Rzeźni

Twoje prawa jako pracownika przemysłu mięsnego w Niemczech

Pracujesz w przemyśle mięsnym?

Ważne zmiany od 2021 i 2022 roku

Od 1 stycznia 2021 podwykonawstwo w branży mięsnej (niem. Subunternehmen) zostało zakazane!

Wszyscy pracownicy muszą być zatrudnieni bezpośrednio przez zakład pracy – to gwarantuje nowe prawo Arbeitsschutzkontrollgesetz (ASKG)!

Od 1 kwietnia 2021 także praca tymczasowa (niem. Leiharbeit) w branży mięsnej poza nielicznymi wyjątkami jest zabroniona.

Od stycznia 2022 roku w przemyśle mięsnym obowiązuje branżowa płaca minimalna w wysokości 11 euro za godzinę brutto.

Od styczeń 2024 obowiązuje ustawowa płaca minimalna w wysokości 12,41 euro za godzinę brutto.

Czy otrzymujesz uczciwe wynagrodzenie?

Rzeźnicy z wykształceniem zawodowym zarabiają w Niemczech pomiędzy 17 a 18 euro brutto za godzinę. Warunki pracy w Niemczech (np. wynagrodzenie, urlop, dodatki oraz dodatki świąteczne) są zwykle regulowane w układach zbiorowych (niem. Tarifvertrag). Związek zawodowy Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) negocjuje układy zbiorowe z pracodawcami, ale tylko w tych zakładach, w których pracownicy i pracowniczki zorganizowani są w związku zawodowym NGG.

Chcesz wiedzieć, czy w twoim przypadku obowiązuje układ zbiorowy pracy, który gwarantuje wyższe pensje, dłuższe urlopy, dodatki świąteczne i premie?
Tego dowiesz się od twojej rady zakładowej (Betriebsrat), związku zawodowego NGG albo w poradni Faire Mobilität. Skontaktuj się z nami!

Jak długo pracujesz?

Pracodawca musi dokładnie dokumentować twój czas pracy. Pomimo to, zapisuj zawsze sam swoje godziny pracy i porównuj co miesiąc z paskiem wypłaty! W przypadku sporu z pracodawcą, będziesz potrzebował tych zapisów. Jeśli coś się nie zgadza, zgłoś się do związku zawodowego lub do placówki doradczej.

Zgodnie z prawem:

  • twój maksymalny dzienny czas pracy może wynosić 10 godzin (albo 48 godzin tygodniowo),
  • najpóźniej po 6 godzinach pracy masz prawo do przerwy,
  • przerwa służy tylko do odpoczynku,
  • masz prawo do płatnego urlopu (przynajmniej 4 tygodnie w roku).

Rady zakładowe

the goatmen/ shutterstock

Ważne: Pracownicy we wszystkich zakładach pracy w Niemczech, w których jest zatrudnione więcej niż 5 osób, mają prawo do wyboru rady zakładowej (Betriebsrat). Zadaniem członków rady zakładowej jest wspieranie pracowników, monitorowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrolowanie maksymalnego czasu pracy oraz dbanie o to, żeby przełożeni traktowali wszystkich pracowników sprawiedliwie. Ponadto mogą oni w ramach zakładowych porozumień zbiorowych działać na rzecz polepszenia warunków pracy. Dowiedz się, kto w twoim zakładzie pracy należy do rady zakładowej – do tej osoby możesz się zwrócić.

W Niemczech obowiązują poniższe prawa:

  • czas potrzebny na przebranie się w strój roboczy a także czas przemieszczania się po zakładzie (np. z szatni na linię produkcyjną) zalicza się do czasu pracy i należy ci się za ten czas zapłata. Tak samo jest w przypadku czasu potrzebnego na przygotowanie narzędzi pracy, np. ostrzenie noży.
  • za czyszczenie odzieży roboczej odpowiada pracodawca. Nie może więc odliczyć kosztów pralni od twojej pensji!
  • zazwyczaj masz prawo do dodatku za pracę w nocy.

Zgodnie z prawem twój pracodawca jest zobowiązany za darmo zapewnić ci ubranie robocze lub ochronne oraz narzędzia i przybory niezbędne do pracy (noże, rękawiczki itd.). Jeśli mimo to pobiera za nie pieniądze, masz prawo zażądać ich zwrotu!

Pracodawca cię zwolnił?

Wypowiedzenie musi mieć zawsze formę pisemną. Poza tym konieczne jest zachowanie terminu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie w trybie natychmiastowym może mieć negatywny wpływ na twoje prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli otrzymasz wypowiedzenie od pracodawcy, nie musisz go podpisywać!

Zwróć uwagę, że jeśli pracodawca zażąda twojego podpisu, może chodzić o własne dobrowolne wypowiedzenie – nie podpisuj tego w żadnym wypadku! Tak samo, kiedy jest napisane po niemiecku Aufhebungsvertrag (czyli rozwiązanie umowy za porozumieniem stron) – tego też nie podpisuj!

Zgłoś się wtedy natychmiast do związku zawodowego NGG albo do poradni
Faire Mobilität! Masz tylko trzy tygodnie od otrzymania wypowiedzenia,
aby się od niego odwołać!

Jakie są warunki w twoim miejscu zakwaterowania?

Twoje miejsce zakwaterowania musi spełniać określone standardy i nie może być zbyt drogie.

Jeśli otrzymujesz groźby, że zostanie ci wypowiedziana umowa najmu mieszkania albo że zostaniesz siłą usunięty z mieszkania, zgłoś się szybko do poradni Faire Mobilität albo zadzwoń na policję (110)! Nie musisz opuszczać mieszkania z dnia na dzień, jeśli miałbyś się stać bezdomnym! W przypadku wielu mieszkań obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia. W tym czasie masz prawo pozostać w mieszkaniu. Często wypowiedzenie umowy o pracę nie wystarcza do wypowiedzenia umowy najmu!

Chcesz się uczyć języka niemieckiego?

Czy wiesz o możliwościach skorzystania z dofinansowania do kursu języka niemieckiego w twojej okolicy? Często jest to możliwe. Dowiedz się więcej!

 

Poznaj swoje prawa i skontaktuj się z nami! Nasze porady są bezpłatne i poufne.