Brak wynagrodzenia – zaskarżyć przed sądem?

W wielu przypadkach musicie się Państwo sądzić o wynagrodzenie przed sądem pracy, nie pozwólcie się Państwo od tego odstraszyć! Zanim złożycie Państwo pozew, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Państwa pracodawca ma swoją siedzibę zagranicą? Jeżeli pracowaliście Państwo dla niego w Niemczech, możecie Państwo złożyć pozew w niemieckim sądzie.

Musicie Państwo w toku procesu udowodnić przepracowane godziny pracy przy pomocy dokumentacji i świadków.

Na proces sądowy w Niemczech należy planować co najmniej pół roku czasu!

Procesy sądowe kończą się często ugodą. Zawierają Państwo wtedy ze stroną przeciwną kompromis i nie otrzymujecie Państwo swoich pełnych roszczeń, ale ugodę można osiągnąć często szybciej, niż doprowadzić do ostatecznego orzeczenia. Po zawarciu ugody możecie Państwo złożyć wniosek o egzekucję komorniczą.

Jeżeli Państwa pracodawca zgłosił upadłość, to Urząd Pracy (Arbeitsagentur) może wypłacić Państwa wynagrodzenie netto. Musicie Państwo odpowiednio szybko złożyć wniosek o wypłatę należności z tytułu upadłości!

Uwaga: Przy składaniu pozwu dotyczącego wynagrodzenia obowiązują „terminy wykluczające”, które są uregulowane w umowie o pracę lub zbiorowej umowie o pracę. Mogą one być bardzo krótkie (kilka tygodni lub miesięcy). Proszę je sprawdzić! Jeżeli te terminy miną, może się okazać, że sąd nie przyjmie pozwu. Udajcie się Państwo o poradę prawną, czy państwa pozew jest jeszcze możliwy!

Jeżeli składacie Państwo pozew w sądzie pracy, macie Państwo trzy możliwości:

1.Sami Państwo stajecie przed sądem.

2. Zatrudniacie Państwo adwokata.

3. Jesteście Państwo reprezentowani przez Państwa związki zawodowe.

Uwaga: Następujące informację dotyczą tylko pracobiorców. Dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą/pracujących na własny rachunek obowiązują inne reguły. W przypadku wątpliwości zwróćcie się Państwo do placówki doradczej, aby wyjaśnić, czy jesteście Państwo w rozumieniu prawnym osobą prowadzącą działalność gospodarczą/samozatrudnioną czy pracobiorcą. 

1. Sami składacie Państwo pozew (bądź poprzez bezpośredniego krewnego)

Procedury:

 • Udajecie się Państwo do biura podawczego niemieckiego sądu pracy w towarzystwie osoby niemieckojęzycznej (aby złożyć pozew ustnie).
 • Na rozprawę musicie się Państwo stawić osobiście i przedstawić swoje dowody.
 • Złóżcie Państwo wniosek o powołanie tłumacza na rozprawy sądowe.

 Koszty:

 • Jeżeli przegracie Państwo proces, ponosicie Państwo koszty korespondencji, tłumacza, dojazdów do sądów i opłat sądowych.
 • Nie musicie Państwo z góry wnosić opłat sądowych. Nie są one wysokie i są umarzane, jeżeli zostanie zawarta ugoda.
 • W pierwszej instancji nie musicie Państwo ponosić kosztów adwokata strony przeciwnej nawet, jeżeli Państwo przegracie.

Dobre i złe strony:

 • Nie ponosicie Państwo kosztów adwokata, nie macie jednak do dyspozycji fachowego doradztwa.
 • Rada: Macie Państwo możliwość skorzystania ze wsparcia doradczego i rady adwokata i wtedy możecie Państwo sami stawać przed sądem.
 • Wymogi merytoryczne i językowe, jakie stają przed Państwem w przypadku procesu sądowego są duże. Jeżeli strona przeciwna dysponuje adwokatem, a Państwo nie, może to zmniejszyć Państwa szansę na sukces.

 2. Składacie Państwo skargę przy pomocy adwokata:

Procedury:

 • Musicie Państwo poszukać adwokata, który mówi w Państwa języku. Zapytajcie Państwo o to w placówce doradczej!
 • Najpierw pozyskujecie Państwo informacje o szansach Państwa skargi.
 • Adwokat składa w Państwa imieniu pozew i stawia się na terminy w sądzie.
 • Podczas procesu musicie być Państwo w kontakcie z adwokatem (również, jeżeli jesteście Państwo zagranicą).

Koszty:

 • Wyjaśnijcie Państwo kwestię kosztów od razu na początku. Honorarium za doradztwo ustala adwokat. Koszty prowadzenia procesu zależne są od wartości sporu (sumy, którą chcecie Państwo uzyskać).
 • Jeżeli dysponujecie Państwo niewielkim dochodem w miejscowym sadzie grodzkim możecie Państwo złożyć wniosek o zaświadczenie o przyznaniu pomocy doradczej. Tym samym doradztwo prawne u adwokata Państwa wyboru jest (prawie) nieodpłatne.
 • W tym przypadku adwokat może za Państwa złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów procesowych. Jeżeli takie wsparcie zostanie Państwu przyznane, nie płacicie Państwo ani kosztów reprezentowania przez adwokata ani opłat sądowych. Musicie Państwo podać dokładne informacje o swojej sytuacji osobistej i finansowej i spłacić dofinansowanie kosztów procesu, jeżeli Państwa dochody w ciągu czterech lat po zakończeniu procedury się zwiększą.

Wady i zalety:

 • Otrzymujecie Państwo fachowe doradztwo i adwokat reprezentuje Państwa przed sądem. Państwa szanse na sukces rosną.
 • Jeżeli nie zostanie przyznane dofinansowanie kosztów procesu, musicie Państwo pokryć koszty adwokata.
 • Możecie Państwo prowadzić proces również z zagranicy.

3. Składacie Państwo pozew poprzez związki zawodowe:

Procedury:

 • Jako członek związków zawodowych otrzymujecie Państwo bezpłatne doradztwo prawne, jednak musicie być Państwo członkiem związków zawodowych od co najmniej trzech miesięcy.
 • Jeżeli jesteście Państwo członkiem związków zawodowych, związek składa Państwa pozew, reprezentuje Państwa przed sądem i pojawia się na wszystkich terminach sądowych.
 • Podczas procesu musicie Państwo utrzymywać kontakt ze swoim związkiem zawodowym (również jeżeli jesteście zagranicą).

Koszty:

 • Związek zawodowy bierze na siebie za swoich członków wszystkie koszty procesu niezależnie od wyników.
 • Członkostwo w związkach zawodowych
 • kosztuje Państwa – w zależności od związku zawodowego od 1,0-1,5% Państwa miesięcznych dochodów brutto.

 Złe i dobre strony:

 • Jako dla członka związków zawodowych nie powstają dla Państwa żadne dodatkowe koszty wynikające z procesu przed sądem pracy.
 • Otrzymujecie Państwo fachowe doradztwo i jesteście przed sądem reprezentowani przez prawnika tak, że rosną Państwa szanse na sukces.
 • Związki zawodowe mają duże doświadczenie w procesach wynikających z prawa pracy.
 • Możecie Państwo prowadzić postępowanie również będąc w swojej ojczyźnie.

 

stan na kwiecień 2017