Praca na budowie

Twoje prawa jako pracownika budowlanego w Niemczech

Płaca minimalna w branży budowlanej

W branży budowlanej obowiązuje następujące wynagrodzenie minimalne dla wszystkich zatrudnionych - także dla tych, którzy zostali oddelego-wani przez swojego pracodawcę do pracy w Niemczech:

Płaca minimalna w branży budowlanej

od 1.01.2018 (brutto)

od 1.03.2019 (brutto)

Dla fachowców, lub przy wykonywaniu czynności wymagających określonych kwalifikacji lub przyuczenia

11,75 €

w całych Niemczech

12,20 €

w całych Niemczech

zachodnioniemieckie kraje związkowe

14,95 €

15,20 €

wschodnioniemieckie kraje związkowe

11,75 €

12,20 €

Berlin

14,80 €

                                     15,05 €

Wynagrodzenie to wypłacane jest za każdą godzinę pracy (także za nadgodziny). Od wynagrodzenia brutto odliczane są podatki i składki na ubezpieczenie społecznie (ubezpieczenie emerytalno-rentowe, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie od bezrobocia, ubezpieczenie pielęgnacyjne). Twoje wynagrodzenie nie może być niższe od wynagrodzenia minimalnego! Nie może być ono pomniejszane także o inne koszty, takie jak np. koszty zakwaterowania, transportu na budowę lub koszty narzędzi, wyposażenia stanowiska pracy czy ubrań ochronnych.

Termin wypłaty wynagrodzenia

Wynagrodzenie musi zostać wypłacone najpóźniej do połowy następnego miesiąca i jest z reguły przelewane jest na Twoje konto. Pracodawca musi Ci co miesiąc przekazywać pisemne rozliczenie wypłaty. Na nim znajduje się informacja o tym, ile zarobiłeś oraz jakie kwoty podatku i ubezpieczenia społecznego zostały odliczone.

Zakwaterowanie podczas prac montażowych

Jeżeli jesteś na pracach montażowych pracodawca musi zapewnić Ci zakwaterowanie i musi za nie zapłacić. Ponadto, w przypadku prac poza miejscem zamieszkania przysługuje Ci prawo do ryczałtu za wyżywienie w wysokości 24 euro za każdy dzień pracy.

Przysługujący urlop oraz system kas urlopowych

Masz prawo do 30 dni płatnego urlopu w roku. Ze względu na fakt, że wiele osób zatrudnionych w branży budowlanej często zmienia miejsce pracy, przysługujący urlop jest odnotowywany przez Kasę Socjalną Gospodarki Budowlanej (Sozialkasse des Baugewerbes SOKA-BAU) w systemie kas urlopowych (Urlaubskassenverfahren). System ten stanowi, że po 12 dniach zatrudnienia na budowie otrzymujesz 1 dzień urlopu. Tak więc, gdy pracujesz przez cały rok, to przysługuje Ci 30 dni urlopu. Jeżeli zmienisz zakład pracy, wówczas zabierasz ze sobą swoje dni urlopowe do nowej firmy. Gdy wykorzystasz tylko część dni urlopowych wypracowa-nych w danym roku, lub gdy wcale ich nie wykorzystasz, wtedy możesz wykorzystać przysługujące Ci dni urlopu jeszcze do grudnia następnego roku. Później Twoje prawo do urlopu przepada!

Każdy pracodawca płaci miesięczne składki do SOKA-BAU. Gdy bierzesz urlop Twój pracodawca otrzymuje od SOKA BAU zwrot za wynagrodzenie, które wypłaca Tobie w okresie urlopu.

Raz w roku SOKA-BAU wysyła do Ciebie wyciąg z konta, który zawiera m.in. następujące informacje:

 • Pracodawcy, u których byłeś zatrudniony
 • Ilość Twoich dni zatrudnienia
 • Wysokość wynagrodzeń brutto, jakie zostały zgłoszone przez pracodawcę
 • Przysługujące i wykorzystane dni urlopu

Podstawą do sporządzenia tego wyciągu z konta są informacje przesłane przez Twojego pracodawcę do SOKA-BAU. Sprawdź te dane, a jeżeli się nie zgadzają, zareklamuj je u pracodawcy w ciągu 2 miesięcy od otrzymania wyciągu z konta. W przypadku problemów skontaktuj się bezpośrednio z SOKA-BAU.

Ochrona w ramach ubezpieczenia  chorobowego?

W momencie, gdy posiadasz w Niemczech zatrudnienie objęte obowiąz-kiem ubezpieczenia społecznego, przysługuje Ci prawo do ubezpieczenia chorobowego. Składki na to ubezpieczenie są odprowadzane przez pracodawcę co miesiąc do Twojej kasy chorych. Jeżeli zostajesz członkiem kasy chorych, wtedy otrzymujesz kartę ubezpieczenia chorobowego (Krankenversicherungskarte), na podstawie której możesz udać się do lekarza. Z reguły leczenie jest w Niemczech bezpłatne.

Kontynuacja wypłaty wynagrodzenia podczas choroby

Jeżeli pracowałeś dłużej niż 4 tygodnie u pracodawcy, który zgłosił Cię do ubezpieczenia społecznego, wtedy, gdy zachorujesz, otrzymasz pełne wynagrodzenie przez okres do 6 tygodni. By je otrzymać musisz przekazać do swojego pracodawcy i do kasy chorych zwolnienie od lekarza. Jeżeli jesteś chory dłużej niż 6 tygodni, wówczas przysługuje Ci prawo do zasiłku chorobowego z wypłacanego przez kasę chorych.

Musisz natychmiast powiadomić pracodawcę o swojej niezdolności do pracy i prawdopodobnym jej czasie trwania. Pamiętaj o wysłaniu zwolnienia do kasy chorych w ciągu 1 tygodnia od wystawienia! Jeżeli tego nie zrobisz, to możesz utracić prawo do zasiłku chorobowego.

Wypadki przy pracy

W momencie, gdy podejmujesz pracę, Twój pracodawca musi Cię zgłosić do branżowego zakładu ubezpieczeń (Berufsgenossenschaft). Dzięki temu jesteś ubezpieczony od wypadków w czasie pracy oraz w drodze do pracy i z pracy.

Ważne: Jeżeli doszło do wypadku przy pracy powiedz w szpitalu, że był to wypadek w miejscu pracy. Jeżeli pracodawca, przełożony lub brygadzi-sta radzi Ci, żebyś powiedział w szpitalu, że nie był to wypadek przy pracy, to pracodawca prawdopodobnie nie zgłosił Cię do branżowego zakładu ubezpieczeń. Zadzwoń do punktu doradztwa lub porozmawiaj ze swoim związkiem zawodowym i zasięgnij informacji. Być może ma miejsce oszustwo! Jeżeli słabo mówisz po niemiecku, zażądaj w szpitalu osoby, która mówi w Twoim języku.

 

W branży budowlanej pracownicy często są oszukiwani przy wypłacie wynagro-dzenia. Jak możesz temu przeciwdziałać?

 • Zapisuj codziennie początek, koniec i czas trwania swojej pracy, łącznie z przerwami i z przepracowanymi nadgodzinami.
 • Zapisz sobie nazwiska i numery telefonów kolegów, którzy mogą potwierdzić Twoje informacje.
 • Zapisz adresy placów budowy, na których pracujesz.
 • Zapisz nazwę i dane kontaktowe do firm, dla których pracujesz, nazwisko prezesa oraz innych osób, które wydają Ci polecenia.
 • Zapisz sobie nazwę i dane kontaktowe do firmy, która jest wykonawcą generalnym.
 • Zapisz sobie nazwiska i dane kontaktowe kierownictwa budowy.
 • Zrób zdjęcia budowy, przede wszystkim z tablicą informacyjną opisującą daną inwestycję budowlaną.
 • Nie podpisuj niczego, czego nie rozumiesz.

 

Styczeń 2018