Pracownik delegowany

Macie Państwo swoje prawa!

Jesteście Państwo pracownikiem delegowanym, jeżeli Państwa pracodawca wysłał Państwa do pracy na czas ograniczony do innego państwa członkowskiego UE np. do Niemiec. Wtedy w Państwa przypadku obowiązują reguły Unii Europejskiej dotyczące delegowania pracowników.

Jakie prawo pracy obowiązuje?

Obowiązuje prawo pracy państwa ojczyzny, z tym że dla pracowników delegowanych obowiązują następujące postanowienia niemieckiego prawa pracy:

 • Maksymalny czas pracy​: Zgodnie z prawem nie wolno Państwu pracować dłużej, niż 8 godzin dziennie. 10 godzin jest dopuszczalne, jeżeli w ciągu pół roku średnio nie pracujecie Państwo dłużej niż 8 godzin dziennie. Macie Państwo prawo do przerw: co najmniej 30 minut, jeżeli pracujecie Państwo od 6 do 9 godzin i co najmniej 45 minut, jeżeli pracujecie Państwo więcej niż 9 godzin.
 • Minimalny czas odpoczynku: Macie Państwo prawo do płatnego urlopu: przynajmniej 20 dni w roku, jeżeli pracujecie Państwo 5 dni w tygodniu i co najmniej 24 dni w roku, jeżeli pracujecie Państwo 6 dni w tygodniu.
 • Minimalny wymiar urlopu: Macie Państwo prawo do płatnego urlopu: przynajmniej 20 dni w roku, jeżeli pracujecie Państwo 5 dni w tygodniu i co najmniej 24 dni w roku, jeżeli pracujecie Państwo 6 dni w tygodniu.
 • Ochrona kobiet w ciąży: Podczas ciąży jest Pani chroniona przed zwolnieniem. W okresie od 6 tygodni przed i 8 tygodni po porodzie nie wolno Pani jako kobiecie w ciąży pracować.
 • Bezpieczeństwo w miejscu pracy​: Również w przypadku Państwa miejsca pracy obowiązują przepisy, które pracodawca musi przestrzegać, aby zagwarantować bezpieczeństwo i higienę pracy.
 • Zakaz dyskryminacji: Pracodawca musi dbać o to, żeby pracownicy nie byli dyskryminowani (np. mężczyźni i kobiety muszą być traktowani tak samo).
 • Wynagrodzenie minimalne: Również w Państwa przypadku w Niemczech w szeregu branżach obowiązują branżowe wynagrodzenia minimalne! Proszę zapytać się o to w branżowych związkach zawodowych! Jeżeli w Państwa przypadku nie obowiązuje branżowe wynagrodzenie minimalne ani żadna zbiorowa umowa o pracę, to w każdym przypadku obowiązuje Państwa ustawowe wynagrodzenie minimalne w wysokości w chwili obecnej 12,00 euro brutto.

Gdzie jestem ubezpieczony?

W Państwa kraju ojczystym pozostajecie w systemie ubezpieczeń społecznych w okresie do 24 miesięcy. Musicie Państwo to w Niemczech udowodnić przy pomocy zaświadczenia A1, które zostanie Państwu wystawione przez instytucję ubezpieczenia społecznego w Państwa ojczyźnie. Tym samym jesteście też Państwo ubezpieczeni na wypadek zachorowania w swojej ojczyźnie. W Niemczech idziecie Państwo do lekarza z Europejską Kartą Ubezpieczenia Medycznego (EWUŚ).

Proszę zwrócić uwagę na:  Jeżeli jesteście Państwo delegowani na co najmniej rok, możecie Państwo w niemieckiej kasie chorych złożyć wniosek o niemiecką kartę ubezpieczeniową. Potrzebujecie Państwo w tym celu specjalnego formularza z waszej ojczyzny (S1). Tylko wtedy możecie Państwo korzystać z pełnych świadczeń zdrowotnych.

Państwa delegowanie może być prawnie niepoprawne, jeżeli

 • Nie posiadacie Państwo aktualnego zaświadczenia A1.

 • Dopiero w Niemczech zostaliście Państwo pozyskani i zatrudnieni do danej pracy.

 • Państwa firma w kraju ojczystym nie działa (tzw. firma krzak).

 • Pracujecie dłużej niż 24 miesiące, a tu nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli macie Państwo wątpliwość co do prawnej poprawności swojego delegowania, zapytajcie Państwo w punkcie doradczym bądź w związkach zawodowych!

Przed wyjazdem do Niemiec

Wyjaśnijcie Państwo

Czy jest pisemna umowa o pracę i pisemne porozumienie o delegowaniu?

Czy wiecie Państwo gdzie będziecie mieszkać?

Czy kwatera finansowana jest przez pracodawcę?

Czy jest to zapisane w umowie?

Gdzie będziecie Państwo pracować?

Jak nazywa się zakład, w którym będziecie pracować?

Jakie wynagrodzenie będziecie Państwo otrzymywać? I czy odpowiada ono wynagrodzeniu minimalnemu?

Postarajcie się Państwo o

 • Zaświadczenie A1
 • Europejską Kartę Ubezpieczenia Medycznego (EWUŚ)
 • W przypadku długotrwałego delegowania formularz S1

Aby pracować w Niemczech jako obywatel Unii Europejskiej nie potrzebujecie Państwo pozwolenia na pracę.

Po przybyciu do Niemiec

Zameldujcie się Państwo w urzędzie meldunkowym urzędu gminy/miasta. Zróbcie to Państwo samodzielnie i nie pozostawiajcie tego w kwestii pracodawcy!

W przypadku delegowania dłuższego niż rok, wystąpcie Państwo z wnioskiem o kartę ubezpieczeniową do niemieckiej kasy chorych.

Notujcie Państwo codzienne godziny pracy, zapytajcie Państwo kolegów o dane kontaktowe (adresy i numery telefonów). Bez tych informacji trudno będzie w przypadku konfliktu wyegzekwować Państwa prawa!

Możecie się Państwo procesować o swoje wynagrodzenie przed niemieckim sądem również wtedy jeżeli pracodawca ma swoją siedzibę zagranicą!

Jeżeli dojdzie do nieprawidłowości przy wypłacie Państwa wynagrodzenia, zapytajcie Państwo odpowiednio wcześnie przed wyjazdem z Niemiec o pomoc w punkcie doradczym bądź w odpowiednich związkach zawodowych.

 

stan na kwiecień 2017