Pracownik czy pozornie samozatrudniony?

Sprawdź swój stosunek pracy!

Pracujesz w Niemczech i nie wiesz czy pracujesz jako pracownik czy samozatrudniony? Sprawdź sam: pracownik czy samozatrudniony?

Sprawdź to sam:

Samodzielnie prowadzący działalność gospodarczą są swoimi własnymi szefami. Nie otrzymują poleceń i sami decydują, jak zrealizują przyjęte zlecenie.

Pracownicy mają pracodawcę. Otrzymują polecenia określające co, gdzie i kiedy mają robić.

Samodzielnie prowadzący działalność gospodarczą otrzymują zapłatę za określone dzieło, a nie za czas pracy. Cenę za swoje dzieło  negocjują ze zleceniodawcą.

 

Pracownicy otrzymują od pracodawcy stałą płacę godzinową. W Niemczech obowiązuje od roku 2015 ustawowa płaca minimalna, która aktualnie (2024) wynosi 12,41 Euro, a w niektórych branżach dodatkowo obowiązują inne płace minimalne (np. sprzątanie budynków, budownictwo, opieka, czy też praca tymczasowa). Zapytaj o to w związku zawodowym, Placówce Doradczej lub sprawdź w internecie pod adresem: www.mindestlohn.de

Samodzielnie prowadzący działalność gospodarczą
wystawiają rachunki. Jaki osiągnęli zysk, dowiadują się dopiero po zapłaceniu  podatku dochodowego,  VAT-u, podatku od działalności gospodarczej, składek na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i wypadkowe do branżowej ubezpieczalni. Kiedy osoba taka nie
otrzyma zapłaty za wykonane zlecenie, ponosi straty.

Pracownicy otrzymują wynagrodzenie co miesiąc lub co tydzień i dostają od pracodawcy rozliczenie płacy. Pracodawca troszczy się o zapłacenie podatków, składek do kasy chorych i na ubezpieczenie społeczne. Pracownicy mają prawo do wynagrodzenia, nawet jeśli pracodawca ponosi straty.

Samodzielnie prowadzący działalność gospodarczą lub ich firmy odpowiadają za wadliwą pracę. Może to drogo kosztować nawet wiele lat po jej wykonaniu.

Pracownicy otrzymują wynagrodzenie również w przypadku wadliwej pracy – z wyjątkiem szkód spowodowanych przez poważne zaniedbania lub umyślnie.

Samodzielnie prowadzący działalność gospodarczą nie otrzymują od swojego zleceniodawcy zasiłku chorobowego i wynagrodzenia za czas urlopu. Sami decydują, kiedy biorą urlop.

Pracownicy mają prawo do wypłaty wynagrodzenia w przypadku choroby, ustawowych urlopów i wynagrodzenia za nie. muszą oni uzgodnić urlop z pracodawcą.

Samodzielnie prowadzący działalność gospodarczą utrzymują własny zakład (biuro, magazyn materiałów itd.). Materiały i narzędzia kupują zwykle sami i sami zapewniają transport.

Pracownicy nie muszą troszczyć się o materiały, narzędzia i transport, tym zajmuje się pracodawca.

 

Bądź uważny i poinformuj się:

Jeśli nie chcesz samodzielnie prowadzić działalności gospodarczej lub być przedsiębiorcą, nie podpisuj umowy o dzieło lub umowy zlecenia (Werkvertrag lub Honorarvertrag), umowy spółki (Gesellschaftsvertrag), wpisu do rejestru rzemiosł (Handwerksregister) lub zgłoszenia działalności gospodarczej (Gewerbeanmeldung). Znanych jest nam wiele przypadków, w których osoby rejestrowane były jako samodzielnie wykonujący działalność bez swojej wiedzy. W ten sposób możesz być oszukany co do swoich praw
pracowniczych.

Jeżeli władze stwierdzą, że pracujesz jako osoba pozornie samodzielna, zostaniesz zakwalifikowany przez nie jako pracownik. Pracodawca będzie musiał zapłacić za ciebie wstecz wszystkie składki ubezpieczenia społecznego i podatki od wynagrodzeń. Sam będziesz musiał również dopłacić swój udział w składkach ubezpieczenia społecznego, jednak maksymalnie za ostatnie 3 miesiące. Może się zdarzyć, że będziesz ukarany grzywną za popełnienie wykroczenia. Twojemu pracodawcy grozi grzywna w wysokości do 500.000,00 euro.

Jeżeli podejrzewasz, że jesteś zatrudniony jako osoba pozornie samodzielna, zgłoś się do związku zawodowego lub jednej z wymienionych Placówek Doradczych. Możemy podpowiedzieć ci, co należy zrobić.

Obojętnie jako kto pracujesz: (pozornie) samodzielna osoba, czy pracownik – zapisuj codziennie czas swojej pracy (godziny, przerwy i nadgodziny).

Pamiętaj: jeśli ktoś mami cię samodzielnie wykonywaną działalnością mimo braku takiej woli z twojej strony, chce on pozbawić cię praw pracowniczych.

Jeżeli obawiasz się, że nie otrzymasz wynagrodzenia, zbieraj inne informacje dotyczące swojej pracy:

  • nazwę i adres firmy, która cię zatrudnia i nazwisko osoby
  • odpowiedzialnej
  • wydającej polecenia
  • dokładny adres miejsca pracy
  • nazwy innych firm, które tam działają
  • adres zakwaterowania
  • zdjęcia miejsca pracy lub miejsca zakwaterowania
  • nazwiska, adresy, numery telefonów, kolegów z pracy
  • umowę pracę (lub jej kopię) i inne dokumenty, związane z twoim zatrudnieniem

 

na lipiec 2024