Członkiem związku zawodowego

Pracujesz w Niemczech? Zostań członkiem związku zawodowego – to się opłaca!

Pracujesz w Niemczech?

W wielu firmach nie jest przestrzegane prawo pracy. Często nie jest wypła- cane wynagrodzenie za nadgodziny, a w przypadku choroby pracownikom grozi się zwolnieniem. Pojedynczej osobie jest trudno wyegzekwować swoje prawa od pracodawcy. Jeżeli jesteś członkiem związku zawodowego możemy podjąć wspólne działania na rzecz poprawy Twojej sytuacji w pracy.

Ponadto: Wynagrodzenia nie rosną same z siebie, ani dzięki hojności pracodawcy. Tylko silne związki zawodowe prowadząc negocjacje mogą uzyskać lepsze warunki pracy i lepsze wynagrodzenia.

W Niemczech związki zawodowe są organizacjami finansowanymi i prowadzonymi przez swoich członków. Związki zawodowe są niezależne od partii politycznych i działają niezależnie od państwa. Pracownicy zrzeszeni w związkach zawodowych mogą działać na rzecz sprawiedliwych wynagrod- zeń, lepszych warunków pracy i uczciwych godzin pracy. I wreszcie związki zawodowe mogą organizować strajki i zawierać z pracodawcami zbiorowe układy pracy oraz porozumienia zakładowe.

Związki zawodowe również łączą swoje siły. W Niemczech osiem najważniejszych związków zawodowych z ok. 6 miliona członków zjednoczyło się w Federacji Niemieckich Związków Zawodowych - Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB).

Będąc członkiem związku zawodowego uzyskasz wsparcie w wielu kwestiach dotyczących pracy. Już od pierwszego dnia członkostwa możesz skorzystać z osobistej porady w kwestiach dotyczących prawa pracy i spraw socjalnych. Po 3 miesiącach członkostwa masz do swojej dyspozycji nieodpłatną, związkową ochronę prawną. Ochrona prawna dotyczy sporów wynikających ze stosunku pracy lub dotyczących ubezpieczenia społecznego.

Finansowanie związków zawodowych następuje ze składek członkowskich. Składka członkowska wynosi od 1 do 1,5 procent Twojego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Gdy jesteś bezrobotny składka ulega obniżeniu. Twój pracodawca nie dowie się, że jesteś członkiem związku zawodowego.

Finansowanie związków zawodowych następuje ze składek członkowskich. Składka członkowska wynosi od 1 do 1,5 procent Twojego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Gdy jesteś bezrobotny składka ulega obniżeniu. Twój pracodawca nie dowie się, że jesteś członkiem związku zawodowego.

 

Zostań członkiem związku zawodowego - to się opłaca!             

 

Związki zawodowe wchodzące w skład DGB

 

IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU), Przemysłowy Związek Zawodowy Pracowników Branży Budowlanej, Rolniczej i Środowiskowej

Olof-Palme-Str. 19, 60439 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 95 73 70 | Fax: +49 69 95 73 78 00

www.igbau.de

 

IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), Przemysłowy Związek Zawodowy Pracowników Branży Górniczej, Chemicznej, Energetycznej

Königsworther Platz 6, 30167 Hannover

Telefon: +49 511 76 31 0 | Fax: +49 511 76 31 71 3

www.igbce.de

 

EVG – Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Związek Zawodowy Pracowników Kolei i Transportu

Weilburger Str. 24, 60326 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 75 36 0 | Fax: +49 69 75 36 22 2

www.evg-online.org

 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Związek Zawodowy Pracowników Sfery Wychowania i Nauki

Reifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 78 97 30 | Fax: +49 69 78 97 32 01

www.gew.de

 

IG Metall, Przemysłowy Związek Zawodowy Pra- cowników Branży Metalowej

Wilhelm-Leuschner-Straße 79, 60329 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 66 93 0 | Fax: +49 69 66 93 28 43

www.igmetall.de

 

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Spożywczego, Produkcji Używek i Gastronomii

Haubachstr. 76, 22765 Hamburg

Telefon: +49 40 38 01 30 | Fax: +49 40 38 92 63 7

www.ngg.net

 

Gewerkschaft der Polizei, Związek Zawodowy Policji

Zarząd Federalny Stromstraße 4, 10555 Berlin

Telefon: +49 30 39 99 21 0 | Fax: +49 30 39 99 21 21 1

www.gdp.de

 

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Zjednoczony Związek Zawodowy dla Sektora Usług Bundesverwaltung

Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Telefon: +49 30 69 56 0 | Fax: +49 30 69 56 31 41

www.verdi.de

 

Styczeń 2018