczysz granicę dwóch krajów, przejechane kursy i ew. nazwiska osób, z którymi pracowałeś.

Czy przysługuje mi dieta (Spesen)?

W Niemczech nie masz ustawowo zagwarantowanego prawa do wypłaty diety. Kwestia ta może być jednak inaczej uregulowana w Twojej umowie o pracę lub w obowiązującym dla Ciebe układzie zbiorowym. Sprawdź pod tym kątem dokładnie swoją umowę o pracę!

Czy znasz przepisy dotyczące czasu jazdy i odpoczynku?

Jako kierowca masz obowiązek przestrzegania ustawowych przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku.

Ważne: nigdy nie pozwalaj na fałszowanie danych ze swojej karty kierowcy!

Jeżeli nie będziesz przestrzegać czasu jazdy i odpoczynku, Tobie i Twojemu pracodawcy grozi grzywna.

Czy masz wystarczające ubezpieczenie zdrowotne?

W przypadku zatrudnienia w firmie zagranicznej, ważne jest, żeby złożyć wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – po to, aby także w Niemczech mieć prawo do leczenia. Jeżeli w drodze potrzebujesz lekarza, możesz skontaktować się z DocStop (www.docstop-online.eu) i dowiedzieć, gdzie w pobliżu otrzymasz pomoc medyczną.

Hotline: 01805 112 024

(Połączenia z niemieckiego tel. stacjonarnego 0,14€/min., z tel. komórkowego

0,42€/min., z sieci zagranicznych zgodnie z taryfą operatora.)

Na co jeszcze zwracać uwagę?

Nigdy nie podpisuj żadnych dokumentów, których treść jest dla ciebie niezrozumiała. W razie wątpliwości, skontaktuj się ze związkiem zawodowym bądź poradnią.

Jeżeli pracujesz dla niemieckiego pracodawcy, nalegaj na sporządzenie pisemnej umowy o pracę. Możesz zażądać przynajmniej pisemnego potwierdzenia najważniejszych warunków umowy.

Przestrzegaj obowiązujących przepisów w zakresie ograniczeń prędkości, zabezpieczenia ładunku i odstępu między pojazdami na drodze w celu uniknięcia wypadku. Jeżeli dochodzi do wypadku, koszty są zwykle pokrywane z polisy Twojego pracodawcy. Jednak w pewnych okolicznościach (np. w przypadku działania umyślnego), możesz zostać osobiście pociągnięty do odpowiedzialności.

Uwaga: prawo niemieckie nie przewiduje ograniczenia zakresu odpowiedzialności cywilnej pracownika.

Pamiętaj, żeby o każdym wypadku powiadomić policję oraz poczekać w miejscu zdarzenia na jej przybycie i zarejestrowanie wszystkich potrzebnych danych.

W Niemczech nie jest dozwolone zatrzymywanie się na pasie awaryjnym, przewidzianym do wykorzystywania tylko przy wypadkach.

Bez Twojej zgody pracodawcy ogólnie nie wolno dokonywać potrąceń z Twojego wynagrodzenia (np. za zakwaterowanie kierowcy, mycie i naprawy pojazdu itd.). W przypadku takich potrąceń możesz dochodzić swoich praw!

Zalecamy: Od pierwszego dnia pracy w Niemczech zostań członkiem/ członkinią związku zawodowego. Skontaktuj się z właściwym dla Ciebie związkiem. W przypadku wątpliwości zwróć się do poradni. Jeżeli w swoim macierzystym kraju należysz już do związku, zapytaj we właściwym związku niemieckim, czy Twoje krajowe członkostwo będzie uznawane.

 

Zasięgnij z wyprzedzeniem informacji o swoich prawach i skontaktuj się z nami!

Pokaż ulotkę innym kolegom!

Możesz ją również sfotografować, bądź ściągnąć w formacie PDF i wysłać dalej:

 

stan na kwiecień 2018