Praca w rzeźni

Twoje prawa jako pracownika przemysłu mięsnego w Niemczech

Od 2021 roku weszły w życie ważnie zmiany

Od 1 stycznia 2021 podwykonawstwo w branży mięsnej (niem. Subunternehmen) zostało zakazane!

Wszyscy pracownicy muszą być zatrudnieni bezpośrednio przez zakład pracy – to gwarantuje nowe prawo!

Od 1 kwietnia 2021 także praca tymczasowa (niem. Leiharbeit) w branży mięsnej poza nielicznymi wyjątkami jest zabroniona.

Nowa sytuacja daje nam możliwość wspólnej walki o podwyżki, dłuższe urlopy, dodatki, premie i lepsze warunki pracy!

Czy otrzymujesz uczciwe wynagrodzenie?

Rzeźnicy z wykształceniem zawodowym zarabiają w Niemczech pomiędzy 17 a 18 euro brutto za godzinę. Pomocnicy na produkcji pracujący w zakładach, w których obowiązują umowy zbiorowe, otrzymują pomiędzy 12 a 13 euro brutto za godzinę. Warunki pracy w Niemczech (np. wynagrodzenie, urlop, dodatki oraz dodatki świąteczne) są zwykle regulowane w układach zbiorowych (niem. Tarifvertrag). Związek zawodowy Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) negocjuje układy zbiorowe z pracodawcami, ale tylko w tych zakładach, w których pracownicy i pracowniczki zorganizowani są w związku zawodowym NGG.

Niemieckie prawo gwarantuje tylko niską płacę minimalną, nie reguluje natomiast płac uzgodnionych w układach zbiorowych, dodatków do pensji czy premii.

Płaca minimalna (Mindestlohn) w Niemczech wynosi 9,82 € /godz. (brutto) (od 1 stycznia 2022).

Jeśli jesteś zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej (Leiharbeit), masz prawo do wynagrodzenia w wysokości przynajmniej 10,15 € /godz. (brutto) w zachodnich krajach związkowych, natomiast we wschodnich krajach związkowych 10,10 € /godz. (brutto). Od 1 kwietnia 2021 płaca minimalna dla pracowników tymczasowych w całych Niemczech to 10,45 € /godz. (brutto), a od 1 kwietnia 2022 będzie to 10,88 € /godz. (brutto).

 

Czy w twoim przypadku obowiązuje układ zbiorowy, który gwarantuje wyższe pensje, dłuższe urlopy, dodatki świąteczne i premie? Tego dowiesz się od twojej rady zakładowej (Betriebsrat), związku zawodowego NGG albo w poradni Faire Mobilität. Skontaktuj się z nami!

Jak długo pracujesz?

Zgodnie z prawem:

  • twój maksymalny dzienny czas pracy może wynosić 10 godzin (albo 48 godzin tygodniowo),
  • najpóźniej po 6 godzinach pracy masz prawo do przerwy,
  • przerwa służy tylko do odpoczynku,
  • masz prawo do płatnego urlopu (przynajmniej 4 tygodnie w roku).

Ważne: Pracownicy we wszystkich zakładach pracy w Niemczech, w których jest zatrudnione więcej niż 5 osób, mają prawo do wyboru rady zakładowej (Betriebsrat). Zadaniem członków rady zakładowej jest wspieranie pracowników, monitorowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrolowanie maksymalnego czasu pracy oraz dbanie o to, żeby przełożeni traktowali wszystkich pracowników sprawiedliwie. Ponadto mogą oni w ramach zakładowych porozumień zbiorowych działać na rzecz polepszenia warunków pracy.

the goatmen/ shutterstock

Pracodawca ma obowiązek dokładnie rejestrować twoje godziny pracy. Pomimo to pamiętaj, aby samemu dokumentować swój czas pracy! Będzie to niezbędne w przypadku ewentualnego sporu z pracodawcą!

Niemiecki najwyższy sąd pracy orzekł, że:

  • czas potrzebny na przebranie się w strój roboczy a także czas przemieszczania się po zakładzie (np. z szatni na linię produkcyjną) zalicza się do czasu pracy i należy ci się za ten czas zapłata. Tak samo jest w przypadku czasu potrzebnego na przygotowanie narzędzi pracy, np. ostrzenie noży.
  • za czyszczenie odzieży roboczej odpowiada pracodawca. Nie może więc odliczyć kosztów pralni od twojej pensji!
  • zazwyczaj masz prawo do dodatku za pracę w nocy.

Zgodnie z prawem twój pracodawca jest zobowiązany za darmo zapewnić ci ubranie robocze lub ochronne oraz narzędzia i przybory niezbędne do pracy (noże, rękawiczki itd.). Jeśli mimo to pobiera za nie pieniądze, masz prawo zażądać ich zwrotu!

Pracodawca cię zwolnił (ustnie, w trybie natychmiastowym)?

Wypowiedzenie musi mieć zawsze formę pisemną. Poza tym konieczne jest zachowanie terminu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie w trybie natychmiastowym może mieć negatywny wpływ na twoje prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli otrzymasz wypowiedzenie od pracodawcy, nie musisz go podpisywać!

Zgłoś się wtedy natychmiast do związku zawodowego NGG albo do poradni Faire Mobilität! Masz tylko trzy tygodnie od otrzymania wypowiedzenia, aby się od niego odwołać!

Jakie są warunki w twoim miejscu zakwaterowania?

Twoje miejsce zakwaterowania musi spełniać określone standardy i nie może być zbyt drogie.

Jeśli otrzymujesz groźby, że zostanie ci wypowiedziana umowa najmu mieszkania albo że zostaniesz siłą usunięty z mieszkania, zgłoś się szybko do poradni Faire Mobilität albo zadzwoń na policję (110)! Nie musisz opuszczać mieszkania z dnia na dzień, jeśli miałbyś się stać bezdomnym!

Chcesz się uczyć języka niemieckiego?

Czy wiesz o możliwościach skorzystania z dofinansowania do kursu języka niemieckiego w twojej okolicy? Często jest to możliwe. Dowiedz się więcej!

Poznaj swoje prawa i skontaktuj się z nami! Nasze porady są bezpłatne i poufne.

 

stan na styczeń 2021