Rolnictwie

Twoje prawa jako pracownika sektora rolnego w Niemczech

To wynagrodzenie Ci się należy!

W Niemczech obowiązuje płaca minimalna. Od października 2024 roku wynosi ona 12,41 EUR/brutto za godzinę. Płaca minimalna dotyczy wszystkich osób pracujących w Niemczech w sektorze rolnym.

Dopuszczalna jest zapłata w zależności od zebranej ilości (płaca akordowa lub płaca od sztuki). Wynagrodzenie nie może być jednak nigdy niższe niż 12,41 EUR/brutto za godzinę. Wynagrodzenie brutto oznacza, że odliczane są od niej pewne kwoty (np. na poczet podatków). Wynagrodzenie netto jest więc niższe niż wynagrodzenie brutto.

Koszty i potrącenia z wynagrodzenia

Zakwaterowanie:

Pracodawca może potrącić z Twojego wynagrodzenia koszty zakwaterowania. O tych kosztach pracodawca musi poinformować Cię pisemnie w momencie rozpoczęcia pracy lub musisz mieć podpisaną umowę najmu, w której podane są koszty za zakwaterowanie. Jeśli jednak zarabiasz mniej niż 1340 EUR/netto w miesiącu, pracodawca nie może Ci potrącać kosztów bezpośrednio z wynagrodzenia.

Wyżywienie:

Pracodawca może potrącić Ci z wynagrodzenia koszty wyżywienia tylko wtedy, gdy w momencie rozpoczęcia pracy poinformował Cię na piśmie o tych kosztach. Jeśli jednak zarabiasz mniej niż 1340 EUR/netto w miesiącu, pracodawca nie może Ci potrącać kosztów bezpośrednio z wynagrodzenia.

Podatki:

Twoje wynagrodzenie za pracę jest opodatkowane w Niemczech. Zapłata podatku następuje poprzez jego potrącenie z wynagrodzenia.

Pośrednictwo pracy:

Pracodawca nie może odliczyć Ci od wynagrodzenia kosztów pośrednictwa pracy, jeśli masz status osoby zatrudnionej krótkoterminowo (po niemiecku: kurzfristig beschäftigt).

Środki pracy:

Pracodawca musi zapewnić Ci bezpłatnie wszystkie środki pracy (np. motyki, skrzynki, folie) oraz środki ochrony indywidualnej. Do nich należą odpowiednie rękawice robocze oraz ochrona przed słońcem i deszczem. Pracodawca musi Ci również zapewnić wystarczającą ilość wody, jeżeli pracujesz w upale.

Kiedy powinna nastąpić wypłata wynagrodzenia?

Wynagrodzenie musi zostać wypłacone najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wykonana praca. Za wszystkie rzeczywiście przepracowane godziny należy się zapłata. Co miesiąc musisz otrzymać rozliczenie wynagrodzenia (Lohnabrechnung).

W miejscu zakwaterowania powinieneś otrzymać zamykaną szafkę, w której możesz przechowywać pieniądze. Jeżeli jednak uzgodniłeś z pracodawcą, że wypłata całego wynagrodzenia nastąpi dopiero po zakończeniu pracy sezonowej, żądaj tygodniowych albo miesięcznych rozliczeń cząstkowych i porównuj je z własną ewidencją czasu pracy.

Nie dostałeś wynagrodzenia? Zacznij działać!

Twój pracodawca płaci za mało? Możesz ubiegać się o należne Ci wynagrodzenie. Zawsze masz prawo do swojego wynagrodzenia, nawet po rozwiązaniu umowy o pracę oraz wówczas, gdy nie masz pisemnej umowy o pracę. W takim przypadku niezwłocznie się z nami skontaktuj!

Notuj swój czas pracy!

Jeśli pracodawca nie wypłaca Ci należnego wynagrodzenia, musisz udowodnić, ile faktycznie pracowałeś i jakie wynagrodzenie Ci się należy.

Każdego dnia zapisuj:

 • godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • czas przerw. Pamiętaj, że przerwy nie zaliczają się do płatnego czasu pracy.
 • w przypadku pracy na akord – liczbę oddanych skrzynek lub oddawane ilości
 • miejsca, w których pracujesz
Beispiel: Stundenzettel

Zwróć się z prośbą o podpisanie Twojej dokumentacji do koleżanek i kolegów, którzy mogą potwierdzić wykonaną przez Ciebie pracę.

Nadgodziny

Regularny tygodniowy czas pracy w rolnictwie może wynosić 48 godzin w ciągu sześciu dni. Pomiędzy dwiema zmianami obowiązuje 11-godzinny okres odpoczynku. Możliwe są godziny nadliczbowe w wymiarze do 10 godzin dziennego czasu pracy. Za nadgodziny należna jest zapłata. Czas przemieszczania się z jednego pola na drugie uznaje się za czas pracy, za który również należy Ci się wynagrodzenie.

Urlop

Za każde przepracowane 12 dni przysługuje Ci jeden dzień urlopu. Wniosek o urlop złóż do swojego pracodawcy. Jeśli ten nie udzieli Ci urlopu, wówczas po zakończeniu okresu zatrudnienia pracodawca oprócz wynagrodzenia musi wypłacić Ci ekwiwalent za niewykorzystane dni urlopu.

Umowa o pracę

Pisemna umowa o pracę jest ważna, gdyż w razie problemów na jej podstawie można podjąć działania prawne. Poproś pracodawcę o pisemną umowę o pracę, w której uregulowane będą najważniejsze warunki pracy. W momencie rozpoczęcia pracy pracodawca musi Cię poinformować na piśmie przynajmniej o tym, ile godzin tygodniowo będziesz pracować i jak długo będzie trwał Twój stosunek pracy. W przypadku, gdy pracodawca potrąca część Twojego wynagrodzenia na zakwaterowanie i wyżywienie, musi Cię pisemnie poinformować o wysokości tych potrąceń.

Zwróć uwagę na to, by na umowie znajdował się również podpis pracodawcy.

Ważne:

 • Nie podpisuj dokumentów, których nie rozumiesz
 • Nigdy nie podpisuj pustych kartek papieru, pokwitowań czy rachunków
 • Rób zdjęcia telefonem komórkowym wszystkich podpisywanych dokumentów i poproś o ich kopię

Wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę musi mieć zawsze formę pisemną. W przypadku, gdy pracodawca wypowie Ci umowę ustnie, takie wypowiedzenie jest nieskuteczne. Okresy wypowiedzenia są zawarte w Twojej umowie o pracę i mogą być bardzo krótkie. Na wypowiedzeniu wymagany jest jedynie podpis pracodawcy, a nie Twój.

Jeśli nie zgadzasz się z wypowiedzeniem, natychmiast do nas zadzwoń. Zaproponuj pracodawcy na piśmie (np. przez SMS lub WhatsApp), że nadal będziesz pracował. Na odwołanie się od wypowiedzenia masz tylko trzy tygodnie od jego otrzymania.

Twoje zakwaterowanie

Masz prawo do godziwego zakwaterowania. Przysługuje Ci:

 • co najmniej 6 metrów kwadratowych przestrzeni dla Ciebie w miejscu do spania
 • zamykana szafka na Twoją bieliznę i rzeczy wartościowe
 • miejsce do siedzenie i blat stołu
 • odpowiednia liczba toalet i pryszniców

Jeśli zakwaterowanie lub jedzenie będą gorszej jakości niż Ci obiecano, rób zdjęcia! W przypadku sporu będziesz mógł je wykorzystać jako dowód. Jeżeli pracodawca zagrozi Ci, że z powodu wypowiedzenia będziesz natychmiast musiał opuścić zakwaterowanie, skontaktuj się z nami! Z reguły z dnia na dzień nie musisz opuścić swojego miejsca zakwaterowania.

Ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli pracujesz w Niemczech dłużej niż 70 dni, pracodawca musi zgłosić Cię do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w Niemczech. Wówczas będziesz w pełni objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w Niemczech. Zadbaj o to, by otrzymać od pracodawcy potwierdzenie zgłoszenia do ubezpieczenia.

Jeśli pracujesz w Niemczech 70 dni lub krócej, pracodawca przed podjęciem przez Ciebie pracy sprawdza na podstawie formularza, czy musisz zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, czy nie.

 • Jeżeli posiadasz ubezpieczenie zdrowotne w swoim kraju pochodzenia, to musisz ten fakt udowodnić.
 • Jeśli nie masz ubezpieczenia zdrowotnego w swoim kraju pochodzenia, pracodawca musi zapewnić Ci ubezpieczenie zdrowotne. Na początku pracy zapytaj pracodawcę o potwierdzenie posiadanego ubezpieczenia. Zazwyczaj to pracodawca ponosi koszty ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli nie ponosi tych kosztów, musi to wcześniej z Tobą uzgodnić.

Przy rozpoczęciu pracy zwróć się o wydanie Ci dowodu ubezpieczenia zdrowotnego, na wypadek gdybyś musiał udać się do lekarza. Jeśli otrzymasz zwolnienie lekarskie, a w danym gospodarstwie pracujesz dłużej niż cztery tygodnie, to pracodawca musi wypłacić Ci wynagrodzenie również za dni, w których nie możesz pracować.

Związek zawodowy IG BAU – zostań członkiem silnej społeczności!

Związki zawodowe stają w obronie praw pracowników. Związek zawodowy udzieli Ci wsparcia podczas konfliktów z zakresu prawa pracy i problemów z pracodawcą.

Jeśli pracujesz w branży rolniczej i chcesz zostać członkiem związku zawodowego w Niemczech, zgłoś się do Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt – IG BAU [Przemysłowy Związek Zawodowy Budownictwo-Rolnictwo-Środowisko]. Twój pracodawca nie dowie się o Twoim członkostwie.

Więcej informacji można uzyskać tutaj:

+49 391 4085-108 (numer infolinii dla języka polskiego)

mobil@igbau.de

www.igbau.de/Jahresmitgliedschaft.html

 

 

 

 

Stand: 01/2024